• Židé v Norsku – historie a současnost

  Přijměte pozvání na komentovanou prohlídku výstavy „Wergelandův odkaz: Jak se žilo Židům v Norsku mezi lety 1851–1945“, kterou do Brna zapůjčilo Židovské muzeum v Oslo.

  Komentovaná prohlídka s názvem „Židé v Norsku – historie a současnost“ vám přiblíží nejen existenci židovské komunity v Norsku, ale také Hernika Wergelanda. Právě díky jeho úsilí se Židé mohli začít do Norska stěhovat.

  Výstavou vás ve čtvrtek 10. března v 16 hodin provede paní Doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

  Její komentář se zaměří na obecně historický rámec Norska v 19. stol., především v souvislosti s osobností a básnickou tvorbu Henrika Wergelanda.

  Co se týče 20. století, připomene osud židovského obyvatelstva v Norsku a ve Skandinávii: odboj, účast na vojenských akcích Velké Británie, holokaust.  Představí i významné osobnosti židovského původu v kulturním a společenském životě po roce 1945.

  Výklad paní Juříčkové vás zavede až do současnosti. Zmíní i založení a činnost Židovského muzea, ale také Centra pro studium holokaustu v Oslu po roce 2000.

   

  Kdy:  10. března v 16.00

  Kde:  Galerie Jih, hrad Špilberk

   

  Sraz přímo na místě ve výstavě.

  Vstup zdarma.