csČeština
Navigation

Archeologické oddělení pořádá od roku 2007 každoročně konferenci zaměřenou na přehled archeologických výzkumů realizovaných v uplynulém roce na Moravě a ve Slezsku. Zástupce jakékoliv organizace provádějící archeologické výzkumy zde má možnost prezentovat odborné veřejnosti a studentům předběžné výsledky svých aktuálních výzkumů. V současné době má konference jednodenní formát se zaměřením na výzkumy všeho druhu, tedy jak záchranné, tak systematické a vítány jsou i výsledky badatelských projektů. Letošní ročník se konal 8. června a měl velmi nabitý a pestrý program.

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V ROCE 2021
8. 6. 2022, Brno – hrad Špilberk

 

PROGRAM

9.00 – začátek dopoledního bloku

 

Peter Milo – Jan Havelka – Anna Mária Rekemová – David Šálka – Tomáš Tencer – Michal Vágner (ÚAM FF MU)
Archeogeofyzikální průzkum na Moravě v roce 2021  

 

Zdeňka Nerudová – Lenka Sedláčková – Petr Neruda – Martina Roblíčková – Nela Doláková – Aleš Plichta – Ondrej Bobula (Moravské zemské muzeum, Archaia Brno, PřF MU)
Záchranný výzkum Vídeňská 11

 

Zdeňka Nerudová (Moravské zemské muzeum)
Přehled paleolitického a paleontologického osídlení Brna

 

Jaroslav Bartík – Petr Škrdla – Rudolf Procházka – Matěj Kmošek – Klára Augustinová – Petr Žákovský – Yuri E. Demidenko (AÚ AV ČR Brno)
Průzkumy v prostoru vodních děl Dalešice a Mohelno v roce 2021. Příspěvek k otázkám perspektivy výzkumu a památkové ochrany zatopených archeologických lokalit

 

Marek Novák – Taťána Bártová Pavelková – Antonín Štrof (Muzeum Blanenska, Muzeum regionu Boskovicka)
Výsledky výzkumu na trase plynovodu Bořitov – Býkovice – Lysice

 

Marek Kalábek (AC Olomouc)
Pokračování záchranných výzkumů na lokalitě Olomouc-Slavonín „Arbesova/Zahrady“

 

Ivan Čižmář – Hana Čižmářová – Miroslav Popelka (ÚAPP Brno, Moravské zemské muzeum)
Němčice nad Hanou – Výsledky preventivní detektorové prospekce v letech 2017 až 2021 a první terénní odkryv na lokalitě

 

10.30-10.45 pauza na kávu

 

David Parma – Eliáš Urban (ÚAPP Brno, Univerzita obrany)
Drobné záchranné akce na Brněnsku a výsledky prospekcí v roce 2021

 

Aleš Navrátil (Muzeum města Brna)
Výsledky z výzkumů Muzea města Brna v roce 2021

 

Zdeněk Kuchař – Jaroslav Bartík (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)
Záchranné archeologické výzkumy Slováckého muzea realizované v roce 2021

 

Jaromír Šmerda (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Archeologické výzkumy v Kyjově a v Žarošicích v roce 2021

 

Kateřina Papáková (AÚ AV ČR Brno, detaš. pracoviště Opava)
Zajímavé nálezy z obchvatu u Opavy

 

12.00-13.30 pauza na oběd

 

Miroslav Patrik (Děti Země)
Stav ničení archeologických památek v roce 2021 v ČR

 

Tomáš Pavloň (AÚ AV ČR Brno)
Novinky z Archeologického informačního systému ČR

 

Jakub Šimík – Michala Přibylová – Michal Přichystal – Ivan Čižmář – Arkadiusz Tajer – Jindřich Hlas ­–Michal Zezula (Archaia Brno, ÚAPP Brno, AC Olomouc, NPÚ Ostrava)
Výběr z předstihových výzkumů v trase plynovodu VTL Moravia mezi Tvrdonicemi a Bezměrovem

 

16.00-16.15 pauza na kávu

 

Václav Kolařík (Archaia Brno)
Archeologický výzkum v chrámu sv. Hippolyta ve Znojmě – Hradišti

 

Michal Bučo – Martin Fojtík – Václav Kolařík – Michala Přibylová – Lenka Sedláčková (Archaia Brno)
Archeologické výzkumy z období pravěku i středověku na brněnských předměstích v okolí Bratislavské, Nových Sadů, Křídlovické a Starém Brně

 

Lenka Sedláčková – Marek Peška – Antonín Zůbek (Archaia Brno)
Archeologické výzkumy v historickém jádru Brna a na ulici Kopečná

 

Antonín Zůbek – Marek Peška (Archaia Brno)
Archeologický výzkum při vyzvedávání ostatků Johana Gregora Mendela

 

Pavel Staněk – Martina Maršíčková – Marek Peška (Archaia Brno)
Archeologické výzkumy v areálech středověkých klášterů v Doubravníku, Předklášteří, Oslavanech a Dolních Kounicích

 

Jakub Šimík (Archaia Brno)
Vrcholně středověká parcela v rohu Masarykova náměstí v Uherském Brodě

 

Aleš Hoch (Muzeum Vysočiny Jihlava)
Třebíč – záchranný archeologický výzkum na Karlově náměstí

 

Jana Mazáčková – Petr Žaža – Daniela Vaněčková – Andrej Púčať (ÚAM FF MU)
Archeologické výzkumy VVS Panská Lhota v roce 2021 (hrad Rokštejn a jiné)

 

18.30 – společenský večer

 

Top