csČeština
Navigation

Jak vypadal Špilberk ve 13. a 14. století ? Kde stála podle legendy Eliška Rejčka, když hodem praporků věštila místo pro založení cisterciáckého kláštera? V kterých místech se na hradě uskutečnil sněm v roce 1278? A kde byla kaple, kde se modlila Blanka z Valois?

Většina lidí zná Špilberk jako vojenskou pevnost či jako vězení, málokdo si však uvědomuje, že hrad byl ve 13. století vybudován Přemyslem Otakarem II. jako opora panovnické moci na Moravě. Tedy, že na hradě příležitostně pobývali čeští králové a moravská markrabata, od Přemysla Otakara II. přes Karla IV. až po Jošta, zvaného lidově „Moravského“. Po určitou dobu na hradě žila i choť Karla IV. Blanka z Valois. Prohlídka „Královský hrad“ přenese návštěvníky do období 13. a 14. století a připomene události a osobnosti, které jsou s hradem v tomto období spojeny. Návštěvníci si prohlédnou dochované stavební části, které byly odkryty až při rekonstrukcích hradu ve 20. a 21. století, zejména pozůstatky mohutné hradní věže nebo různé dekorační prvky. Dále se podívají do hranolové věže, gotické síně i královské kaple. Zpřístupněn bude i renesanční salonek, který se veřejnosti otevírá pouze výjimečně. Historický výklad bude zpestřen i středověkými legendami hradu.

  • Prohlídka trvá 90 minut a je pouze na objednání.
  • Kapacita: max. 25 osob v prohlídce
  • Prohlídka není vhodná pro osoby s omezenou pohyblivostí, doporučujeme vhodnou obuv.

Vstupné:

Plné vstupné 100 Kč
Snížené vstupné 60 Kč
Rodinné vstupné 230 Kč
Dítě ve školní skupině 40 Kč
Skupinové vstupné (od 10 osob) 80 Kč
Děti do 6 let 10 Kč.

Top