• Jak žil Špilberk letos pověstmi

  Co všechno se událo na Špilberku 11. a 12. září 2021?

  Ohlédněte se s námi za velkolepou originální hradní akcí, která se konala už podeváté. A letos jí vévodily známé i méně známé brněnské pověsti. Kromě nich i nejrůznější atrakce, turnaje, divadelní představení, jarmark a nechyběla ani dobrodružná hra pro celou rodinu.

  Tak zase za rok! Na viděnou!
  foto: Michaela Budíková
  video: Miloš Strnad

   

 • NAJDI KRÁLOVSKÉ DARY: Zlom zakletí Špilberku!

  Interaktivní omalovánka k procházce kolem hradu Špilberku.

  Pomůžete moudrému králi získat zpět ztracené královské dary? Stezka začíná u brány Špilberku (přístup z parku od Husovy ulice), vede okolo hradu a končí na nádvoří. Procházkou vás povede sešit s aktivitami pro děti. Přineste si s sebou 4 pastelky (zelenou, červenou, světle a tmavě modrou).

  Samoobslužná stezka pro rodiny s dětmi (od 4 let) a malé skupiny / cca 60 min

  Cena za sešit je 20 Kč/ks
  V prodeji na obou pokladnách na Špilberku

 • Mezinárodní hudební festival Špilberk 2021

 • MUZEJNÍ NOC 2021 VE VILE TUGENDHAT

 • Příběh hradu

  Nový prohlídkový okruh určený pro návštěvníky od 12 let


  Špilberk – po více než 700 let neodmyslitelná dominanta města Brna. Symbol panovnické moci i lidského utrpení. Královský hrad, sídlo moravských markrabat, nedobytná pevnost, nejtěžší věznice habsburské monarchie, Žalář národů, kasárna několika armád a sídlo Muzea města Brna.

  Vydejte se s námi na vzrušující cestu staletími a poznejte Příběh hradu.

  Aktuální termíny:

  4. 7. 2021 – 13.00, 16.00
  31.
  7. 2021 – 13.00, 16.00
  28. 8. 2021 – 13.00, 16.00

  Vstupenky zakoupíte on-line, před začátkem prohlídky předloží návštěvník vstupenku průvodci. Není nutné chodit se zakoupenou vstupenkou na pokladnu.

  Kapacita prohlídky: 20 osob
  Délka: 60 minut
  Výklad je v českém jazyce.

  Dotazy ohledně prohlídkového okruhu: hancak@spilberk.cz
  STORNO vstupenky: rezervace@spilberk.cz

  Prohlídkový okruh NENÍ BEZBARIÉROVÝ, není vhodný ani s dětskými kočárkem, vstup se psy je zakázán. Jde o fyzicky náročnější trasu, proto doporučujeme sportovní či pohodlnou obuv, v rámci prohlídky je několikrát přechod z interiéru do exteriéru a naopak. Součástí prohlídky nejsou stálé expozice a výstavy.

  Prosíme návštěvníky, aby se dostavili alespoň 15 minut před začátkem prohlídky, sraz na malém nádvoří.

  Prohlídka se řídí aktuálními vládními nařízeními.


  Ceník prohlídkového okruhu:

  Plné vstupné:  120 Kč
  Snížené vstupné:  70 Kč
  Rodinné vstupné: 275 Kč

  Historická veduta města Brna a hradu v barvě

 • 2. MÍSTO NA GLORIA MUSAEALIS
  ZA KNIHU EVROPAN ADOLF LOOS.
  NEJEN BRNĚNSKÉ STOPY

  Odborná činnost Muzea města Brna získala prestižní ocenění. V roce 2020 jsme vydali publikaci Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy. Originální publikace, kterou připravil kolektiv českých a zahraničních autorů v čele s editory Jindřichem Chatrným, Dagmar Černouškovou a Janou Kořínkovou, přináší zcela nové množství neznámých a dosud nezveřejněných badatelských poznatků o práci světoznámého architekta, brněnského rodáka Adolfa Loose. Kniha volně navazuje na tzv. startovní titul Brněnské stopy Adolfa Loose, který byl vydán o deset let dříve. Publikace Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy vyšla v česko-anglické mutaci – je tak zároveň významným příspěvkem k losoovským badatelským aktivitám v mezinárodním měřítku.

  Publikace byla nominována v kategorii Muzejní publikace roku v národní soutěži Gloria musaealis 2020 a nakonec získala 2. místo. Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze převzal ocenění jeden z autorů Jindřich Chatrný z Oddělení dějin architektury Muzea města Brna. Na prestižní události ho doprovodil ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian a fotografka Michaela Budíková. Autorům jedinečné publikace patří naše obrovská gratulace a uznání jejich práci. Z ceremoniálu soutěže Gloria musaealis, který se konal 17. května 2021, sdílíme následující fotografie. • Kam kráčíš, Brno?

  Jak se v příštích letech promění tvář města? Co popožene místní ekonomiku a co bude pohánět dopravní prostředky? Pohled do budoucna, ale i do minulosti nabízí venkovní výstava na dělovém bastionu hradu Špilberku. Čekají na vás proměny města Brna od roku 1900 až po vize budoucnosti. V příběhu rozvoje města se dozvíte o řadě významných staveb a významných osobností, které měly vliv na tvář Brna. V příběhu, který nikdy nekončí – každá generace do něj totiž připíše svoji novinku.

  Výstavu, kterou připravilo Oddělení strategického plánování Magistrátu města Brna, bude možné vidět od 4. 3. do 25. 4. 2021

  Výstava, s níž se můžete ohlédnout zpět, ale zároveň se podívat i do blízké budoucnosti prostřednictvím připravovaných projektů.

 • Nová publikace o Adolfu Loosovi

  U příležitosti 150. výročí narození světově proslulého architekta vyhlásily v lednu 2020 Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy „Rok Adolfa Loose“. Významnou spolupracující institucí se stalo Muzeum města Brna, které prezentovalo výstavu Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy. Jejím autorem byl Jindřich Chatrný ve spolupráci s Dagmar Černouškovou a dalšími kolegy. Oba poté s Janou Kořínkovou spoluautorsky a editorsky připravili také stejnojmennou publikaci, která přináší nejnovější badatelské poznatky k dílu a osobnosti Adolfa Loose, a to především v souvislosti s jeho „brněnskými stopami“.

  Kniha  Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy je nominována v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii “Muzejní publikace roku”.

  Badatelské aktivity z posledních let, provedené na základě pečlivých rešerší dostupných pramenů a terénních průzkumů, tak korigují a mnohdy zcela nově interpretují schematicky opakovaná fakta. Zároveň potvrzují, že Loosovy profesní i společenské vazby s rodným městem nebyly jen sporadické, ale v určitých obdobích velmi intenzivní. Kniha připomíná v úvodní kapitole některá Loosova životní data a momenty spojené s jeho rodným městem a postupně představuje Loosovy práce pro Brno. Velmi objevné jsou příspěvky k cukerní rafinerii v Hrušovanech u Brna a Bauerovu zámečku. Totéž platí o Loosově otci, brněnském sochaři a kameníkovi, který patřil k předním reprezentantům brněnské měšťanské kultury druhé poloviny 19. století. Nechybí ani brněnské stopy Loosových žáků či rezonance jeho díla u brněnských badatelů.

  Reprezentativní publikace volně navazuje na starší titul Brněnské stopy Adolfa Loose z roku 2010 (pouze česká verze), avšak přináší množství zcela neznámých a doposud nezveřejněných badatelských poznatků v rámci systematické výzkumu, které přineslo uplynulé desetiletí. Díky vydání v česko-anglické mutaci se jistě stane podstatným příspěvkem k loosovským badatelským aktivitám v mezinárodním měřítku.

  Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková, Jana Kořínková (eds)
  Evropan Adolf Loos.
  Nejen brněnské stopy

  prodejní cena: 1280 Kč

  Publikaci si můžete objednat i online, a to na e-mailu smerdova@spilberk.cz

  Ve videu MAK Wien v rámci rozpravy o Adolfu Loosovi byla kurátorem Rainaldem Franzem představena i naše publikace.

   

   

   

 • Baron Trenck už i v knize

  Nejslavnější špilberský vězeň, velitel pandurů baron František Trenck, zemřel 4. října 1749. Nechal se pohřbít v hrobce kapucínského kláštera v Brně, kde se jeho tělo přirozeně mumifikovalo.

  Nová kniha o slavném špilberském vězni a rekonstrukci jeho tváře i těla.

  Tato kniha shrnuje výsledky bádání unikátního tříletého projektu, při němž Trenckovu mumii zkoumal mezioborový tým specialistů nejmodernějšími metodami forenzní antropologie, soudního lékařství a molekulární biologie. Jednotlivé kapitoly odkrývají, co všechno se dalo zjistit o elitním vojákovi poloviny 18. století současnými věděckými postupy a jak tyto informace posloužily při rekonstruování Trenckovy tváře i celého těla. Je nutno připomenout, že 3D rekonstrukce podoby byla jako jedna z prvních na světě vyhotovena zcela digitálně a navíc pohyblivě.

  Kniha vzdává čest nevšední historické osobnosti s úzkým vztahem k městu Brnu a zároveň je příkladem úspěšné spolupráce historických, přírodovědeckých a technických vědních disciplín při poznání naší minulosti.

  Petra Urbanová, Petr Vachůt et al.

  BARON TRENCK
  Nová tvář legendy 

  prodejní cena: 300 Kč


 • PF 2021