Navigation
Načítání akcí
 • Čtvrtek 21

  Březen 2019

  -

  Neděle 23

  Červen 2019

 • Od 9:00

  -

  Do 17:00

 • Hrad Špilberk

  Brno,

Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy

Dříve místní umělecká celebrita, dnes zapomenutý malíř. Výstava Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy vám na Špilberku představí nejslavnějšího malíře, který koncem 19. století působil v Brně. Portrétoval císaře, brněnské primátory a významné osobnosti, maloval velké oltářní obrazy pro moravské kostely a také navrhoval slavnostní kostýmované průvody. Jeden z jeho obrazů byl dokonce vystaven v New Yorku. Seznamte se s Emilem Pirchanem.

Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy. Od úterý do neděle od 9 do 17 hodin od 21. března do 23. června 2019.

Pojem „Malerfürst“, „kníže malířů“ vzniknul v poslední čtvrtině 19. století ve středoevropském prostoru. Dokládal stoupající prestiž umělců – nešlo o šlechtický titul, ale o označení malířů, jejichž tvorba formovala nejen malířství, ale také kulturně-společenskou tvář svých měst, malířů, kolem kterých se soustřeďoval společenský život a jejichž práce jim přinesla značné bohatství. Nejčastěji byl jako „Malerfürst“ označován vídeňský malíř Hans Makart (1840 –1884). V 70. a 80. letech 19. st. získal obrovskou popularitu srovnatelnou se slávou dnešních popových hvězd. Brno v té době nedosahovalo velikosti ani velkoleposti Vídně, navíc nejvýznamnější moravští malíři trvale působili právě v rakouské metropoli. Nejuznávanějším brněnským malířem byl Emil Pirchan (1844–1928). Jak bylo Brno jakousi zmenšeninou Vídně, tak v Emilu Pirchanovi mělo v podobné míře určitou lokální miniaturu knížete malířů. Hlavní brněnské noviny pravidelně referovaly o tom, co má Pirchan právě rozmalované ve svém ateliéru, a psaly také o příhodách z jeho života.

Emil Pirchan se narodil ve Svaté Kateřině na Brněnsku, studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni, vyučoval na Vyšší zemské reálce v Brně. Namaloval hlavní oltářní obraz pro kostely v Babicích nad Svitavou, ve Studené Loučce nebo v Olešné na Moravě. Vytvořil figurální vitraj „Umění a průmysl vzdávají hold Moravě“ u schodiště Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Jeho obraz „Madona“ byl v letech 1888 až 1889 vystaven ve Vídni, Mnichově, Berlíně, Hamburku a Drážďanech, kde jej zakoupil americký sběratel Edward H. Litchfield. Ten obraz odvezl jej do New Yorku, kde byl roku 1902 vystaven v Brooklyn Heights na výstavě mistrovských děl soudobé evropské malby. Pirchan mimo jiné navrhoval výtvarná řešení kostýmovaných průvodů k různým slavnostním příležitostem, podobně jako ve Vídni Makart, jehož návrhy tehdy ovlivňovaly i vídeňskou módu a vybavení interiérů. Pirchan např. navrhl průvod při návštěvě císaře Františka Josefa I. v Brně roku 1892.

Pirchanův malířský styl ovlivnil jeho vídeňský profesor Carl Rahl. Inspiroval se italskou renesancí, hledal čisté umění evokující řeckou antiku. Vyhýbal se dynamice a dramatice, scénu odprošťoval od detailů, postavy ztvárňoval se sošnou monumentalitou. Používal chladnější barvy, avšak výrazy postav zjemňoval dojmem sladkosti a křehkosti. Kvůli tlaku malířských trendů po roce 1900 hledal Pirchan inspiraci ve slohově předcházejícím realismu s tradičnějšími kompozičními vzory, nadále pro něj byla podstatná monumentalita a harmonická vyváženost. Ovzduší impresionismu jej podnítilo k víceru krajinářských studií, přesto hlavním bodem jeho zájmu zůstala figurální malba. Pirchan se inspiroval i symbolismem, avšak jeho konzervativní formou Arnolda Böcklina, s nímž se seznámil v 70. letech v Itálii.

Počátkem 20. st., kdy samostatné výstavy byly novinkou a dostávalo se jich jen nejvýznamnějším výtvarníkům, uspořádal spolek Mährischer Kunstverein Pirchanovi v Brně hned dvě takové výstavy. Roku 1912 odešel Pirchan do Vídně, kde roku 1928 zemřel.

V expozici najdete kromě obrazů a fotografií také dva interaktivní panely, které vám Pirchanovo dílo hravě přiblíží. Vyzkoušíte si, jaké to je nechat se portrétovat od mistra Pirchana i jaké to je takový portrét vytvářet. Brněnská výstava probíhá paralelně s výstavou mezinárodně uznávaného scénografa Emila Pirchana mladšího, umělcova syna, kterou pořádá Museum Folkwang v Essenu v Německu.

Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana! /  Dílna animovaného filmu

Edukační program k výstavě Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy.

Termíny: 23. 4. od 9.00 v rámci Brno Art Week,

další termíny po domluvě v období květen – červen

 

Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, gymnázia

Víte, kdo byl nazýván knížetem malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? V programu si vyzkoušíme vytvořit vlastní portréty za pomocí filmové techniky.

Cíl: žáci aktivně vnímají a tvořivým přístupem interpretují umělecké dílo, při reflexi portrétní tvorby malíře vyjadřují vnitřní stavy a emoce, prožívají individuální tvůrčí zkušenost s filmovou / audiovizuální tvorbou.

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, Člověk a společnost, Filmová / Audiovizuální výchova, Informační a komunikační technologie

Délka programu: 180 minut
Cena programu: 150 Kč / žák

Objednávky a informace: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.; tel.: 542 123 635; e-mail: svatkova@spilberk.cz

 

Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana!

Edukační program k výstavě Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
Termíny: 21. 3. – 23. 6. 2019

Víte, kdo byl nazýván knížetem malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? Pirchan měl koncem 19. st. mezi brněnskými malíři výsadní postavení. Portrétoval primátory a maloval oltářní obrazy, přesto je téměř zapomenut. V programu si vyzkoušíme vytvořit portréty vlastní, prostřednictvím různých tvůrčích přístupů. Program pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Dramatická výchova

Délka programu: 60-90 min
Cena programu: 50 Kč/žák

Objednávky a informace: MgA. Barbora Svátková, Ph.D.; e-mail: svatkova@spilberk.cz; tel.: 542 123 635

Vstupné

Výstava je otevřena od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby.

Plné vstupné                                                                                       60,- Kč

Snížené vstupné                                                                                 40,- Kč

Rodinné vstupné                                                                              140,- Kč

Skupiny (od 10 osob)                                                                        50,- Kč

Organizovaná školní výprava                                                           30,- Kč

logo pirchan01