• Program 50+

  DUBEN

  Pro velký zájem zopakujeme vycházku do míst plánovaného, ale nerealizovaného Akademického náměstí. Sejdeme se u Botanické zahrady na ulici Veveří, odtud zamíříme kolem bývalé Okresní nemocenské pokladny k Zemskému vojenskému velitelství (dnešní Univerzita obrany). To už se ocitneme na Akademickém náměstí, kam měly být ve 30. letech minulého století soustředěny budovy Masarykovy univerzity, z nichž však byla postavena jen právnická fakulta. Věříme, že příběh tohoto největšího a nejnáročnějšího urbanisticko-architektonického projektu meziválečného Brna, na němž se podíleli téměř všichni zdejší významní architekti, vás překvapí i zaujme.

  Sraz 15. 4. v 15.30 u Botanické zahrady, vchod z Veveří

   

  KVĚTEN
  Květnová vycházka nás zavede do čtvrti rodinných domů a vilek – do Žabovřesk. Ti z vás, kteří s námi na podzim  r. 2012 navštívili brněnské Výstaviště, si jistě vzpomenou, že s jeho vznikem v r. 1928 volně souvisela také výstavba skupiny ukázkových rodinných domů, tzv. Kolonie Nový dům, vybudovaná mezi ulicemi Bráfovou, Petřvaldskou, Drnovickou a Šmejkalovou. Třebaže většina domů během své téměř devadesátileté historie prošla podstatnými stavebními změnami, hlavní myšlenka jejich realizace, tj. postavit zdravé a pohodlné bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva, zůstala nezměněna.

  Sraz 27. 5. v 15.30, ul. Šmejkalova č. 142 (doprava: tramvaj č. 3, zastávka Burianovo nám. (U kapličky), nebo tramvaj č.1, zastávka Bráfova)

   

  ŘÍJEN

  Na podzim se vrátíme blíž k historickému jádru města. Setkáme se na rohu ulic Husovy a Pellicovy a projdeme si druhou z nich. Pellicova ulice a její nejbližší okolí nebývá často cílem architektonických vycházek, i když také tady stojí řada architektonicky neobyčejně pozoruhodných staveb, ať už jsou to secesní vilky nebo funkcionalistické nájemné domy. Neméně zajímavé budovy pak najdeme i na Gorazdově ulici, do níž Pellicova ústí, stejně jako v další okolní zástavbě. Vycházku pak ukončíme prohlídkou tzv. pasivního domu v Údolní ulici.

   Sraz 7. 10. v 15.30 na rohu ulic Husovy a Pellicovy.

   

  Všechny, kdo mají čas a chuť dovědět se něco o městě, v němž žijí,

  zve PhDr. Lenka Kudělková a PhDr. Eva Picmausová

   

  Kontakt: PhDr. Eva Picmausová, picmausova@spilberk.cz