csČeština
Navigation

Jak šlo řemeslo Brnem

Expozice Brno na Špilberku

Edukační program v expozici „Brno na Špilberku“, zaměřený na historii řemesel a řemeslné produkce v městě Brně od středověku po současnost. K dispozici muzejní kufřík.

Cíl: žáci rozpoznají druhy řemesla, vysvětlí význam cechů a princip fungování manufaktur, pochopí důvody přechodu k tovární produkci – to vše na konkrétních příkladech z dějin města Brna.

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Délka programu cca 90 minut.
Cena programu: 70 Kč / žák

Objednávky a informace: PhDr. Eva Picmausová; tel.: 542 123 618; e-mail: picmausova@spilberk.cz

Top