Navigation

Karla Hanušová: Zem za zavřenýma očima

Vydejte se s námi do snového světa Karly Hanušové. Průvodcem bude dětem skřítek, kterého si samy vyrobí a pojmenují. Spolu s ním budou hledat klíč porozumění odemykající Nedozírno, svět fantazie, který nemá hranice.

Na výrobu skřítka si děti donesou jednu čistou ponožku.

Vzdělávací oblasti RVP:
Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Délka programu: 60 minut

Cena programu: 50 Kč/dítě

Objednávky programu: tel.: 542 123 618

e-mail: picmausova@spilberk.cz; ciprianova@spilberk.cz