csČeština
Navigation

POKLADY Z DEPOZITÁŘE

určeno pro 8. a 9. ročník ZŠ, gymnázia, SŠ

Edukační program seznámí žáky se sbírkotvornou činností muzea, s principem evidence a uložení sbírek i s prací některých odborných muzejních profesí. Po úvodní prezentaci v první místnosti se žáci rozdělí do skupin a samostatnou badatelskou činností odkrývají vypovídací hodnotu a příběh vystavených exponátů. Získané informace následně přednesou svým spolužákům. Společná závěrečná evaluace bude formou řízené diskuse.

Termín: 3. 10. 2022 – 31. 3. 2023

Vzdělávací oblasti a obory RVP:

  • Člověk a společnost
  • Umění a kultura
  • Jazyk a jazyková komunikace

Čas: 90 minut
Cena: 70 Kč / žák
Objednávky a informace: PhDr. Eva Picmausová; tel.: 542 123 618; e-mail: picmausova@spilberk.cz

Top