csČeština
Navigation

POKLADY Z DEPOZITÁŘŮ

určeno pro 8. a 9. ročník ZŠ, gymnázia, SŠ

Co všechno může být sbírkovým předmětem a jak se z něj stane součást výstavy? Mohou sbírkové předměty vyprávět příběhy? Edukační program seznámí žáky zábavnou a aktivní formou badatelské činnosti, dramatické výchovy s principy sbírkotvorné činnosti muzea a prací některých odborných muzejních profesí.

Ve vizuálně i obsahově atraktivní výstavě společně oživíme šest unikátních příběhů brněnské historie vycházejících ze sbírkových předmětů muzea propojených s významnými místy, domy a osobnostmi města Brna.

Vydejme se na dobrodružnou cestu v čase: startujeme v nedávné minulostí spojené s vilou Tugendhat a proti proudu času doputujeme až do 14. století. Dozvíme se o politické roli města uprostřed Evropy, o mistrovství prvorepublikových umělců i řemeslníků, o národnostní pestrosti, dále o hrdinství, schopnostech a moci středověkých elit. Program studentům osvětlí, proč dějiny Brna kráčely určitým směrem a jací byli naši předci.

Termín: 3. 10. 2022 – 31. 3. 2023

 

Vzdělávací oblasti a obory RVP:

  • Člověk a společnost
  • Umění a kultura
  • Jazyk a jazyková komunikace

Délka programu: 90 minut
Cena: 70 Kč / žák
Počet žáků: max 30
Objednávky a informace: Bc. Markéta Brhlíková; tel.: 542 123 618; e-mail: brhlikova@muzeumbrna.cz

Top