• Pronájem prostor na Špilberku

    Muzeum města Brna, příspěvková organizace (adresa Špilberk 210/1, 662 24 Brno) zveřejňuje  v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu hradu Špilberk, na adrese Špilberk 1, číslo popisné 210, který je součástí pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno.

    Objekt a pozemek se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna a je předaný k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci (dále jen správce objektu). Jedná se o část přízemí objektu „strážnice“ o celkové výměře 46,40 m2 a přilehlou krytou plochu o celkové výměře 33,40 m2. Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

    Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1.7.2015 do 29.6.2016 za účelem provozování lehkého občerstvení (bufetu, bistra).

    Celé znění zadávacích podmínek ke stažení ZDE.

    Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.4. 2015