csČeština
Navigation

Edukační program ve stálé expozici Chrám kamene

Kamenná svědectví

2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

V nové stálé expozici Chrám kamene v bývalých špilberských vodojemech pořádáme interaktivní edukační program „Kamenná svědectví“. Žáci a studenti se při něm seznámí s historií vzniku vodojemů na Špilberku a s nově zpřístupněnou sbírkou lapidária Muzea města Brna. Formou vzdělávacích aktivit účastníci blíže poznají výjimečné kamenné památky, které dříve zdobily město Brno, nahlédnou do kamenické dílny, seznámí se s materiálem a pracovními nástroji kameníků a odkryjí tajemství kamenických značek.

Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Cíl: žáci dokáží objasnit funkci vodojemu a pojmu lapidárium, rozpoznají různé kamenné artefakty, rozliší druhy kamene, určí pracovní nářadí a pochopí, jak byla organizována práce v kamenické dílně.

 

Délka programu: cca 90–120 minut

cena: 70 Kč

Program je vhodný jen pro skupiny návštěvníků bez zdravotních omezení

Út–Pá od 9.00 do 10.30 hodin

Objednávky a informace: Tel.: 542 123 618

hancak@spilberk.cz; picmausova@spilberk.cz

Top