Navigation
Načítání akcí
 • Čtvrtek 3

  Květen 2018

  -

  Pondělí 31

  Prosinec 2018

 • Od 9:00

  -

  Do 17:00

 • Hrad Špilberk

  Brno,

Osudový rok 1918 a 100 let republiky slaví Muzeum města Brna na hradě Špilberku velkou výstavou plnou příběhů, historických předmětů a autentických fotografií. Přiblíží vám závěr války, okolnosti vzniku Československa i události v Brně při jeho vyhlašování. Připomene také odvahu i bázeň našich předků, kteří bojovali na frontách 1. světové války – a to na obou stranách.

Výstava Rok 1918 – co nám válka vzala a dala… připomíná konec války a 100. výročí vzniku Československa

Vznik Československa umožnil průběh a výsledek Velké války. Úvod expozice evokuje její hrůzy: uvidíte zbraně, přilby i protetické náhrady. Poprvé se tehdy používaly automatické zbraně, proto jsou ve výstavě i těžké kulomety. Válčilo se v zákopech, ukážeme vám tedy různé typy ručních granátů, plynové masky nebo přilby, které už skutečně chránily hlavu a nebyly jen na okrasu jako dřív. Můžete usednout na stoletou lavičku a v uniformě se vyfotit s vojáky ze Špilberku. Pokud se chcete vžít do kůže vojáků ještě víc, můžete vyzkoušet repliky zbraní, se kterými se za války bojovalo. Výstava vám dokáže, že i tak negativní událost, jakou byla Velká válka, měla i pozitivní důsledky – především velký technologický rozmach. Dozvíte se, jaké vynálezy se začaly používat právě za války. Některé vydržely dodnes, třeba náramkové hodinky nebo hygienické vložky. Válka také překreslila mapy – rozpadla se evropská impéria a vznikly nové republiky, včetně té naší.

Na státní svátek 28. října 2018 vás zveme na speciální komentovanou prohlídku výstavy. Pojďte si připomenout 100 let od vzniku Československa přesně v den kulatého výročí jeho vyhlášení. Vyprávět vám bude kurátor Radim Dufek. 

KDY: 28. října od 10 hodin. Více informací zde v aktualitě.

Vojáci si z dalekých bojišť přivezli různé suvenýry, které zůstaly v jejich rodinách dodnes jako cenné poklady. Spoustu z nich se nám podařilo od jejich potomků do výstavy zapůjčit a vy je uvidíte. Zjistíte také, co všechno vojáci na frontách prožili a jaký osud je čekal v nové vlasti. Ne každý přitom bojoval právě za ni. Připomeneme, že většina vojáků z Českých zemí bojovala na straně Rakouska-Uherska a že pouze malá část z nich byla v legiích. Legionáře však neopomínáme – seznámíte se s jejich uniformami a výstrojí a na mapě zjistíte, kudy po světě československé legie putovaly až do vlasti.

Ve výstavě se také dozvíte, co se v osudových dnech roku 1918 dělo přímo zde v Brně. Zatímco 28. října dorazila pouze zpráva o vyhlášení republiky, 29. října už se lidé sešli u Zemského domu, Besedního domu a na dnešním náměstí Svobody. V centru města se pořádaly tábory lidu, Brňané přísahali věrnost republice. Na náměstí Svobody dokonce došlo k poškození sochy Wehrmanna. Do této dřevěné sochy rytíře v plné zbroji mohli během války lidé zatlouct zakoupený hřebík a podpořit tak vdovy a sirotky po padlých vojácích. Wehrmann měl oslavovat hrdinství rakousko-uherských vojsk, pro českou veřejnost byl ale nenáviděným symbolem monarchie a němectví. Wehrmanna si teď můžete znovu prohlédnout díky replice i s uraženou částí hlavy a zavěšenou vyhláškou Národního výboru – tedy přesně tak, jak vypadal při vyhlašování Československa. Je to dokonce největší exponát výstavy. Najdete v ní i připomínku sokolských hlídek či medailony různých osobností: např. válečného chirurga, našeho posledního císaře Karla I. či prvorepublikového architekta Ernsta Wiesnera, který za války sloužil v armádě. V samém závěru výstavy si oddechnete v příjemné atmosféře nové éry – v módním salonu z 20. let.

Edukační program pro 2. stupeň ZŠ, SOŠ a gymnázia

Žáci prožijí fiktivní příběh dvacetiletého Jaroslava Veselého, který se po válečných útrapách vrací do rodného Brna a zamýšlí se, co mu válka vzala a dala a jak žít v nové Československé republice. Účastníci porozumí dějinnému vývoji konce války, zániku Rakouska-Uherska a vzniku samostatného státu. Příběhy ostatních členů rodiny Veselých na pozadí roku 1918 mohou zájemci poznat na edukačních programech v dalších muzeích zapojených pro projektu Republika 100.

Délka programu: 60 – 90 minut
Kapacita programu: jedna třída – max 35 dětí

Objednávky:
Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz
Michal Hančák, Tel.: 542 123 618, e-mail: hancak@spilberk.cz

Otevírací doba a vstupné

úterý – neděle 9.00–17.00 hodin

Plné vstupné                                                                     90,- Kč
Snížené vstupné                                                               50,- Kč
Rodinné vstupné                                                            205,- Kč
Skupiny (od 10 osob)                                                      70,- Kč
Organizovaná školní výprava                                         35,- Kč
Mateřská škola                                                                25,- Kč
Děti od 2 – 6 let                                                               10,- Kč
Lektorský program                                                          50,- Kč