Navigation
Načítání akcí
 • Čtvrtek 4

  Červenec 2019

  -

  Neděle 1

  Září 2019

 • Od 9:00

  -

  Do 17:00

 • Hrad Špilberk

  Východní křídlo,

Skleněné sochy, které ve vás vyvolají pocit nejistoty, monumentální site specific instalace z pozinkovaných sítí i objekty pracující s optickými klamy – na to láká nová výstava Muzea města Brna na hradě Špilberku. I letos totiž pokračujeme v tradici každoročních letních výstav českých sklářských výtvarníků. Po legendárních osobnostech, jakými byli manželé Roubíčkovi, Bořek Šípek nebo Jiřina Žertová, vám tentokrát představíme výtvarníka mladší generace – Petra Stanického (1975). Jeho dílo vyniká minimalismem, geometrií a syrovostí materiálů: skla i kovu. Důležitý je pro něj site specific princip, respektuje prostor a jeho atmosféru a dále je rozvíjí. Jeho díla uvidíte ve východním křídle, které se  běžně neotvírá: v nádherných prostorách hranolové věže, královské kaple a nadbraní.

Petr Stanický: Zpřítomnění místa.

Petr Stanický se zabývá vztahem uměleckého díla k místu, jež ho obklopuje. Dohromady totiž vytvářejí symbiózu, v níž spolu interagují a vizuálně se prolínají – a právě to Stanický ve své tvorbě využívá. Skrze světelné odrazy skleněných tabulí, chlad ostrých hran, stínohru drátěných sítí či průhledy přes zhuštěná kouřová skla vytváří Stanický zvláštní pocit nejistoty. Jeho objekty balancují na hraně stability, pronikají skrze zdi, přesto navzdory tíze materiálů působí lehce a subtilně. Pro tvorbu Petra Stanického je charakteristický minimalismus, geometrie, optické klamy i syrovost skla a kovu. V duchu site specific přitom respektuje prostor a pracuje s jeho energií.

IMG_0633

Výstava nazvaná Zpřítomnění místa vám nabídne Stanického aktuální tvorbu, ale i díla vytvořená speciálně pro prostory na hradě Špilberku. V  hranolové věži stojí proti sobě dvě úzká okna vyplněná onyxem, přes který dovnitř proniká světlo. Tento efekt zvýrazňují leštěné plechy, které barevné světlo odráží do prostoru. V nadbraní dominuje gotické okno s monumentální skleněnou tavenou plastikou od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Světelný efekt akcentují odrazivé skleněné destičky se zdánlivě volně levitujícím kovovým trámem. Obě díla tím do sebe pojímají okolní prostor a násobí jeho sílu. Další vystavená díla, závěsné i volně stojící objekty, sice nevznikla pro konkrétní místa, vynikají však minimalismem i využitím architektury a atmosféry výstavního prostoru. Najdete je i v královské kapli.

IMG_0613 fb

Petr Stanický studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru sochy a v ateliéru skla v architektuře pod vedením Kurta Gebauera a Mariana Karla. Na New York School of Art absolvoval postgraduální studium a působil v ateliéru neo pop-artového umělce Jeffa Koonse. Právě architektura New Yorku je Stanickému silnou inspirací. V současnosti vede ateliér Design skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde letos získal profesuru. Stanického díla jsou součástí veřejných i soukromých sbírek u nás i v zahraničí.

Komentovaná prohlídka

-          S autorem Petrem Stanickým a kurátorem Jánem Gajduškem

-          24. července od 16 hodin