• Zemřel malíř Miroslav Šimorda

    V neděli 25. února zemřel ve věku nedožitých 95 let brněnský malíř Miroslav Šimorda. Dva z jeho obrazů aktuálně vystavuje Muzeum města Brna na hradě Špilberku na výstavě „Atol a putující slunce“, která se otevřela teprve minulý týden. K vidění je na ní obraz Černý dům (1972) zapůjčený ze sbírek Moravské galerie v Brně a Tovární zeď (1978) ze sbírek Horácké galerie v Novém městě na Moravě.  Muzeum města Brna vyjadřuje rodině a nejbližším upřímnou soustrast.

    Malíř, grafik a grafický designér Miroslav Šimorda se narodil 29. března 1923 v Brně. V roce 1939 absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně v ateliéru Františka Myslivce. Ve studiu pokračoval na Škole umění ve Zlíně (1939–1943) a Akademii výtvarných umění v Praze (1945–1947), kde navštěvoval ateliér Jana Želibského a Karla Mináře, školu však opustil před ukončením studia. Roku 1949 se natrvalo vrátil do Brna. V roce 1969 spoluzaložil Sdružení Q a roku 1989 stál u jeho obnovení. Od roku 1991 byl členem malířské sekce Geselschaft bildender Künstler Österreich.

    Pro výtvarnou cestu Miroslava Šimordy byl klíčový konec 60. let, kdy dospěl ke geometrickému řešení výtvarné skladby, monochromně cítěné barevnosti, záměrně neperspektivně uchopeného prostoru a jakési plošné konstrukci. Tento výraz rozvíjel během 70. a 80. let, např. v obrazech Okna, Proluky, Domy či Ne-domy. Zaměřoval se i na téma Zdí, které vnímal jako tiché svědky lidských životů. Během 80. let uplatňoval zářivější kolorit založený na intenzivních červených a modrých tónech (V krámech, 1983). Od 90. let se přibližoval lyrické abstrakci a dospíval k obrazům vzdálených prostorů, meziprostorů a neuchopitelných dálek. V jeho tvorbě je patrný smysl pro řád, racionálno a geometrii. V roce 2002 obdržel Cenu města Brna v oblasti výtvarného umění. Muzeum města Brna Šimordovo dílo představilo v roce 2005 na výstavě, která byla na Špilberku k vidění od 25. února do 10. dubna.