Navigation
Načítání akcí
 • Čtvrtek 16

  Květen 2019

  -

  Sobota 15

  Červen 2019

 • Od 9:00

  -

  Do 17:00

 • ,

Mendelova univerzita v Brně vystaví v roce oslav 100 let od založení na jeden měsíc svoje insignie. Prohlédnout si je můžete v galerii v jižním křídle hradu Špilberku. Nejstarší insignie pocházejí z 30. let minulého století. Celkem budou na výstavě zastoupeny tři kolekce univerzitních insignií, tedy všechny kromě té současné, která plní svou hlavní funkci na promocích.

Insignie Mendelovy univerzity zhlédnete od 16. 5. do 15. 6. 2019 od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

„Na návrzích insignií dnešní Mendelovy univerzity v Brně a její předchůdkyně Vysoké školy zemědělské se podíleli renomovaní akademičtí sochaři a výtvarníci. Prohlédnout si na výstavě historické insignie je vždy mimořádná záležitost,“ říká Petr Vachůt, náměstek ředitele Muzea města Brna pro odbornou činnost. Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem ze dne 24. července 1919, svoje insignie ale získala až v 30. letech, protože na ně do té doby neměla peníze. Podobná situace byla ale i u jiných nově zřízených brněnských vysokých škol. Fond na rektorské a děkanské insignie VŠZ založil v roce 1931 velkostatkář a podporovatel školy František Harrach, přispěli do něj i čestní doktoři univerzity nebo prvorepublikový premiér Milan Hodža. V první místnosti výstavy jsou hlavní exponáty, tedy tři kolekce insignií a dva soubory fakultních žezel a děkanských řetězů. K vidění je celkem 13 řetězů a 5 žezel. „Insignie dokumentují bezprostřední vztah historie univerzity s dějinami československého státu jak výtvarným provedením státních znaků, tak i svými osudy. První dvě kolekce, pocházející z 30. let 20. století, byly za heydrichiády v roce 1942 zabaveny jak nacistickými správci města Brna, tak i německým komisařem uzavřených českých vysokých škol. Insignie byly naštěstí všechny zachráněny a po válce slavnostním způsobem předány univerzitě,“ vysvětluje autorka výstavy Alena Mikovcová.

Výstava insignií Mendelovy univerzity se nachází v jižním křídle Špilberku a je přístupná zdarma.

Třetí řada insignií z konce 60. let 20. století je velmi úzce spjata s prezentací identity univerzity a jejího vedení. Hlavní medaile rektorského řetězu a jeho přídavné medaile, které byly zároveň hlavními medailemi děkanských řetězů, se staly neplánovaně na dlouhá léta výtvarným základem znaků školy a jejích jednotlivých fakult. Také medaile děkanů zavěšených na řetězech pocházejících z 80. až 90. let 20. století se používaly jako znaky fakult. Autorsky se na návrzích insignií podíleli renomovaní akademičtí sochaři a výtvarníci. Historizující podobu první kolekce insignií navrhl Alois Tengler z pražské zlatnické firmy. Druhá kolekce je dílem profesorů brněnských středních škol Jana Růžičky a akademických sochařů Jana Lichtága a Jiřího Auermüllera. Třetí kolekce je spjata s tvorbou akademických sochařů Miloše Axmanna a Václava Adolfa Kovaniče. Zatímco návrh sady insignií Zahradnické fakulty vypracoval pražský akademický sochař a medailér Slavomír Čermák, insignie Provozně ekonomické fakulty navrhl akademický sochař Josef Úprka.   Druhá místnost výstavního prostoru je vyhrazena galerii 33 rektorů, uvidíte i ukázku talárů s čepicemi, které si nechaly na přelomu tisíciletí zhotovit jednotlivé fakulty a Institut celoživotního vzdělávání. Vybrané taláry jsou umístěny ve výstavním bloku, do kterých jsou zabudovány z každé strany dvě televizní obrazovky. Na jedné z nich bude návštěvníkům prezentována ukázka nových insignií a talárů ve formě zkráceného videa z loňské inaugurace rektorky Danuše Nerudové a dvou děkanů. Současné insignie navrhl akademický sochař Michal Vitanovský a nové modely talárů a čepic jsou dílem firmy ADRA, spol. s r.o. Brno. Uvidíte také vývoj jednotného vizuálního stylu univerzity, který obsahuje v roce stoletého jubilea několik novinek. Škola má aktuálně 5 fakult a cca 9000 studentů. Výstava je vám otevřena do 15. června v průběhu úterý – neděle od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Rektorsky retez