Navigation
Načítání akcí
 • Čtvrtek 20

  Duben 2017

  -

  Neděle 2

  Červenec 2017

 • Od 10:00

  -

  Do 18:00

 • II. patro západního křídla

  Špilberk,

Monografická výstava věnovaná dílu architekta Jana Dvořáka je důležitým počinem nejen pro připomenutí významné brněnské osobnosti, ale také pro posílení pozice architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí široké veřejnosti. Jan Dvořák byl autorem desítek realizací v Brně i mimo něj, architektem publikujícím a angažovaným v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury (stál např. u prvních snah o záchranu vily Tugendhat) či urbanistickým rozvojem města. Přesto jeho tvorba nebyla v odborné literatuře dosud zhodnocena a mnohé stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Smazává se tak důležitá stopa moderních dějin Brna.

Záměrem výstavního projektu není pouze představení architektonické činnosti Jana Dvořáka, neméně důležitý prostor výstava poskytuje i reflexi vztahu naší společnosti k architektuře vzniklé v době minulého režimu.

„Nechtěné dědictví“ tedy neodkazuje výhradně k jeho tvorbě, ale poukazuje na vysoce aktuální téma postupného mizení kvalitních architektonických i uměleckých realizací řady autorů a autorek stejné generace. Současný osud staveb architekta Dvořák, který tvořil zejména v 60. až 80. letech minulého století nejen v Brně, ale v mnoha dalších městech tehdejšího Československa, se tak stal určitým „exemplárním případem“ a tvoří ústřední linku celé výstavy.

Osobnost Jana Dvořáka představí výstava ve třech částech: největší bude na hradě Špilberku, další pak ve vile Tugendhat a v kulturním prostoru Praha. Výstavu připravuje Muzeum města Brna ve spolupráci s 4AM/Fórem pro architekturu a média.


Doprovodný program

3. 5. v 17.00  Komentovaná prohlídka výstavy Nechtěné dědictví na hradě Špilberku

 • s kurátorkou a autorkou výstavy, historičkou architektury Šárkovu Svobodovou

12. 5. v 19.00  Myšlenky o myslivnách

 • přednáška teoretika architektury Jana Tabora v kulturním prostoru PRAHA, Husova 18, Brno

13. 5. v 11.00  Komentovaná prohlídka Hotelu Myslivna

 • s teoretikem architektury Janem Taborem a historičkou architektury Šárkou Svobodovou, Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno

27. 5. ve 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Nechtěné dědictví na hradě Špilberku

 • s kurátorkou a autorkou výstavy, historičkou architektury Šárkovu Svobodovou

4. 6. v 15.00  Prohlídka výstavy Nechtěné dědictví s Jakubem Ročkem na Špilberku

 • výstavou provede umělec Jakub Roček a kurátorka Šárka Svobodová

2. 6. v 19.00  Přednáška Postmoderna bez „postmoderny“

 • přednáška teoretičky architektury Jany Pavlové v kulturním prostoru PRAHA, Husova 18, Brno

21. 6. v 16.30 Komentovaná prohlídka výstavy Nechtěné dědictví na hradě Špilberku

 • s fotografem Zděnkem Porcalem ze Studia Flusser a kurátorkou výstavy Šárkovu Svobodovou

28. 6. v 17.00 Brněnský architektonický manuál pořádá prohlídku výstavy Nechtění dědictví na Špilberku

 • výstavou provedou její autoři Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák

 

V případě vašeho zájmu o prohlídku s výkladem pro větší skupinu prosím kontaktujte kurátorku výstavy Šárku Svobodovou: forum4am@gmail.com. Pro skupinu deseti a více návštěvníků vychází vstupné na osobu na 50 Kč.

Otevírací doba a vstupné

úterý – neděle 10.00–18.00 hodin

Plné vstupné                                                                     60,- Kč
Snížené vstupné                                                               40,- Kč
Rodinné vstupné                                                            140,- Kč
Skupiny (od 10 osob)                                                      50,- Kč
Organizovaná školní výprava                                         30,- Kč
Mateřská škola                                                                20,- Kč
Děti od 2 – 6 let                                                               10,- Kč
Lektorský program                                                          50,- Kč

loga dvorak