• Válka a mír ve Střední Evropě

    V Univerzitním kině Scala se 26. září 2014 koná kolokvium Válka a mír ve Střední Evropě – v historické paměti a literární reflexi (9–14 hodin). Kolokvium pořádá rakouské ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně v rámci kolokvia Rakouských knihoven v ČR (20.–27.9.2014). Program brněnské části kolokvia včetně kompletního programu naleznete na stránkách projektu Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek (wiko.phil.muni.cz). Zazní přednášky o válečné problematice u českých, německých i rakouských autorů, o sarajevském atentátu  a sokolském sletu v Brně, ale i o panevropské ideji Richarda Coudenhovea-Kalergiho. Přednášky se konají v němčině a jsou přístupné nejširší veřejnosti. Vstup volný.

    Kolokvium se koná u příležitosti 95. výročí založení Masarykovy univerzity. Záštitu nad ním přijali rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a děkan Filozofické fakulty Milan Pol.

    Kolokvium Válka a mír ve střední Evropě