Navigation

Pronájem prostor sloužících k podnikání

Muzeum města Brna, příspěvková organizace,

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

 zveřejňuje

 v souladu s ust. čl. IX písm. m) Zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace, záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu NKP hrad a pevnost Špilberk, Špilberk 1, číslo popisné 210, na pozemku  p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, obec Brno. Pozemek se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna a objekt je jeho součástí. Pozemek s objektem jsou předány k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci se sídlem Špilberk 1, 662 24 Brno, IČ 00 101 427.

Předmětem pronájmu je místnost v přízemí vnějšího jižního křídla o výměře 40,41 m2, navazující na vstupní halu.

Předmětné prostory budou pronajaty na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní: Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668,  e-mail: pejchal@spilberk.cz. nebo Ing. Ivo Macháň, tel. 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz. Za Muzeum města Brna vyřizuje Ing. Soňa Franzová, tel.: 542 123 624, e-mail: franzova@spilberk.cz.

 podrobné informace:

Záměr pronájmu JK 120 2019