Navigation

Objednejte si některý z našich edukačních programů!

PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VYPÁTREJ DUCHA LUCEMBURKŮ!

Učíme se z příběhů! Na hravé stezce s markrabětem Joštem a kostýmovanými lektory projdou děti středověkými úkoly v expozicích Od hradu k pevnosti, Brno na Špilberku, Žalář národů a v prostorách hradu Špilberku, rozluští rodovou pověst Lucemburků.


Délka programu: 90 min
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Doporučený věk: 9 - 12 let
Termíny: program je realizován ve spolupráci se studenty Oddělení muzeologie ÚAM FF MU ve vybraných termínech od dubna do června 2017.


MgA. Barbora Svátková Ph.D., Tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz

Zlatá brána otevřená

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.program pro MŠ
Říší hraček projdeme s říkankami, písničkami a hádankami. Do školky si děti odnáší omalovánky a vystřihovánky.

Cílová skupina: mateřské školy
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Cena za program: 50,-/účastník
http://www.meninska-brana.cz/

Příběhy hraček

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.Hravá prohlídka výstavy rozšířená o příběhy některých z vystavených hraček a také o historii medvídků, deskových her, panenek, loutek a loutkových divadel. Součástí programu je opět tvořivá dílna.


Délka trvání: cca 90 min.
Doporučený věk: 6 - 12 let)

Objednávky:

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Putování za pohádkou

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.


Děti si vyslechnou povídání o loutkových divadlech, na základě názorných ukázek se dozví, jaké jsou typy loutek a jak se ovládají. Zahrají si vybranou pohádku a vyrobí si jednoduchou loutku.


Cílová skupina: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura


Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Od adventu po nový rok

Komponovaný program s interaktivními prvky pro děti v Muzeu hraček v Měnínské bráně.

Program připomene lidové zvyky a tradice, ale i chutě a vůně tradičních vánočních pokrmů a cukrovinek. Završen je tvorbou vánočních dekorací.

Délka programu: cca 90-120 minut
Kapacita omezena na 20 dětí.

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

 

PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

Vasarely (od března 2017)

Je těžké oklamat lidské oko? Existuje obraz, ze kterého bolí oči? Co je to op-art? Jak vznikl? A co na to Victor Vasarely? Odpovědi najdete v animačním programu ve výstavě a zkusíte tvořit jako umělci směru zvaného optical art.Program se bude konat od března, objednat se je možné už teď.

Určeno pro 2. stupeň ZŠ, gymnázia a střední školy.
Délka: 60 minut
Vstupné: 50 Kč /osoba, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky prosíme přednostně e-mailem:svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635

Nedělní korzo

Hlavní témata: volný čas Brňanů od konce 18. století - české a německé korzo, brněnské parky, kavárny a pohostinství, výletní cíle, sport a turistika, společenský a spolkový život, módní trendy, etiketa, galantnost
Forma: výklad, hra v roli, práce s mapou, obrazovým a textovým materiálem, řízená diskuseCílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, střední školy
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura,
Vzdělávací okruhy: Regionální dějiny, Dějiny každodennosti
Délka: 60–90 min
Vstupné: Kč 50,-/účastník programu


Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Dotazy netýkající se edukačního programu prosím směřujte na muzeum.brno@spilberk.cz.

Historie v zemi ukrytá

Co přinesl záchranný archeologický výzkum a památková obnova hradu Špilberk a jaké tajemství skrývala hradní studna? Prohlídka exteriéru hradu a expozice „Od hradu k pevnosti", která zachycuje stavební vývoj hradu Špilberku ve sledu různých historických událostí.
Po dohodě lze doplnit o návštěvu Dětské dílny.

Cíl: žáci se seznámí se stavebním vývojem hradu Špilberk, objasní jeho funkci v různých historických etapách, pochopí význam archeologických výzkumů a památkové péče pro záchranu historických hodnot.

Délka programu: 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Středověké město a hrad

Komponovaný program v expozicích „Od hradu k pevnosti“ a „Brno na Špilberku“, kde se žáci seznámí s tím, jak fungovalo středověké město, kdo byli jeho obyvatelé a co se dělo na hradě Špilberk. Po programu v expozici si mohou děti ověřit své vědomosti v Dětské dílně.

Cíl: žáci pochopí důležité aspekty života středověkého města a některé z nich dokáží také na základě kritického myšlení zhodnotit (obyvatelstvo, bydlení, správa města, obchod, řemesla, infrastruktura), žáci objasní funkci královského hradu.

Délka programu: cca 120 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Brno ve švédském obležení a jak to bylo dál?

Komponovaný program v expozici „Brno na Špilberku“ s výkladem, pracovními listy a názornou ukázkou zbraní ze 17. století. Obrana Brna, život vojáků a obyvatel za třicetileté války, technika bojů, vojenská výzbroj, slavní vojevůdci. Pravda nebo fikce – brněnské pověsti v konfrontaci s historickými fakty.

Cíl: žáci pochopí důvody třicetileté války, objasní průběh švédského obléhání Brna, vysvětlí taktiku jeho obránců, rozliší legendu od historické skutečnosti.
Délka programu: 90 minut.
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Průřezová témata: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Na cestě k Velkému Brnu

Průmyslová revoluce proměnila společnost. Jak se projevila na tváři města Brna a co přinesla jeho obyvatelům? Komponovaný program v expozici „Brno na Špilberku“.

Cíl: žáci pojmenují v souvislostech důvody rozvoje města Brna v průběhu 19. století, vysvětlí, jak se tento rozvoj projevil v životě obyvatel a na podobě města.

Délka programu: cca 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Jak šlo řemeslo Brnem

Interaktivní program v expozici „Brno na Špilberku“ zaměřený na historii řemesel a řemeslné produkce v městě Brně od středověku po současnost. K dispozici muzejní kufřík.

Cíl: žáci rozpoznají druhy řemesla, vysvětlí význam cechů a princip fungování manufaktur, pochopí důvody přechodu k tovární produkci – to vše na konkrétních příkladech města Brna.

Délka programu: cca 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

 

PROGRAMY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

ŘEMESLNÉ DÍLNY

Dílny probíhají v edukačním centru, kapacita dílen omezena na 20 žáků, větší počty dětí lze rozdělit na skupiny s individuálním programem v expozici (řešení pracovních listů) nebo v Dětské dílně, pod dohledem doprovázejícího pedagoga.

 plstění mokré nebo suché
 tkaní na kolíkovém stavu
 pečení a zdobení perníků
 enkaustika - výroba přání
 výroba ručního papíru
 korálková dílna
 tisk na papír nebo textil
Délka programu: cca 120 minut.

Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce
Mezipředmětový přesah: pracovní činnosti, výtvarná výchova, technologické postupy
Výchova ke kompetencím: pracovní, sociální, komunikativní, k řešení problému

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

 

Pokud si chcete objednat pouze prohlídku v kasematech, anebo v jihozápadním bastionu, volejte tel.: 542 123 614 nebo pište na e-mail: kasematy@spilberk.cz. Jedná se o standardní prohlídku s průvodcem.

Více informací o prohlídkových trasách na Špilberku naleznete zde. 

Jak na to?

učitelChcete-li si objednat vzdělávací program s lektorem, učiňte tak, prosím, s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň jeden až dva týdny před požadovaným termínem. Objednávku můžete sdělit lektorům telefonicky nebo e-mailem. Při objednávce zvoleného programu nezapomeňte uvést datum a hodinu, název školy, věk a přibližný počet účastníků, a rovněž kontakt na Vás (telefon, e-mail).

Na základě Vaší objednávky Vám navrhneme rozsah a kombinaci programu (historický, výtvarný, komentovaná prohlídka, tvůrčí dílna, animace), který lze upravit věku návštěvníků a zájmům pedagogů podle probíraného učiva.

Jednotná cena všech programů s lektorem pro školy je 50 Kč za žáka či studenta.

Během pobytu v muzeu je třeba respektovat základní pravidla chování v této kulturní instituci, to znamená brát ohled na ostatní návštěvníky muzea, nedotýkat se vystavených exponátů, pokud není uvedeno jinak, ve všech expozicích platí zákaz fotografování s bleskem. Prosíme proto pedagogy, aby před návštěvou muzea své žáky a studenty na tyto zásady upozornili.

Odpovědnost za účastníky programů a jejich bezpečnost nese po celou dobu školní akce jejich pedagogický doprovod.

Budeme rádi, když po skončení programu sdělíte svůj názor lektorovi. Pomůžete nám tak programy zlepšovat a přizpůsobovat zájmům a očekávání návštěvníků.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

MgA. Barbora Svátková, Ph.D. (programy k výtvarným výstavám a expozicím)

tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz,

PhDr. Eva Picmausová  (programy k historickým výstavám a expozicím)

tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Mgr. Soňa Mertová

tel.: 542 123 618, e-mail: mertova@spilberk.cz