Navigation

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno
GPS: 49°11’39.41„N; 16°36’0.12“E

IČ: 00101427
DIČ: CZ 00101427
bankovní spojení: KB Brno-město č.ú. 9537-621/0100
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 34
tel.: 542 123 611
fax: 542 123 613
e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz

pokladna kasematy: 542 123 614
pokladna expozice: 542 123 677
pokladna suvenýry: 542 123 661

Ředitel

PhDr. Pavel Ciprian
e-mail: ciprian@spilberk.cz

Statutární zástupce ředitele

Ing. Soňa Franzová
tel.: 542 123 624, 602 737 033, e-mail: franzova@spilberk.cz

Útvar ředitele

Sekretariát ředitele

Eva Šebestová
tel.: 542 123 611; fax: 542 123 613
e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz, sebestova@spilberk.cz

Oddělení marketingu a komunikace

vedoucí: Gabriela Kyzlinková, tel.: 542 123 675, e-mail: kyzlinkova@spilberk.cz
Mgr. Michaela Budíková, tel.: 542 123 676, e-mail: budikova@spilberk.cz
tiskový mluvčí: Mgr. Michael Kalábek, tel.: 542 123 616, 702 176 475, e-mail: kalabek@spilberk.cz  (kontakt pro média)

Referát kontroly a interního auditu

Ing. Jitka Štěpánková, tel.: 542 123 662, e-mail: stepankova@spilberk.cz

Referát personální

Mgr. Veronika Vyoralová, tel.: 542 123 663, e-mail: mejzlikova@spilberk.cz - MD
Jana Kalašová, tel.: 542 123 663, e-mail: kalasova@spilberk.cz - zástup za MD

Útvar pro odbornou činnost

vedoucí: Mgr. Petr Vachůt, náměstek ředitele pro odbornou činnost
tel.: 542 123 626, e-mail: vachut@spilberk.cz

Oddělení archeologie

vedoucí: Mgr. Petr Vachůt, tel.: 542 123 626, e-mail: vachut@spilberk.cz
archeolog-kurátor: Mgr. Zuzana Holubová, tel.: 542 123 627, e-mail: holubova@spilberk.cz
archeolog: Mgr. Aleš Navrátil, Ph.D., tel.: 542 123 625, 773 875 470, e-mail: navratil@spilberk.cz
správce depozitáře: Lea Chatrná , tel.: 542 123 628, email: chatrna@spilberk.cz
dokumentátor: Mgr. Martina Staňková, tel.: 542 123 627, e-mail: stankova@spilberk.cz

Oddělení historie

vedoucí: Mgr. Dana Olivová, tel.: 542 123 640, e-mail: olivova@spilberk.cz
kurátor: Mgr. Pavel Košťál, tel.: 542 123 623, e-mail: kostal@spilberk.cz
kurátor a fotoarchív: PhDr. Lenka Kudělková, tel.: 542 123 644, e-mail: kudelkova@spilberk.cz
kurátor: Mgr. Martin Samson, tel.: 542 123 641, e-mail: samson@spilberk.cz
kurátor: Mgr. Ctibor Ostrý, tel.: 542 123 642, e-mail: ostry@spilberk.cz
správce depozitáře: Alvéra Mazáčová, tel.: 542 123 643, e-mail: mazacova@spilberk.cz

Knihovna: Mgr. Tereza Sojková, tel.: 542 123 646, e-mail: sojkova@spilberk.cz
Magda Růžičková, DiS., tel.: 542 123 646, e-mail: ruzickova@spilberk.cz - MD

Oddělení dějin umění

vedoucí: Mgr. Robert Janás, Ph.D., tel.: 542 123 637, e-mail: janas@spilberk.cz
kurátor: PhDr. Ilona Víchová, tel.: 542 123 636, e-mail: vichova@spilberk.cz
správce depozitáře: Bc. Kateřina Čermáková, tel.: 542 13 638, e-mail: cermakova@spilberk.cz
správce depozitáře: Mgr. Lumír Seifert, tel.: 542 123 636, e-mail: seifert@spilberk.cz

Oddělení dějin architektury

vedoucí: Mgr. Jindřich Chatrný, tel.: 542 123 631, e-mail: chatrny@spilberk.cz
kurátor: PhDr. Dagmar Černoušková, tel.: 542 123 633, e-mail: cernouskova@spilberk.cz
kurátor: PhDr. Pavel Borský, tel.: 542 123 674, e-mail: borsky@spilberk.cz
kurátor: PhDr. Lukáš Kos, tel.: 542 123 674, e-mail: kos@spilberk.cz
správce depozitáře: Ing. Jiří Habarta, tel.: 542 123 634, e-mail: habarta@spilberk.cz
správce depozitáře: MgA. Jiří Pikous, tel.: 542 123 634, e-mail: pikous@spilberk.cz

Oddělení restaurátorsko-konzervátorské

vedoucí: Radim Dufek, tel.: 542 123 648, 602 952 330, e-mail: dufek@spilberk.cz
restaurátor: Jindřich Jurča, tel.: 542 123 650, e-mail: jurca@spilberk.cz
konzervátor: Václav Sládek, tel.: 542 123 649, e-mail: sladek@spilberk.cz
konzervátor: Markéta Křižanová, Dis, tel.: 542 123 651,
konzervátor: Markéta Chmelová, tel.: 542 123 651, e-mail: chmelova@spilberk.cz - MD

Oddělení lektorské

vedoucí: PhDr. Eva Picmausová, tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz
lektorka: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., tel.: 542 123 635, e-mail: svatkova@spilberk.cz
lektor a průvodce: Michael Hančák, tel.: 542 123 618, e-mail: hancak@spilberk.cz
lektorka: Mgr. et Mgr. Marcela Šurláková, tel.: 542 123 608, e-mail: surlakova@spilberk.cz
lektorka: Mgr. Soňa Mertová - dlouhodobě nepřítomna

Referát dokumentace

Miloš Strnad, tel.: 542 123 619, e-mail: strnad@spilberk.cz

Referát registru sbírek

PhDr. Jiří Blažek, tel.: 542 123 617, e-mail: blazek@spilberk.cz

Útvar ekonomický

vedoucí: Ing. Soňa Franzová, náměstek ředitele ekonomicko-provozní
tel.: 542 123 624, 602 737 033, e-mail: franzova@spilberk.cz

Oddělení informační soustavy a financování

Mgr. Simona Řeřuchová Haladová, tel.: 542 123 665, email: haladova@spilberk.cz
Ing. Martina Cochlarová, tel.: 542 123 665, email: najzarova@spilberk.cz - MD
Ivana Ďásková, tel.: 542 123 639, email: daskova@spilberk.cz

Oddělení obchodní činnosti, majetku a pokladen

vedoucí: Dita Šmerdová, tel.: 542 123 664, e-mail: smerdova@spilberk.cz
vedoucí: Ing. Mariana Odehnalová, tel.: 542 123 664, e-mail: odehnalova@spilberk.cz - MD

Útvar provozně technický a produkce akcí

vedoucí: Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668, e-mail: pejchal@spilberk.cz

Oddělení správy budov

vedoucí: Ing. Jiří Pejchal, tel.: 542 123 668, e-mail: pejchal@spilberk.cz
Ing. Ivo Macháň, tel.: 542 123 667, e-mail: machan@spilberk.cz
Ing. Jaroslav Škvarna, tel.: 542 123 688, e-mail: skvarna@spilberk.cz
Petr Macháček, tel.: 542 123 669, email:  machacek@spilberk.cz

Oddělení realizace výstav

vedoucí: Andrej Bielak, tel.: 542 123 621, e-mail: bielak@spilberk.cz
Ing. Jiří Skalský, tel.: 542 123 21, e-mail: skalsky@spilberk.cz
Ivo Gryc, tel.: 542 123 620, e-mail: gryc@spilberk.cz
Jaromír Dubšík, tel.: 542 123 652, e-mail: dubsik@spilberk.cz

Oddělení provozní

vedoucí: Slavomír Pokora, tel.: 542 123 687, e-mail: pokora@spilberk.cz

Oddělení ostrahy

vedoucí: Petr Pazdera, tel.: 542 123 679, e-mail: pazdera@spilberk.cz

Kasematy

Petr Ivanov, tel.: 542 123 614, e-mail: kasematy@spilberk.cz