csČeština
Navigation
Načítám Akce
 • 11. června 2020

  -

  18. července 2021

 • 9:00

  -

  17:00

 • 2. NP jižního křídla

EVROPAN ADOLF LOOS
Nejen brněnské stopy

Naše letošní hlavní výstava roku připomíná 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností světové architektury 20. století, brněnského rodáka Adolfa Loose (1870–1933). Výstava je zároveň první velkou akcí Roku Adolfa Loose, který vyhlásil na rok 2020 Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy, a v němž je Muzeum města Brna aktivně zapojeno.

Expozice je zaměřena výhradně na dílo a působnost Adolfa Loose v jeho rodném městě a na Moravě. Návštěvníci se zde seznámí s Loosovými realizacemi i neprovedenými návrhy pro Brno, jako je zámeček Viktora Bauera (dnes v areálu brněnského výstaviště), první Loosova práce pro Brno – Heroldův dům, či nerealizovaný projekt brněnského „domu na střeše“ pro Heinricha Jordana. Pro Viktora Bauera pracoval Loos také v Hrušovanech u Brna, kde navrhl vilu ředitele tamní cukerní rafinerie. K významným Loosovým teoretickým a společenským stopám v jeho rodném městě patří spolupráce s brněnskou redakcí časopisu Bytová kultura, vedenou architektem a designérem Janem Vaňkem a teoretikem Bohumilem Markalousem, ale také kontakty s brněnskou architektonickou scénou 20. let minulého století (Ernst Wiesner, Jan Víšek aj.).

Kniha Brněnské stopy Adolfa Loose je v prodeji za akční cenu 190 Kč (původní cena 290 Kč). K dostání v prodejně suvenýrů v Barokní lékárně na hradě Špilberku a v bookshopu na vile Tugendhat.

Představeno je i dílo Loosových žáků, kteří buď navrhli, nebo i realizovali stavby pro Brno a Olomouc (Karl Hofmann, Felix Augenfeld, Paul Engelmann).

Výstava připomíná také méně známou osobnost a dílo otce slavného architekta, Adolfa Loose staršího, brněnského sochaře a kameníka. Ten patřil k významným reprezentantům brněnské měšťanské kultury 60. a 70. let 19. století. Dětství v otcově kamenosochařské dílně, jeho práce a cit pro materiál, patřily nepochybně k zásadním impulzům pro další Loosovo tvůrčí směřování.

Pouze na začátku a na konci výstavy bude k vidění originální Loosova kresba návrhu interiéru pro byt Heleny Rubinsteinové z roku 1924. Originál kresby se do výstavy vrátí v prosinci.

Ke všem uvedeným i dalším tématům je v expozici prezentována mimo jiné řada originálních artefaktů a archiválií, které nebyly doposud ještě nikdy vystaveny. Nechybí ani modely vybraných staveb a audiovizuální dokumenty.

Všechny texty v expozici jsou v českém a anglickém jazyce.Jednoduché logo z černých velkých písmen "Rok Adolfa Loose 2020"

Adolf Loos 150

 

Interaktivní prohlídka výstavy Evropan Adolf Loos:

https://visitczechrepublic.online/cz/adolf-loos/

 

ADOLF LOOS, EUROPEAN. HIS LEGACY IN BRNO AND BEYOND

Our exhibition of the year marks the 150th anniversary of the birth of one of the most important figures in 20th-century architecture, Brno native Adolf Loos (1870–1933). The exhibition is also the first big event of the Year of Adolf Loos announced by the National Heritage Institute and the City of Prague Museum, of which Brno City Museum is an active participant.

The exhibition focuses exclusively on Adolf Loos’s activities in Moravia and his hometown of Brno. Visitors will learn about Loos’s realized and unrealized architectural designs in Brno, including the chateau belonging to Viktor Bauer today located on the Brno fairgrounds; his first Brno project, the Herold House; and his unrealized proposal for Heinrich Jordan’s “rooftop home.” Loos also worked for Viktor Bauer in nearby Hrušovany, where he designed a villa for the manager of the local sugar refinery. Loos’s imprint was also felt on Brno’s intellectual and social life through his work for Bytová kultura magazine (edited by architect and designer Jan Vaněk and theorist Bohumil Markalous) and his contacts with the local architecture scene in the 1920s (Ernst Wiesner, Jan Víšek, etc.).

The exhibition also looks at realized and unrealized projects in Brno and Olomouc designed by students of Loos’s such as Karl Hofmann, Felix Augenfeld, and Paul Engelmann.

It also recalls the less well-known work of Loos’s father, the Brno sculptor and stonemason Adolf Loos Sr., who was an important representative of local middle-class society in the 1860s and 1870s. Loos undoubtedly gained his sense for material from a childhood spent in his father’s stonemasonry workshop, which formed an important source of inspiration for his future creative endeavors.

These and other subjects are illustrated using numerous original artifacts and archival materials, some of which have never before been exhibited. Viewers are also treated to audiovisual documentaries and scale models of selected buildings.

Top