Navigation
Načítání akcí
 • Čtvrtek 14

  Červen 2018

  -

  Neděle 19

  Srpen 2018

 • Od 10:00

  -

  Do 18:00

 • Hrad Špilberk

  Brno,

Tradiční sklářská výstava na Špilberku je letos nepřímou připomínkou úspěchu českých sklářů na legendárním EXPO 58 v Bruselu. Představíme totiž sklářské výtvarníky nejmladší generace, kteří v kontextu současné tvorby navazují na tvůrčí myšlenky a postupy, které se poprvé objevily právě na Světové výstavě před 60 lety. Absolventi významných sklářských ateliérů ateliérů se ve svých dílech vztahují k odkazu, který měla bruselská výstava pro české moderní sklářství.

V nádherných prostorách hranolové věže a královské kaple východního křídla hradu Špilberku uvidíte působivé práce Luby Bakičové, Kláry Horáčkové, Zuzany Kubelkové a Martina Opla.

Význam latinského sousloví ex post odkazuje k události, která se odehrává dodatečně, po skončení události jiné. Navazuje tedy v blíže neupřesněném čase na jev odehrávající se v minulosti. Výstava Ex post má za cíl představit práce autorů nejmladší generace sklářských výtvarníků v kontextu s autory, jejichž tvorba je spjata s obdobím, které započalo před 60 lety na výstavě Expo 58 v Bruselu. Ex post tedy nahlížíme na díla umělců, kteří stáli na samém počátku rozvoje československé sklářské ateliérové tvorby a zároveň na tvorbu vybraných současných autorů, představitelů nejaktuálnějších tendencí v rámci tohoto média, kteří tak symbolicky zachycují současný stav děje.

Nabízí se nám tak srovnání tvorby, kterou od sebe dělí 60 let historického vývoje tohoto uměleckého oboru. Současní autoři, Luba Bakičová, Klára Horáčková, Zuzana Kubelková a Martin Opl představují čtyři naprosto rozdílné přístupy v práci se sklem. Jejich díla nám díky experimentům s optickými vlastnostmi, hledání proměnlivosti tvarů a barev či technologickým inovacím výrobního procesu, demonstrují nekonečnou variabilitu tohoto materiálu. Posouvají hranice v rámci uměleckého vyjádření a naznačují směr, kterým by se sklo ve výtvarném umění mohlo ubírat dál.

Symbolickým intermezzem je ve výstavě výběr prací z konce 50. a průběhu 60. let 20. století, které jsou zapůjčeny ze sbírek Moravské Galerie v Brně. Vybraní umělci René Roubíček, Miluše Roubíčková, Pavel Hlava, Oldřich Lípa a Vladimír Kopecký patří k těm, kteří dokázali mírou své umělecké invence proslavit české ateliérové sklo po celém světě. Na jejich úspěchu a zkušenostech je postaven základ, ze kterého čerpá již několik generací českých sklářů. Představují ukázku fascinujícího hledání tvarových možností materiálu a ukázku nového vizuálního jazyka, jehož význam byl určující pro vývoj výtvarného umění a designu v Československu od 60. let 20. století.

Kurátor výstavy: Ján Gajdušek
Spoluautor koncepce výstavy: Milan Hlaveš

Otevírací doba a vstupné

úterý – neděle 10.00–18.00 hodin

Plné vstupné                                                                     60,- Kč
Snížené vstupné                                                               40,- Kč
Rodinné vstupné                                                            140,- Kč
Skupiny (od 10 osob)                                                      50,- Kč
Organizovaná školní výprava                                         30,- Kč

Nezapomeňte, že z důvodu rekonstrukce je hrad dočasně přístupný pouze branou od ulice Gorazdovy. Více o tom, jak se na Špilberk dostanete, najdete zde.

expost01