Navigation

Jaký byl život vězňů v temném žaláři na Špilberku? Jakou stravu dostávali? Jaké měli výsady političtí vězni oproti kriminálníkům? A jaké výsady měl baron Trenck? Byla na Špilberku mučírna?

Komentovaná prohlídka „Žalář národů“ zájemcům ukáže podmínky života věznů v obávaném vězení. Zavede návštěvníky do kasemat, kde v kobkách trpěli nejhorší kriminálníci, ale i do severního křídla hradu do ukázkových cel politických vězňů, ať už to byli uherští jakobíni, italští vlastenci nebo polští revolucionáři. Průvodci připomenou slavné vězně, jako byl pověstný loupežník Babinský, plukovník pandurů baron Franz von Trenck, italský básník Silvio Pellico nebo spisovatel Ferenc Kazinczy, zakladatel moderní maďarštiny. Část prohlídky je věnována i roku 1939, kdy zde gestapo věznilo výkvět brněnské inteligence (profesory, lékaře, duchovní) před jejich deportací do koncentračních táborů nebo na popraviště.

Termín prohlídky: denně v 11 a 13 hodin

Trvání prohlídky: 90 minut

Kapacita: max. 25 osob v prohlídce

Vstupné:

Plné vstupné 100 Kč
Snížené vstupné 60 Kč
Rodinné vstupné 230 Kč
Dítě ve školní skupině 40 Kč
Skupinové vstupné (od 10 osob) 80 Kč
Děti do 6 let 10 Kč.

Prohlídka není vhodná pro osoby s omezenou pohyblivostí, doporučujeme vhodnou obuv.

Po celou dobu prohlídky je zakázáno pořizovat fotografické a video záznamy interiéru hradu.