Navigation

Pěšky

Nejkratší pěší stezka pro výstup k hradu vede z ulice Husovy (přístupná ze dvou míst). Cesta se za hlavní bránou rozdvojuje. Vydáte-li se doleva krytým schodištěm po schodech vzhůru, dostanete se do areálu hradu. Vydáte-li se vpravo, dostanete se ke vchodu do kasemat.

MHD

Výšlap na Špilberk můžete pohodlně zahájit z nejbližších zastávek Česká, Šilingrovo náměstí, Úvoz nebo Komenského náměstí. Od dubna do října můžete na hrad také vyjet autobusem č. 80. Jízdní řád naleznete zde

Autem

Příjezdová cesta vede z ulice Úvoz přes Gorazdovu až k hradu. V odůvodněných případech lze požádat o vydání povolení k vjezdu, umožňující příjezd vozidla (do 6,5t) k hradu touto cestou. Informace: Ing. Ivo Macháň, tel.: +420 542 123 667; e-mail: machan@spilberk.cz.

Zájezdy

Parkování autobusů u hradu Špilberk je možné pouze po dobu prohlídky expozic a výstav. Jednorázové povolení k odstavení autobusu získá pověřená osoba v pokladně kasemat po složení vratné kauce ve výši 100 Kč. Po skončení prohlídky hradu, je nutné povolenku neprodleně vrátit. Pověřené osobě bude vrácena kauce v plné výši.

MAPA


VSTUPY DO HRADU

vchod 001 vchod 002 vchod 003 vchod 004

 

 KONTAKT

Muzeum města Brna
tel.: 542 123 611
fax: 542 123 613

Špilberk 210/1
662 24  Brno

e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
www.spilberk.cz

GPS: 49°11’38.69„N,16°36’0.17“E