• Týden výtvarné kultury na Špilberku

  Týden výtvarné kultury v Brně již pošesté otvírá cestu k obrazům či sochám široké veřejnosti, aby se přesvědčila, že výtvarné umění je stejně jako v minulosti i dnes nezbytnou součástí našich životů. V týdnu od 9. do 15. března brněnské výstavní instituce i vysoké školy nabízejí různé možnosti, jak se přiblížit výtvarnému umění a přemýšlet o věcech, kterých se ve své tvorbě dotýkají umělci. U toho Muzeum města Brna nemůže chybět!

  Za pouhých 50 Kč na osobu si v rámci Týdne výtvarné kultury můžete prohlédnout tři expozice věnované výtvarnému umění či architektuře a ještě se zúčastnit většiny z doprovodných programů.

  STÁLÉ VÝTVARNÉ EXPOZICE NA ŠPILBERKU

  Výtvarné expozice jsou v rámci Týdne výtvarné kultury otevřeny mimořádně od pondělí až do neděle od 9 do 17 hodin. A které to jsou?

  Od renesance po modernu

  Stálá expozice starého a nového umění v Brně 1570 – 1945 představuje výběr z nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna. Prezentuje výtvarná díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s městem Brnem. Více…

  O nové Brno – Brněnská architektura 1919-1939

  Dvacetiletí vymezené léty 1919-1939 v politických souvislostech období první republiky, představuje v dějinách města jen okamžik, avšak kvantitou a především kvalitou nově vzniklých staveb je to období zcela výjimečné. Expozice přibližuje mimořádnou etapu v historii brněnské moderní architektury. Více…

  Od moderny po současnost – Galerie současného brněnského umění

  Nová stálá expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost (1945 – 2013). Kurátorským záměrem byla snaha vystihnout atmosféru doby i prostřednictvím rozdílných přístupů v instalaci. Více…

  PROGRAM TÝDNE VÝTVARNÉ KULTURY NA ŠPILBERKU

  PONDĚLÍ 9.3.

  10:00 Staří mistři (animační program)

  Jak se žilo v období renesance, baroka nebo 19. století? Proč má měšťan křížek nad hlavou, od kdy smějí ženy malovat, co šeptají sochy řečí těla, co na obraze s dítětem nesedí? Vhled do souvislostí, které stály u vzniku děl, dnes vystavených ve stálé expozici starého umění, přináší animační program Staří mistři. Pořádáno ve spolupráci se studenty FF a PdF MU. Délka trvání 90 min. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ. Nutná rezervace termínu předem – Barbora Svátková, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

  12:00-16:00 Hradní obrazárna – experimentuj!

  Interaktivní stezka pro hráče od 11 let v expozicích výtvarného umění Od renesance po modernu, O nové Brno, Od moderny po současnost. Ve spolupráci se studenty FF a PdF MU. Pro veřejnost bez objednání. Školním třídám a větším skupinách doporučujeme rezervaci termínu předem – Barbora Svátková, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

  ÚTERÝ 10.3.

  12:00-14:00 Hradní obrazárna – experimentuj!

  Interaktivní stezka pro hráče od 11 let v expozicích výtvarného umění Od renesance po modernu, O nové Brno, Od moderny po současnost. Ve spolupráci se studenty FF a PdF MU. Pro veřejnost bez objednání. Školním třídám a větším skupinách doporučujeme rezervaci termínu předem – Barbora Svátková, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

   14:30 Od moderny po současnost – komentovaná prohlídka

  Komentovaná prohlídka stálé expozice současného brněnského umění Od moderny po současnost. Expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost (1945 – 2013). Kurátorským záměrem byla snaha vystihnout atmosféru doby i prostřednictvím rozdílných přístupů v instalaci.

  Prohlídku povede kurátorka Ilona Víchová společně s Milanem Magnim. Milan Magni je představitelem generace, která nastoupila na výtvarnou scénu v 80. letech 20. století a tvůrčími přístupy dadaistické recese a negace veškerých oficiálních norem rozvířila vody normalizací uvláčeného kulturního života. Byl členem skupiny Měkkohlaví, společně s Marianem Pallou založil Skupinu mlhy a skotu – Florian, k níž přibrali Petra Kvíčalu. Jejich vystoupení měla intermediální charakter, kdy byly kombinovány různé zvuky (např. bušení do sudu, tření různých materiálů) s performancí. V 80. letech se Magniho tvorba vyznačovala razantním malířským gestem a skladbou založenou na přímkách a diagonálách. V letech 1993 – 1994 absolvoval stáž na Výtvarné škole v Poitiers ve Francii, kde přednášel studentům a sám také načerpal inspirační podněty ze strany francouzských představitelů abstraktní malby. V jeho práci poté převládly monochromy. Magniho zajímá zejména samotný proces malby, kdy experimentátorsky sleduje průběh překrývání jednotlivých vrstev, lazurování, stékání barvy apod.

  STŘEDA 11.3.

  14:30 O nové Brno – komentovaná prohlídka

  Komentovaná prohlídka stálé expozice O nové Brno s kurátorem Jindřichem Chatrným. Expozice představuje brněnskou architekturu z let 1919-1939. Toto období v politických souvislostech první republiky představuje v dějinách města jen okamžik, avšak kvantitou a především kvalitou nově vzniklých staveb je to období zcela výjimečné. Délka 60 min.

  ČTVRTEK 12.3.

  14:30 Saudek & Saudek 80 – setkání s galeristou

  Komentovaná prohlídka retrospektivní výstavy Saudek & Saudek 80 s majitelem vystavené kolekce Zdeňkem Kočíkem a kurátorem výstavy Miroslavem Houškou. Zúčastní se i Samuel Saudek, syn fotografa Jana. Výstava uspořádaná k významnému životnímu jubileu obou umělců je průřezem jejich tvorby. K vidění je na šedesát kreseb Káji Saudka a na sto fotografií Jana Saudka (včetně velkoformátových). Délka 60 min. Kapacita prohlídky je omezená, přijďte včas. Plné vstupné 100 Kč/snížené 60 Kč. Vstupenky na prohlídku se prodávají od 14:00 do 14:30, kapacita je omezená, tudíž doporučujeme přijít včas.

  PÁTEK 13. 3.

  10:00 Staří mistři (animační program)

  Jak se žilo v období renesance, baroka nebo 19. století? Proč má měšťan křížek nad hlavou, od kdy smějí ženy malovat, co šeptají sochy řečí těla, co na obraze s dítětem nesedí? Vhled do souvislostí, které stály u vzniku děl, dnes vystavených ve stálé expozici starého umění, přináší animační program Staří mistři. Pořádáno ve spolupráci se studenty FF a PdF MU. Délka trvání 90 min.

   Vhodné pro 2. stupeň ZŠ. Nutná rezervace termínu předem – Barbora Svátková, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

  12:00-17:00 Hradní obrazárna – experimentuj!

  Interaktivní stezka pro hráče od 11 let v expozicích výtvarného umění Od renesance po modernu, O nové Brno, Od moderny po současnost. Ve spolupráci se studenty FF a PdF MU. Pro veřejnost bez objednání.  Školním třídám a větším skupinách doporučujeme rezervaci termínu předem – Barbora Svátková, 542 123 635, svatkova@spilberk.cz