Navigation

Objednejte si některý z našich edukačních programů!

PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zlatá brána otevřená

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.program pro MŠ
Říší hraček projdeme s říkankami, písničkami a hádankami. Do školky si děti odnáší omalovánky a vystřihovánky.

Cílová skupina: mateřské školy
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Cena za program: MŠ 40,-/účastník, ZŠ 50,-/účastník
http://www.meninska-brana.cz/

Příběhy hraček

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.Hravá prohlídka výstavy rozšířená o příběhy některých z vystavených hraček a také o historii medvídků, deskových her, panenek, loutek a loutkových divadel. Součástí programu je opět tvořivá dílna.


Délka trvání: cca 90 min.
Doporučený věk: 6 - 12 let)

Objednávky:

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Putování za pohádkou

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány (Měnínská 7, Brno), čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.


Děti si vyslechnou povídání o loutkových divadlech, na základě názorných ukázek se dozví, jaké jsou typy loutek a jak se ovládají. Zahrají si vybranou pohádku a vyrobí si jednoduchou loutku.


Cílová skupina: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura


Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

 

PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

Historie v zemi ukrytá

Co přinesl záchranný archeologický výzkum a památková obnova hradu Špilberk a jaké tajemství skrývala hradní studna? Prohlídka exteriéru hradu a expozice „Od hradu k pevnosti", která zachycuje stavební vývoj hradu Špilberku ve sledu různých historických událostí.
Po dohodě lze doplnit o návštěvu Dětské dílny.

Cíl: žáci se seznámí se stavebním vývojem hradu Špilberk, objasní jeho funkci v různých historických etapách, pochopí význam archeologických výzkumů a památkové péče pro záchranu historických hodnot.

Délka programu: 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Středověké město a hrad

Komponovaný program v expozicích „Od hradu k pevnosti“ a „Brno na Špilberku“, kde se žáci seznámí s tím, jak fungovalo středověké město, kdo byli jeho obyvatelé a co se dělo na hradě Špilberk. Po programu v expozici si mohou děti ověřit své vědomosti v Dětské dílně.

Cíl: žáci pochopí důležité aspekty života středověkého města a některé z nich dokáží také na základě kritického myšlení zhodnotit (obyvatelstvo, bydlení, správa města, obchod, řemesla, infrastruktura), žáci objasní funkci královského hradu.

Délka programu: cca 120 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Brno ve švédském obležení a jak to bylo dál?

Komponovaný program v expozici „Brno na Špilberku“ s výkladem, pracovními listy a názornou ukázkou zbraní ze 17. století. Obrana Brna, život vojáků a obyvatel za třicetileté války, technika bojů, vojenská výzbroj, slavní vojevůdci. Pravda nebo fikce – brněnské pověsti v konfrontaci s historickými fakty.

Cíl: žáci pochopí důvody třicetileté války, objasní průběh švédského obléhání Brna, vysvětlí taktiku jeho obránců, rozliší legendu od historické skutečnosti.
Délka programu: 90 minut.
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Průřezová témata: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Na cestě k Velkému Brnu

Průmyslová revoluce proměnila společnost. Jak se projevila na tváři města Brna a co přinesla jeho obyvatelům? Komponovaný program v expozici „Brno na Špilberku“.

Cíl: žáci pojmenují v souvislostech důvody rozvoje města Brna v průběhu 19. století, vysvětlí, jak se tento rozvoj projevil v životě obyvatel a na podobě města.

Délka programu: cca 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Jak šlo řemeslo Brnem

Interaktivní program v expozici „Brno na Špilberku“ zaměřený na historii řemesel a řemeslné produkce v městě Brně od středověku po současnost. K dispozici muzejní kufřík.

Cíl: žáci rozpoznají druhy řemesla, vysvětlí význam cechů a princip fungování manufaktur, pochopí důvody přechodu k tovární produkci – to vše na konkrétních příkladech města Brna.

Délka programu: cca 90 minut
Doporučený věk: od 12 let
Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce
Průřezová témata: výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Dětská dílna

Dětská dílna obsahuje několik interaktivních stanovišť, která jsou zaměřena jak na obecnou historii, tak na historii města Brna. Návštěvníci si hravou formou mohou ověřit a rozšířit své znalosti. Nechybí babiččina kredenc plná „záhadných“ předmětů, spousta šatů ke zkoušení, kvízy i středověká hra.
V Dětské dílně je dovoleno na věci sahat a také fotografovat.

Cílová skupina: základní školy (5.-6. třída)
Délka: 30–60 minut

Informace a objednávky: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz
tel.: 542 123 618

 

PROGRAMY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

ŘEMESLNÉ DÍLNY

Dílny probíhají v edukačním centru, kapacita dílen omezena na 20 žáků, větší počty dětí lze rozdělit na skupiny s individuálním programem v expozici (řešení pracovních listů) nebo v Dětské dílně, pod dohledem doprovázejícího pedagoga.

 plstění mokré nebo suché
 tkaní na kolíkovém stavu
 pečení a zdobení perníků
 enkaustika - výroba přání
 výroba ručního papíru
 korálková dílna
 tisk na papír nebo textil
Délka programu: cca 120 minut.

Vzdělávací oblasti dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce
Mezipředmětový přesah: pracovní činnosti, výtvarná výchova, technologické postupy
Výchova ke kompetencím: pracovní, sociální, komunikativní, k řešení problému

Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

VNÍMÁME A TVOŘÍME – Do expozic moderního umění s výtvarnou dílnou

od června 2017
Vnímáme, diskutujeme a také sami tvoříme - učíme se (o) umění přímo mezi originály výtvarných děl moderního a současného umění v expozicích „Od renesance po modernu“ (2. část) a „Od moderny po současnost“. V animačním programu rozplétáme příběh moderního umění v sérii tvůrčích aktivit (na míru cílové skupině). Poznáváme umění jako důležitou součást našeho života.

Určeno pro MŠ (od 4-5 let), ZŠ – 1. stupeň, ZŠ – 2. stupeň, Gymnázia, SŠ

Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Délka: 60-120 min
Vstupné: Kč 50,-/osoba, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Barbora Svátková, email: svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635

ŠIFRA ŠPILBERK – Poznejte nedobytný hrad

Víte, proč nebyl Špilberk nikdy dobyt? Je pravda, že Špilberk má svého čerta? Kdo panuje na velkém nádvoří? Řešení (nejen) těchto tajemství Špilberku se dozvíte na osmi zastávkách stezky v areálu hradu pod širým nebem.

Určeno pro ZŠ – 1. stupeň (od 9 let), Základní vzdělání – 2. stupeň, Gymnázia, Střední školy
Vzdělávací oblasti RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Termíny: celoročně (samoobslužná stezka okolo hradu)
Délka: 60-90 min

Vstupné: zdarma, možnost vyzvednutí si tištěných pracovních sešitů u pokladny

 

Pokud si chcete objednat pouze prohlídku v kasematech, anebo v jihozápadním bastionu, volejte tel.: 542 123 614 nebo pište na e-mail: kasematy@spilberk.cz. Jedná se o standardní prohlídku s průvodcem.

Více informací o prohlídkových trasách na Špilberku naleznete zde. 

Jak na to?

učitelChcete-li si objednat vzdělávací program s lektorem, učiňte tak, prosím, s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň jeden až dva týdny před požadovaným termínem. Objednávku můžete sdělit lektorům telefonicky nebo e-mailem. Při objednávce zvoleného programu nezapomeňte uvést datum a hodinu, název školy, věk a přibližný počet účastníků, a rovněž kontakt na Vás (telefon, e-mail).

Na základě Vaší objednávky Vám navrhneme rozsah a kombinaci programu (historický, výtvarný, komentovaná prohlídka, tvůrčí dílna, animace), který lze upravit věku návštěvníků a zájmům pedagogů podle probíraného učiva.

Jednotná cena všech programů s lektorem pro školy je 50 Kč za žáka či studenta.

Během pobytu v muzeu je třeba respektovat základní pravidla chování v této kulturní instituci, to znamená brát ohled na ostatní návštěvníky muzea, nedotýkat se vystavených exponátů, pokud není uvedeno jinak, ve všech expozicích platí zákaz fotografování s bleskem. Prosíme proto pedagogy, aby před návštěvou muzea své žáky a studenty na tyto zásady upozornili.

Odpovědnost za účastníky programů a jejich bezpečnost nese po celou dobu školní akce jejich pedagogický doprovod.

Budeme rádi, když po skončení programu sdělíte svůj názor lektorovi. Pomůžete nám tak programy zlepšovat a přizpůsobovat zájmům a očekávání návštěvníků.

 

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Mgr. Soňa Mertová (vedoucí oddělení)

tel.: 542 123 618, e-mail: mertova@spilberk.cz

MgA. Barbora Svátková, Ph.D. (programy k výtvarným výstavám a expozicím)

tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz,

PhDr. Eva Picmausová  (programy k historickým výstavám a expozicím)

tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz