csČeština
Navigation

CESTA PÍSMA

určeno pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ

Mobilní edukační program* Cesta písma žáky obeznámí s historií a vývojem písma od pravěku až po vznik prvních kodexů. Představí významná písma z období starověkého Egypta a Mezopotámie. Vysvětlí první způsoby komunikace, obrázkové, slabičné i hláskové písmo. Uvede rozdělení druhů písma na dvě základní větve, a z nich vycházející evropské jazyky. To vše za doprovodu interaktivních a výtvarných činností.

* Když nemůžete do muzea vy, tak může muzeum k vám.

Mobilní edukační programy spočívají v příchodu muzejního lektora k vám do školy. Po domluvě je mož­né programy uskutečnit také v nemocničních zařízeních a dalších institucích. V případě zájmu je možná i realizace programu v muzeu.

 

Vzdělávací oblasti a obory RVP:

  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Člověk a společnost
  • Umění a kultura

Čas: 90 minut

Cena: 70 Kč / žák

Objednávky a informace:  Mgr. Šárka Nováková tel: 542 123 618 e-mail: novakova@muzeumbrna.cz

Top