• Obnovu vily Tugendhat z 80. let přibližuje nová kniha

  Dnes vilu Tugendhat obdivují návštěvníci v podobě takřka totožné, jak ji navrhl Mies van der Rohe a jak v ní bydlela rodina Tugendhatových. Vila ale takto nevypadala vždy. Na konci války ji zpustošila sovětská armáda, dlouhou dobu také sloužila jako rehabilitační středisko pro děti.

  Naštěstí vilu v první polovině 80. let zachránila první památková obnova. Tu vám nyní přiblíží nová publikace Muzea města Brna.

  Paní Greta Tugendhatová přitom už v 60. letech navštěvovala Brno a toužila po tom, aby se vila opravila a stala kulturním stánkem přístupným veřejnosti. Za minulého režimu ale u nás obnova památek moderní architektury nebyla běžná, natož obnova „buržoazních“ domů. Situaci v Brně komplikovala skutečnost, že jiná taková památka už obnovou prošla – vila Stiassni od Ernsta Wiesnera sloužila pro reprezentaci státu jako tzv. vládní vila. Přesto obnovu vily Tugendhat prosadil architekt Josef Němec, který přesvědčil zástupce města, že i samo Brno potřebuje svůj reprezentační prostor.

  Projekt památkové obnovy vily Tugendhat vypracoval tým architekta Kamila Fuchse. Samotný projekt byl na svoji dobu vysoce profesionální (Fuchs za něj získal na architektonickém bienále v Sofii v roce 1987 prestižní ocenění, které u nás zůstalo bez povšimnutí), avšak investor během stavby volil řadu náhradních řešení. Takto se například zničilo sklo ve spouštěcím okně, které jako jediné přežilo bombardování Brna, nebo dosud zachované zařízení koupelen.  Další rozdíly oproti stavu z 30. let pramenily spíše z tehdy omezených možností – např. zaoblená stěna vstupní haly, dříve zhotovená z pískovaného matného skla, se vyplnila plexisklem, ložnice i obývací prostor se zařídily soudobým nábytkem, na místě slavné půlkruhové stěny z Makassarského ebenu se postavila stěna z jiného druhu ebenu.

  I když se nesplnilo přání paní Grety, pro dům to byl velký krok vpřed. Památková podstata vily Tugendhat byla zachráněna, stavba přestala chátrat. Její účel byl však jiný: brněnští radní zde vítali zahraniční návštěvy a ubytovávali významné hosty. V roce 1992 se ve vile Václav Klaus a Vladimír Mečiar dokonce dohodli na rozdělení Československa.

  Nová publikace v česko-anglické mutaci vás provede tímto důležitým obdobím první rekonstrukce. Knihu je možné zakoupit v prodejnách suvenýrů ve vile Tugendhat i na Špilberku za cenu 499 Kč.

  Vybrat si můžete i z našich dalších publikací o vile Tugendhat.

 • Muzejní noc 2016 na Špilberku

  V letošním roce uplyne 150 let od vpádu Pruska do Čech a po vítězné bitvě u Sadové poblíž Hradce Králové Prusové obsadili skoro celou zemi včetně města Brna a směřovali dále na Vídeň a Prešpurk.

  Muzejní noc na Špilberku 21. května 2016 bude připomínkou této události. Hrad se ocitne v roce 1866, nádvoří ožijí dobovým jarmarkem se stylovým programem, jarmareční hudbou, módní přehlídkou a potulnými komedianty, prostranství se zaplní lidmi v dobových kostýmech i vojáky rakouské a pruské armády. Na hradbách se utáboří také pruský trén s polní pekárnou a kantýnou, vozy i koňmi. Budou připraveny i soutěže pro děti a stánky s cukrovinkami, pro dospělé se otevřou dobové hospůdky a občerstvení. O pořádek a bezpečnost se postarají členové Městského střeleckého sboru a pruské královské stráže.

  Součástí Muzejní noci bude i malá výstavka připomínající tuto historickou událost a její 150. výročí.

  Z důvodu konání Muzejní noci bude otevírací doba hradu ukončena již v 16.00 hodin.

  MAIL_PODPIS_800x250

  HRAD ŠPILBERK

  • Placený program

  Vstupné: Prohlídka hradu – 20 Kč/osoba, program na hradbách a nádvořích zdarma. Poslední vstup do expozic: 22.30 h.

  STÁLÉ EXPOZICE:

  Kasematy
  Žalář národů
  Od hradu k pevnosti
  Brno na Špilberku
  Vulcanalia

  Součástí bude i doprovodný program Duchůplný Špilberk – prozkoumejte tajemný hrad na soutěžní stezce!

  PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL OGILVY

  Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno – ukázky restaurování keramiky, malby a nábytku a přehlídka kreativních designových nebo scénických kostýmů.

  KRÁLOVSKÁ KAPLE

  20.30, 21.30, 22.30 Dust in the Groove – propojení jazzových a klasických hudebníků, kompozice a improvizace v autorských skladbách na pomezí jazzu a soudobé hudby.

  JIŽNÍ TERASA

  Výhled na noční Brno

  HRANOLOVÁ VĚŽ

  Prezentace připravovaných výstav Muzea města Brna

  • Doprovodný program – vstup zdarma

  Program připravený Agenturou REX za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje připomene rok 1866 po bitvě u Hradce Králové, kdy před 150 lety Prusové obsadili město Brna a směřovali dále na Vídeň a Prešpurk (Bratislavu).

  HLAVNÍ PÓDIUM NA VELKÉM NÁDVOŘÍ:

  18.00      Předání města pod pruskou správuLogo - malé
  18.15       Nešlapeto – jarmareční hudební těleso
  19.30     Komedianti na jarmarku – Jonáš a ti druzí
  20.00    Móda roku 1866 (přehlídka civilních i vojenských oděvů)
  20.30    Nešlapeto – jarmareční hudební těleso
  21.30     Komedianti na jarmarku – Jonáš a ti druzí
  22.00    Móda roku 1866 (přehlídka civilních i vojenských oděvů)
  22.30    Nešlapeto – jarmareční hudební těleso
  23.15     Předání města pod rakouskou správu
  23.30    Závěr s pyroefekty

  Na všech nádvořích jarmark s historickým zbožím, řemesly, bohatým občerstvením a degustacemi s Moravskou bankou vín.

  GOTICKÝ SÁL NA MALÉM NÁDVOŘÍ

  19.30, 21.30 Brněnské divadlo hudby a poezie Agadir představí scénickou verzi novely Evy Strnadové Ty vogo, ofsajd!

  BAROKNÍ KAPLE NA MALÉM NÁDVOŘÍ

  Výstava Pruská okupace v roce 1866

  ZÁPADNÍ KURTINA

  18.00 – 24.00 Pruský tábor, trén s polní pekárnou a kantýnou, vozy i koňmi, jízda na ponících pro děti.

  JIHOZÁPADNÍ BASTION

  18.00 – 24.00 Hvězdárna a planetárium Brno – pozorovací stanoviště s astronomickým dalekohledem.

  MUZEUM HRAČEK

  Vstupné: 20 Kč/osoba, vstup je omezen počtem 30 osob najednou

  Poslední vstup: 22.30 h

  STÁLÁ EXPOZICE: výstava historických hraček ze sbírky Milady Kollárové

  muznoc 015  136 muznoc 015  141 muznoc 015  143 muznoc 015  146

 • Jošt Lucemburský, moravský král nekrál

  Výstava je koncipována jako intervence do stálé expozice muzea „Od hradu k pevnosti“, která prezentuje středověký stavebně historický vývoj Špilberku. Výstava je zaměřena na prezentaci nejvýznamnější osobnosti moravské větve lucemburské dynastie – římského krále Jošta Moravského a jeho vliv na politické dění ve 14. století.

  Intervence je k vidění na hradě Špilberku v přízemí v expozici Od hradu k pevnosti

   Jošt Lucemburský

  Nejvýznamnější osobností moravské větve dynastie Lucemburků byl jednoznačně markrabě Jošt. Ovlivnil dění ve střední Evropě na přelomu 14. a 15. století a jeho ambiciózní politika jej vynesla do čela Svaté říše římské. Titul krále si ale dlouho neužil: od zvolení zbývaly do jeho smrti pouhé čtyři měsíce. Samotné volby se navíc nezúčastnil a nestihl být ani korunován – Jošt byl zkrátka král nekrál. Dodnes se na Jošta pohlíží rozporuplně. Přesto ale jde o mimořádně úspěšného politika a posledního samostatného vládce Moravy.

  Kdo byl Jošt Lucemburský

  Jošt se narodil v roce 1354. Jeho otcem byl moravský markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV., matkou Markéta Opavská. Studoval mimo jiné pod vedením pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, už od svých 10 let se účastnil diplomatických jednání spolu se strýcem Karlem IV. a otcem Janem Jindřichem, čímž získával cenné zkušenosti a obratnost ve věcech politických. Stal se ctižádostivou a ambiciózní osobností, dokázal těžit ze sporů bratranců Václava a Zikmunda. Válčil se svým mladším bratrem Prokopem, který dokonce v Joštově zajetí zemřel. Jošt se stal později i markrabětem braniborským a říšským kurfiřtem a v závěru života i římským králem. Neměl ale dědice – po smrti přešel titul moravského markraběte na Václava IV. a tím se natrvalo svázal s titulem českého krále.

   Jošt, obratný politik a diplomat

  Jošt převzal Moravu po vládně otce Jana Jindřicha jako hospodářsky silnou a stabilní. Se zhoršujícími se poměry v království byl ale Jošt nucen dělat riskantní rozhodnutí. Často měnil za území značnou hotovost, aby si zajistil politickou moc a prestiž oproti svým konkurentům, i z řad vlastní rodiny. Jošt vynikal jako cílevědomý markrabě, politik a finančník. Kvůli konfliktům, které musel řešit, je ale možné jej považovat i za schopného válečníka. Když například Zikmund uvěznil krále Václava, Jošt se mu vydal na pomoc. Podle antropologických výzkumů však Joštovy kosterní pozůstatky nenesou stopy násilí ani bojového opotřebení.

   Brno jako markraběcí sídlo

  Za vlády moravských markrabat město Brno vzkvétalo. Když Karel IV. uděloval bratru Janu Jindřichovi Moravu v léno, za sídlo markraběcího dvora bylo zvoleno právě Brno – už tehdy bylo hospodářsky natolik silné, aby uneslo tíhu vydržování dvora, mělo vysokou úroveň správy a čile obchodovalo nejen v rámci zemí Koruny české, ale i se zahraničím. Moravská markrabata Jan Jindřich a Jošt v Brně sídlili 61 let. Počátečním provizorním sídlem byl Alramův dvorec, pro potřeby dvora se upravoval areál mincovny na dnešním Dominikánském náměstí, reprezentačním vladařským sídlem se za Joštovy vlády po úpravách stal hrad Špilberk.  Za vlády Lucemburků Brno postupně získalo 28 hospodářských a politických privilegií, panoval čilý stavební ruch a pozvedla se i místní hmotná kultura. Od poloviny 14. století jsou šlechtické i měšťanské domy vytápěny zdobenými kachlovými kamny, u stolů se již běžně používají skleněné nádoby. Množství archeologických nálezů dokládá nebývalý rozkvět Brna právě za lucemburské éry.

  exp Jošt 011   IMG_7494   IMG_7497   IMG_7507   IMG_7509   IMG_7511

   

 • Velikonoce v Muzeu města Brna

  V letošním roce připadají Velikonoce na poslední víkend v měsíci březnu, tedy na  25. – 28. března. Nejnovějším státním svátkem schváleným v prosinci 2015 je  Velký pátek, připomínající ukřižování Ježíše Krista. Tento státní svátek je platný od roku 2016 a poprvé tak připadá na den 25.3.2016.
  A jak budeme mít o letošních Velikonocích otevřeno? Podívejte se.

  Hrad Špilberk

  Velký pátek   25. března – 9:00 – 17:00 hodin
  kasematy, přechodné vystavy: Andy Warhol/ v hloubi mé zahrady, Prague StuckistsWergelandův odkaz: Život Židů v Norsku 1851-1945, rozhledna

  Bílá sobota   26. března – 9:00 – 17:00 hodin
  stálé expozice, kasematy, přechodné vystavy: Andy Warhol/ v hloubi mé zahrady, Prague Stuckists, Wergelandův odkaz: Život Židů v Norsku 1851-1945, rozhledna

  Boží hod velikonoční  27. března – 9:00 – 17:00 hodin
  stálé expozice, kasematy, přechodné vystavy: Andy Warhol/ v hloubi mé zahrady, Prague Stuckists, Wergelandův odkaz: Život Židů v Norsku 1851-1945, rozhledna

  Pondělí Velikonoční  28. března – 9:00 – 17:00 hodin
  kasematy, přechodné vystavy: Andy Warhol/ v hloubi mé zahrady, Prague Stuckists, rozhledna

  Muzeum hraček

  Otevírací doba Muzea hraček v Měnínské bráně zůstává nezměněna. Historické hračky si můžete prohlédnout od pátku do pondělí vždy od 10:00 do 18:00 hodin.

  Program pro školy – Velikonoční dílny pro školy 14.-24. 3. 2016
  Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

  Vila Tugendhat

  Velký pátek   25. března –  10:00 – 18:00 hodin

  Bílá sobota   26. března –  10:00 – 18:00 hodin

  Boží hod velikonoční  27. března – 10:00 – 18:00 hodin

  Pondělí Velikonoční  28. března – zavřeno

  Rezervace prohlídek a informace naleznete zde

 • Doba Karlova

  Populárně naučná konference pořádaná ve spolupráci se spolky Doba Karlova a E-Středověk. Tématem přednášek bude osoba Karla IV., politické dějiny a dějiny každodennosti 14. století. Na diskusním poli vystoupí jak odborní pracovníci z vybraných institucí zabývajících historii středověku, tak erudovaná laická veřejnost se zkušenostmi s aktivitami living history a historical reenactment.

  Konference je otevřena pro širokou veřejnost a uskuteční se v sobotu 12. března v přednáškovém sále Ogilvy na Špilberku.

  V rámci konference bude také slavnostně otevřena intervence do stálé expozice Od hradu k pevnosti, která prezentuje středověký stavebně historický vývoj hradu Špilberku. Aktuálně bude tato expozice doplněna o část nazvanou „Jošt Lucemburský, moravský král nekrál“, jež bude zaměřena na prezentaci nejvýznamnější osobnosti moravské větvě lucemburské dynastie – římského krále Jošta Moravského a jeho vliv na politické dění ve 14. století.

  Tuto část budou moci návštěvníci hradu spatřit až do konce roku 2016.

  Prodej vstupenek na konferenci Doba Karlova začne v sobotu v 8:45 na hlavní pokladně hradu Špilberku.

  karel 03karel 02karel 01

   

  foto: Jaroslav Pelíšek

   

  DK

 • Židé v Norsku – historie a současnost

  Přijměte pozvání na komentovanou prohlídku výstavy „Wergelandův odkaz: Jak se žilo Židům v Norsku mezi lety 1851–1945“, kterou do Brna zapůjčilo Židovské muzeum v Oslo.

  Komentovaná prohlídka s názvem „Židé v Norsku – historie a současnost“ vám přiblíží nejen existenci židovské komunity v Norsku, ale také Hernika Wergelanda. Právě díky jeho úsilí se Židé mohli začít do Norska stěhovat.

  Výstavou vás ve čtvrtek 10. března v 16 hodin provede paní Doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

  Její komentář se zaměří na obecně historický rámec Norska v 19. stol., především v souvislosti s osobností a básnickou tvorbu Henrika Wergelanda.

  Co se týče 20. století, připomene osud židovského obyvatelstva v Norsku a ve Skandinávii: odboj, účast na vojenských akcích Velké Británie, holokaust.  Představí i významné osobnosti židovského původu v kulturním a společenském životě po roce 1945.

  Výklad paní Juříčkové vás zavede až do současnosti. Zmíní i založení a činnost Židovského muzea, ale také Centra pro studium holokaustu v Oslu po roce 2000.

   

  Kdy:  10. března v 16.00

  Kde:  Galerie Jih, hrad Špilberk

   

  Sraz přímo na místě ve výstavě.

  Vstup zdarma.

 • Týden výtvarné kultury na Špilberku

  Muzeum města Brna se i tento rok připojuje k tradiční akci Týden výtvarné kultury od 15. do 18. března 2016.

  Těšte se na speciální workshopy nebo komentované prohlídky aktuálních výstav i stálých expozic.

  Velkým lákadlem tentokrát bude animátorská dílna. Zveme žáky s pedagogy na workshop tvorby animovaného filmu. V zážitkovém programu rozhýbeme historii hradu Špilberku – a vámi vytvořené animace uvidíte na filmovém plátně Univerzitního kina Scala.

  Výstavu Andyho Warhola si užijete mnohem víc, než kdykoli jindy. S poutavým povídáním přijede její kurátor Miroslav Houška z pražské Galerie GOAP, která Warholova díla na Špilberk zapůjčila. A na děti a mládež čeká výroba warholovského monotypu.

  Klid nebude ani ve výstavě výtvarné skupiny Prague Stuckists. Svými díly provedou současní malíři Lukáš Orlita a Jan Spěváček a fotograf Robert Janás. V plánu je pro děti a mládež také interaktivní prohlídka s výtvarnou zápletkou.

  Výjimečné komentované prohlídky přiblíží i vybrané stálé expozice. Výtvarné umění od druhé světové války až po dnešní generaci tvůrců představí kurátorka Ilona Víchová (expozice Od moderny po současnost), brněnskou prvorepublikovou architekturu a design zase kurátor Jindřich Chatrný (expozice O nové Brno).

  logo-tvk7-bile-pozadi

   

   

  Program na Špilberku:

  Úterý 15. března

  10.00 Vytiskni si Andyho Warhola

  Workshop tisku monotypu a prohlídka výstavy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Nutná objednávka předem.

  60–90 min, 50 Kč

   

  16.00 Andy Warhol: V hloubi mé zahrady

  60 min, 90 / 50 Kč

  Komentovaná prohlídka s Miroslavem Houškou. Sraz ve výstavě.

  Z důvodu velkého zájmu o komentovanou prohlídku a omezené kapacity prostor výstavy doporučujeme dostavit se VČAS, pokud možno v předstihu. 

   

  Středa 16. března

  9.00 Špilberk, klapka, akce, jedem!

  4 hod, 50 Kč

  Workshop tvorby animovaného filmu. Nutná objednávka předem.

   

  16.00 O nové Brno

  60 min, 50 Kč

  Komentovaná prohlídka s Jindřichem Chatrným. Sraz u šaten za hlavním vstupem z velkého nádvoří.

   

  Čtvrtek 17. března

  9.00 Špilberk, klapka, akce, jedem!

  4 hod, 50 Kč

  Workshop tvorby animovaného filmu pro 4. až 9. třídu ZŠ. Nutná objednávka předem.

   

  16.00 Od moderny po současnost

  60 min, 50 Kč

  Komentovaná prohlídka s Ilonou Víchovou. Sraz u šaten za hlavním vstupem z velkého nádvoří. Vstupenka platí i na komentovanou prohlídku výstavy Prague Stuckists.

   

  17.00 Prague Stuckists

  60 min, 50 Kč

  Komentovaná prohlídka s Robertem Janásem, Lukášem Orlitou a Janem Spěváčkem. Sraz ve výstavě.

   

  Pátek 18. března

  10.00 Malíři pankáči – hlasuj, kdo je umělec

  60–90 min, 50 Kč

  Interaktivní prohlídka výstavy Prague Stuckists s výtvarnou zápletkou pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Nutná objednávka předem.

   

  Kontakt pro objednávky:

  Barbora Svátková, 542 123 635,  svatkova@spilberk.cz

 • Hrad králů: příměstský tábor na Špilberku

  LIpka

 • Bydlení moderní ženy na ose Praha – Brno

  Jak vypadalo bydlení moderní ženy ve 20. a 30. letech minulého století na Pražském hradě a jak v brněnském podhradí? Odpoví nová publikace Muzea města Brna nazvaná „Moderní žena. Osa Praha – Brno“.

  Připomeňme si příběhy dvou silných a odvážných žen. Alice Garrigue Masaryková, dcera prvního československého prezidenta, ovlivnila novodobou podobu interiérů na Pražském hradě. Anna Morávková Kancnýřová zase v Brně vydávala populární časopis Práce ženy. Obě výjimečné ženy spojuje jméno architekta a bytového designéra Jana Vaňka.

  Právě Jan Vaněk zařizoval v Praze ve vinohradské vile bratří Čapků slavný společenský pokoj, v němž se scházeli pátečníci. A v Brně Vaňkova firma Standard bytová společnost vyráběla nábytek pro vilu Tugendhat podle návrhů Miese van der Rohe a Lilly Reich. Nábytek z běžné produkce firmy si dokonce Mies van der Rohe vybral pro jeden z dětských pokojů, který nebyl vzhledem k věku chlapců zařízen drahým dýhovaným nábytkem.

  Vaněk jako jeden z prvních nabídl ženám účelné, praktické a přitom elegantní bytové zařízení. Jeho návrhy odhodily nevkusné dekorace, těžké závěsy a masivní kusy. S jeho křesly mohla žena pohnout jednou rukou, byt byl rázem prosvětlen sluncem a domácí práce jí usnadňovala technika. Vaněk prohlásil, že moderní člověk má bydlet v moderním obydlí – ženám takové prohlášení tehdy pomohlo zvedat hlavu a rovnat záda.

  „Dnešní žena musí být aktivní, musí vystupovati veřejně, a k tomu je třeba, aby přestala býti zakřiknuta starosvětskými muži a ženami, aby jak říkají Francouzi ‚měla courage de son opinion‘. Netřeba si zakrývat skutečnost, že názory té ženy dnešní jsou kacířstvím, bojem proti předsudkům a bludům a předsudky a bludy se musí ubíjet.“ TGM

  Nová publikace čtenářům přiblíží podobu moderně koncipovaných interiérů soukromého bytu rodiny prezidenta T. G. Masaryka na Pražském hradě i podobu brněnského bytu Anny Morávkové Kancnýřové. Kniha je plná dobových fotografií a archivních materiálů. Připravil ji Jindřich Chatrný, vedoucí Oddělení dějin architektury Muzea města Brna, ve spolupráci s Martinem Halatou z Archivu Pražského hradu a Olgou Jeřábkovou z literární redakce Českého rozhlasu. Publikaci vydalo Muzeum města Brna s Archivem města Brna.

  Kniha „Moderní žena. Osa Praha – Brno“ je k zakoupení v prodejně suvenýrů na hradě Špilberku a na Nové radnici. 

  mz4 mz5 mz6 mz7 mz8 mz9

   

 • ROK 2016 NA ŠPILBERKU

  Andy Warhol s Cimrmanem na jednom hradě natáčejí videoprojekce na historické televizní technice. Nechybí v nich legendární skleněné sochy a mozaiky, ilustrace z barevného světa fantazie ani moderní obrazy světového významu. To není pohádka, to je ve zkratce (a v nadsázce) rok 2016 v Muzeu města Brna.

  Sezóna roku 2016 začíná v Muzeu města Brna na Špilberku hned v lednu. Už příští týden se otevře výstava s názvem Wergelandův odkaz: Jak se žilo Židům v Norsku mezi lety 1851 a 1945, která dokumentuje vznik a historii norské židovské komunity po tom, co parlament díky úsilí vědce a básníka Henrika Wergelanda umožnil Židům vstup do země (19. 1. až 27. 3.).

  V únoru hrad Špilberk ožije výtvarným uměním. K vidění bude tvorba legendy grafického designu Andyho Warhola na výstavě V hloubi mé zahrady (10. 2. až 1. 5.), ale také mezinárodně významná díla umělecké skupiny The Prague Stuckists (17. 2. až 1. 5.).

  Na jaře si i na Špilberku lidé budou moci připomenout Karla IV. Populárně-naučná konference o Otci vlasti se chystá na 12. března, na 28. května pak Lucemburská májová noc s dobovými verši a kuchyní.

  Jen na pár týdnů budou mít návštěvníci šanci prohlédnout si slavné reportážní fotografie světoznámého fotografa a dokumentátora Steva McCurryho. Za všechny jeho snímky stačí zmínit třeba Afghánskou dívku. Výstava toho ale nabídne mnohem víc (12. 5. až 30. 6.).

  Hlavní výstava roku 2016 připomene kulaté výročí založení brněnského studia České televize. Výstava nazvaná Vysílá studio Brno otevře atraktivní svět televizního zákulisí i tvorby (15. 6. až 31. 12.). Právě brněnské studio natáčelo oblíbené Četnické humoresky, Bakaláře, Šťastného Jima nebo pohádku Sedmero krkavců. Unikátní sbírka dobové televizních přístrojů, fotografií i ukázek z vysílání přiblíží 55 let brněnského televizního působení. Výstava navíc bude plná interaktivních prvků – návštěvníci se vžijí do známých pohádek a pořadů, ale také si vyzkouší práci hlasatelů, režisérů či kameramanů. A co víc: ve znamení televizních pohádek, které se natáčely právě v Brně, se ponese i tradiční dvojdenní akce Špilberk žije, kdy se celý hrad otevře návštěvníkům (10. a 11. 9).

  Léto bude na Špilberku již tradičně patřit sklářskému umění. Tentokrát se představí celoživotní dílo Vladimíra Kopeckého, který poprvé uspěl na legendárním EXPO 58 v Bruselu. Proslul dynamikou i barevností – do skla se totiž promítá jeho malířský duch (6. 7. až 4. 9.). I v létě navíc na Špilberku budou koncerty, divadlo i kino.

  Ani pak nebude klid. V září začne výstava experimentátora a průkopníka videoartu, brněnského rodáka Woodyho Vašulky. Ten od 60. let působí v USA, kde získal světový věhlas díky videoprojekcím a audiovizuálnímu umění (14. 9. až 6. 11.). Od říjnu zase bude na Špilberku veselo – výstava 50 let s Cimrmanem se pokusí přiblížit dosud neznámé poznatky o největším českém géniovi (4. 10. až 31. 12.).

  Zima bude opět tradičně patřit dětem. Vánoční výstava malíře a ilustrátora Pavla Čecha je zavede do tajuplného světa fantazie (30. 11. až 29. 1.). K výstavě bude opět patřit speciální předvánoční akce pro děti (10. 12.). A to není vše, sledujte náš web.

  2016