• Italské dny na Špilberku

  Muzeum města Brna a hrad Špilberk letos slaví dvě významná výročí spojena s italskou tématikou.

  18. dubna 2022 tomu bylo přesně 200 let, kdy byl Silvio Pellico, člen tajného revolučního spolku karbonářů, kteří v 19. století bojovali za nezávislost a svobodu Itálie, přivezen na hrad Špilberk, aby zde byl vězněn. Při příležitosti dvoustého výročí příjezdu Pellica do špilberské žaláře, Muzeum města Brna zrealizuje ve dnech 20. – 22. 5. 2022 intervenci do expozice Žalář národů a také akci Italské dny na Špilberku.

  V rámci intervence ve stálé expozici se budeme snažit, co nejpoutavěji přiblížit život Silvia Pellica, ale i osudy jiných karbonářů vězněných na Špilberku, jako byl například hudební skladatel Pietro Maroncelli.

  Italské dny se pak uskuteční na Pellicovu počest, ale také k výročí další italské události spojené s městem Brnem, a tou je sté výročí od italské národní pouti na Špilberk, konané 21. 4. 1922.

  Ci vediamo al castello!  20. – 22. 5. 2022

  Během Italských dnů bude pro návštěvníky hradu připraven doprovodný program. Těšit se můžou na odborné přednášky zahraničních i tuzemských odborníků nebo speciální komentované prohlídky. Po areálu hradu pak budou rozmístěné stánky prezentující italskou gastronomii.

  PROGRAM ITALSKÝCH DNŮ NA ŠPILBERKU

  20. 5. 2022 PÁTEK

  Památník italských vlastenců – Park Špilberk

  15:50 – 16:00 – projev velvyslance Italské republiky v ČR J. E. Mauro Marsiliho

  16:00 – 16:10 – projev italského honorárního konzula v Brně Pavla Zezuly

  16:10 – 16:25 – přesun

  Pamětní deska v hradbě Špilberku

  16:30 – 16:35 – projev primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové

  16:35 – 16:40 – projev ředitelky Italského kulturního institutu v Praze Alberty Lai a projev Francesca Augusta Razetta, Prezident Eleutheria Foundation, grafická novela o Silvio Pellicovi

  16:40 – 16:45 – projev ředitele Muzea města Brna Zbyňka Šolce

  16:45 – 16:55 přesun

  Expozice Žalář národů

  17:00 – slavnostní vernisáž intervence Pellico do expozice Žalář národů

   

  21. 5. 2022 SOBOTA

  Expozice Žalář národů

  Život italských karbonářů na Špilberku/Mé žaláře: Stopy Silvia Pellica na Špilberku

  Schody jih

  11:00 – 13:00 – hudební vystoupení Martin „Kudla“ Kudlička – brněnský písničkář

  14:00 – 18:00 – hudební vystoupení Pietro Falcone – brněnský písničkář

  Přednáškový sál Ogilvy

  9:45 – zahájení moderátorkou / překladatelkou a přivítání ředitelem Muzea města Brna, představení programu

  10:00 – 11:00 – Sergio Tazzer, Treviso – prezentace nové knihy Z Benátek do Brna

  11:00 – 11:30 – Maurizio Romanato, Maria Lodovica Mutterle, Rovigo – ONLINE prezentace publikace (Alla periferia dell’Impero (1813-1821). Il viaggio di Francesco I, Federico Manfredini e la persecuzione dei Carbonari. (Na okraji okraji impéria (1813-1821). Cesta Františka I., Federico Manfredini a pronásledování karbonářů).

  11:30 – 12:00 – Maria Lodovica Mutterle, Associazione culturale MINELLIANA Rovigo – ONLINE prezentace publikace Alle radici del Risorgimento italiano: dalle Società segrete all’idea di Nazione. (Ke kořenům italského risorgimenta: od tajných společností k myšlence národa), sborník z konference

  15:00 – promítání dokumentárních filmových záběrů zachycujících Italskou národní pouť do Brna v roce 1922

  18:00 – 24:00 Brněnská muzejní noc

  Celý hrad

  • Muzejní noc na Špilberku s doprovodným programem ke dvoustému výročí uvěznění Silvia Pellica, Pietra Maroncelliho a dalších italských karbonářů

  Přednáškový sál Ogilvy

  18:00 – 20:30 – hudební vystoupení Dario Piga – flamenco kytarista

  • promítání němého hraného filmu Silvio Pellico, il martire dello Spielberg z roku 1915

  22.5.2022 NEDĚLE

  Expozice Žalář národů

  Život italských karbonářů na Špilberku/Mé žaláře: Stopy Silvia Pellica na Špilberku

  Schody jih

  11:00 – 14:00 – hudební vystoupení David Messana, instrumentální kytarová show

  14:00 – 17:00 – hudební vystoupení Martin „Kudla“ Kudlička, brněnský písničkář

  Barokní kaple

  9:00 – 10:00 – Italská mše sv. Celebruje P. Angelo Lemme, OSA

  Přednáškový sál Ogilvy

  10:00 – 11:00 – prof. Francesco Leoncini, Università di Venezia – přednáška Il Risorgimento come fattore di riscatto delle nazionalità slave: Mazzini e T. G. Masaryk (Risorgimento jako faktor vykoupení slovanských národností: Mazzini a T. G. Masaryk)

   

  11:00 – 12:00 – prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., Brno – přednáška Špilberské události před 200 lety

  12:00 – 13:00 – ThDr. Pavel Helan, Th.D., Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy – přednáška Česko-italské vztahy v období risorgimenta

  15:00 – ukončení akce a rozloučení

   

  Změna programu vyhrazena

  Italian days at Špilberk Castle

  20/5/2022 FRIDAY

  Monument to the Italian patriots – Špilberk Park

  3.50 p.m. – 4 p.m.  – speech by the Ambassador of the Italian Republic in the Czech Republic J. E. Mauro Marsili

  4 p.m. – 4.10 p.m. – speech by the Italian Honorary Consul in Brno Pavel Zezula

  4.10 p.m. – 4.25 p.m. – transfer

  Memorial plaque in the castle wall

  4.30 p.m. – 4.35 p.m. – speech by Mayor of the Statutory City of Brno Markéta Vaňková

  4.35 p.m. – 4.40 p.m. – speech by Director of the Italian Cultural Institute in Prague Alberta Lai and Francesco Augusto Razetto, President of Eleutheria Foundation that curated and published the graphic novel of Silvio Pellico

  4.40 p.m. – 4.45 p.m. – speech by Director of the Brno City Museum Zbyněk Šolc

  4.45 p.m. – 4.55 p.m. – transfer

  Dungeon of Nations exhibition

  5 p.m. – ceremonial opening of the Pellico Intervention to the Dungeon of Nations exhibition

  21/5/2022 SATURDAY

  Dungeon of Nations exhibition

  The Life of Italian Carbonari at Špilberk / My Dungeons: traces of Silvio Pellico at Špilberk Castle

  • Special guided tours lasting 20 minutes at 11 a.m., 1 p.m., 3 p.m.

  Stairs south

  11 a.m. – 1 p.m. – musical performance by Martin “Kudla” Kudlička – Brno singer

  2 p.m. – 6 p.m. – musical performance by Pietro Falcone, Brno singer

  Ogilvy lecture hall

  9.45 a.m. – opening by the presenter / translator and welcome by the director of the Brno City Museum, presentation of the program

  10 a.m. – 11 a.m. – presentation of the new title of Italian journalist Sergio Tazzer From Venice to Brno

  11 a.m. – 11.30 a.m. – Maurizio Romanato, Maria Lodovica Mutterle, Rovigo – ONLINE presentation of the publication (Alla periferia dell’Impero (1813-1821). Empire (1813-1821).

  11.30 a.m. – 12 p.m. – Maria Lodovica Mutterle, Cultural Association MINELLIANA Rovigo – ONLINE presentation of the publication Alle radici del Risorgimento italiano: dalle Società segrete all’idea di Nazione. (To the roots of the Italian risorgiment: from secret societies to the idea of the nation), conference proceedings

  3 p.m. – screening of documentary film from the NFA depicting the Italian national pilgrimage to Brno in 1922

  6 p.m. – 12 a.m. Brno Museum Night

  The whole castle

  – Museum Night at Špilberk Castle with an accompanying program to commemorate the 200th anniversary of the imprisonment of Silvio Pellico, Pietro Maroncelli and other Italian Carbonari

  Ogilvy lecture hall

  6 p.m. – 8.30 p.m. – musical performance by Dario Piga – flamenco guitarist

  – screening of silent feature film, Silvio Pellico, il martire dello Spielberg from 1915

  22/5/2022 SUNDAY

  Dungeon of Nations exhibition

  The Life of Italian Carbonari at Špilberk / My Dungeons: traces of Silvio Pellico at Špilberk Castle

  • Special guided tours lasting 20 minutes at 11 a.m., 1 p.m., 3 p.m

  Stairs south

  11 a.m. – 2 p.m. – musical performance by David Messana, instrumental guitar show

  2 p.m. – 5 p.m. – musical performance by Martin “Kudla” Kudlička, Brno singer

  Baroque chapel

  9 a.m. – 10 a.m. – Italian Mass of St. Celebrated by P. Angelo Lemme, OSA

  Ogilvy lecture hall

  10 a.m. – 11 a.m. – prof. Francesco Leoncini, Università di Venezia – lecture Il Risorgimento come fattore di riscatto delle nazionalità slave: Mazzini e T. G. Masaryk (Risorgimento as a factor in the redemption of Slavic nationalities: Mazzini and T. G. Masaryk)

  11 a.m. – 12 p.m. – prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., Brno – lecture about Špilberk events 200 years ago

  12 p.m. – 1 p.m. – ThDr. Pavel Helan, Th.D., Hussite Theological Faculty KU – lecture about the topic of Czech-Italian relations in the period of regimentment

  3 p.m. – end of the event and farewell

  Change of programme is reserved.