csČeština
Navigation
Načítám Akce
  • 6. března 2015

    -

    10. dubna 2015

  • 9:00

    -

    17:00

Upleteš, ušiješ, utkáš, navlečeš, roztavíš, svaříš, vypereš, uklidíš, uvaříš, umícháš, prostřeš, spočítáš, objednáš, zaúčtuješ, chceš, můžeš, dokážeš – 60 let učí Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, jak si poradit se životem, který se již v útlém věku nějak zadrhl a zašmodrchal.

Výstava je připravena k 60. výročí založení školy. Na výstavě se potkáte s živou současností i pestrou minulostí. Proč vlastně byla škola založena? Jak se dařilo vzdělávat žáky s handicapem v 60. a 70. letech minulého století? Přinesl rok 1989 změny ve vzdělávání žáků s handicapem? Tato brněnská střední škola pro žáky s tělesným postižením byla otevřena ve školním roce 1954/1955 v areálu tehdejšího Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Brně na Kociánce. Škola se od počátku věnovala především učňovské mládeži s handicapem a v dalších letech také žákům, pro které bylo zajímavé ekonomické vzdělání. Významným novodobým mezníkem v historii byl rok 1990, kdy byl zahájen intenzivní rozvoj školy s významnou oborovou modernizací. Tento rozvoj vygradoval otevřením nové budovy školy na ulici Křižíkově v roce 2007. Moderní budova dnes už v podstatě pouze svým umístěním v těsném sousedství Centra Kociánka odkazuje na svoji historii. Živá současnost však navazuje na relativně dlouhou historii školy především svým prostředím a duchem vládnoucím ve škole, ale také programovou a cílenou nelhostejností.

Nelhostejnost vůči potřebám druhých, silná pedagogická angažovanost a motivující prostředí, to je pro školu typické.

Výstava se odvíjí od žákovských výrobků, výtvorů a aktivit. Ukázky výroby a krátké videoprojekce vám představí školu jako místo pro mladé lidi, kde lze získat odbornost a školu technologicky silnou a zajímavou. Celá budova je kompletně a skutečně bezbariérová a zdá se, že bariéry si mezi sebou a směrem k žákům nebudují ani učitelé, pedagogičtí asistenti a další zaměstnanci.

V interaktivní části výstavy se máte možnost dotknout materiálů a hmatatelně se seznámit se čtyřmi řemesly: brašnář, košíkář, výrobce bižuterie a tkadlec. Do výstavních prostor je bezbariérový vstup z jižní strany hradu (naproti bastionu s děly), instalace je rovněž bezbariérová.

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Stanislav Juránek.

     Kociánka 001      Kociánka 002      Kociánka 003      Kociánka 004

     Kociánka 005      Kociánka 006      Kociánka 007      Kociánka 008

Program pro školy na objednání: Od tovaryše k mistru

Program má dvě části, teoretickou v expozici muzea (o historii řemesel a řemeslné produkce od cechů po tovární výrobu) a praktickou dílnu, zajištěnou studenty a odbornými vyučujícími dané školy ve výstavě. V návaznosti na praktické dílny se zaměříme na řemesla brašnář/sedlář, tkadlec, košíkář, zahradník, šperkař.

Program umožňuje žákům vzájemné poznání a komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním, podporuje kreativitu a manuální zručnost a vede k zájmu a úctě k tradičním řemeslům. Žákům 8. a 9. tříd může pomoci při rozhodování o výběru učebních oborů.

Program je určen pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ (věková kategorie 10 – 15 let) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Cena za program: 50 Kč/žáka

Objednání programu: PhDr. Eva Picmausová, tel.: 542 123 618, picmausova@spilberk.cz

Otevřeno vždy od středy do neděle od 9:00 do 17:00. Vstup do výstavy je zdarma.

 

razitko_60                     pl001

Top