Navigation

Pronájem prostor sloužících k podnikání

Muzeum města Brna, příspěvková organizace,

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

zveřejňuje
v souladu s ust. čl. IX písm. m) Zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace, záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání

v objektu NKP hrad a pevnost Špilberk, Špilberk 1, číslo popisné 210, na pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, obec Brno. Pozemek se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna a objekt je jeho součástí. Pozemek s objektem jsou předány k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno, IČ 00 101 427.

 Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící k podnikání  - tzv. strážnice – v přízemí objektu východního přístavku o celkové výměře 46,40 m2, přilehlá zastřešená plocha o výměře 33,30 m2, terasa o výměře 39,40 m2 přiléhající k tzv. Východnímu přístavku a část komunikace pro pěší spojující obě venkovní plochy o výměře 25,8 m2.

Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020, v případě terasy v měsících květen až září (1. 7. – 30. 9. 2019, 1. 5. – 30. 6. 2020), za účelem provozování lehkého občerstvení (bufetu, bistra).

Bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní: Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668,  e-mail: pejchal@spilberk.cz. nebo Ing. Ivo Macháň, tel. 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz. Za Muzeum města Brna vyřizuje Ing. Soňa Franzová, tel.: 542 123 624, e-mail: franzova@spilberk.cz.

Podrobnější informace o pronájmu zde: 

Záměr pronájmu bufet 2019 JP
STR-bistro