csČeština
Navigation
Načítám Akce
 • 2. července 2020

  -

  30. srpna 2020

 • 9:00

  -

  17:00

 • Hrad Špilberk

Ilja Bílek – Rezonance tvaru

Letošní výstava z tradičního cyklu Muzea města Brna věnovaného českým sklářským výtvarníkům představí tvorbu Ilji Bílka. Výstava pojmenovaná „Rezonance tvaru“ přiblíží Bílkova díla od 80. let po současnost. Návštěvníci si prohlédnou v krásných prostorách Královské kaple a Hranolové věže ve východním křídle hradu Špilberku Bílkovy skleněné tavené plastiky, které v sobě obsahují rytmus a rezonující tvarové kontrasty.

Výstava Ilja Bílek – Rezonance tvaru je k vidění od 2. července do 30. srpna 2020.

Ilja Bílek je výrazným solitérem, který dokáže sklo zkrotit. Vytváří díla, jež jsou intimní, skromně určená očím jediného diváka. Vynikají estetickou a tvarovou vytříbeností, zároveň jsou minimalisticky přísná a úsporná. Obsahují rytmus, pomyslnou vizuální rezonanci a vnitřní napětí, které podněcuje diváka ke zkoumání. Do hry navíc vstupuje transparentnost skla, jehož optické vlastnosti nechávají diváka nahlédnout skrz, do hloubky, což umocňuje umělecký účinek.

Sklářský výtvarník Ilja Bílek využívá především techniku tavené plastiky, kterou často kombinuje s tabulovým sklem nebo s technikou lehání. Jeho díla v sobě nesou výrazný kontrast v podobě tvarově odlišných, navzájem se prolínajících kompozičních principů. Některé objekty díky tomu působí, jako by do sebe byly vklíněny dva různé materiály. Ostré geometrické prvky hranolů či krychlí z transparentního tabulového skla se vnořují do měkkých hmot organických tvarů. Bílkova díla tím navozují pocit zastaveného procesu deformace, průniků, či zdánlivé tekutosti materiálu. Odkazují k architektuře i přírodě, vytvářejí dojem narušené stability. Efekt kontrastu je tak docílen nejen barvou a povrchovou strukturou skla, ale také tvarovou rozdílností.

Doprovodné akce

Komentovaná prohlídka sklářské výstavy Ilji Bílka

Srdečně vás zveme 10. srpna 2020 od 16 hodin na komentovanou prohlídku sklářské výstavy Rezonance tvaru s autorem Iljou Bílkem, kurátorem Jánem Gajduškem a profesorkou Sylvou Petrovou z Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

 • Více informací zde


Vystavené artefakty tvoří komplexní průřez Bílkovou tvorbou. Podle kurátora Jána Gajduška jsou výsledkem formální a myšlenkové preciznosti postavené na technologických a vizuálních možnostech skla jako sochařského materiálu, který se u nás ve své specifické podobě rozvíjel od 50. let 20. století.

Docent akademický malíř Ilja Bílek se narodil roku 1948 v Liberci. Studoval na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru sklářské tvorby u profesora Stanislava Libenského (mj. spoluautor vitrají Královské kaple na Špilberku). Bílek působil jako designér v podniku Železnobrodské sklo, od 80. let 20. století se věnuje taveným skleněným plastikám a autorské tvorbě. Mezi lety 1996 a 2017 vedl ateliér skla na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde vychoval řadu sklářských umělců.

Bílkova díla jsou zastoupena v soukromých i státních sbírkách u nás i v zahraničí, např. v Belfastu, Hamburku, Poznani, Londýně nebo Corningu v USA. Jeho tvorbu teď zhlédnou návštěvníci v Brně. V tradičním cyklu sklářských výstav již Muzeum města Brna na Špilberku představilo díla výtvarníků, jakými byli např. Bořek Šípek, René a Miluše Roubíčkovi nebo Jiřina Žertová.

Vstupné

Výstava je otevřena od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby.

Plné vstupné 60 Kč
Snížené vstupné 40 Kč
Rodinné vstupné 140 Kč
Skupiny (od 10 osob) 50 Kč
Organizovaná školní výprava 30 Kč
Děti od 2 – 6 let 10 Kč

Top