• Koncert Ústřední hudby Armády ČR

    Mezinárodní den rodiny vznikl v roce 1993, kdy jej poprvé vyhlásila Organizace spojených národů, aby zdůraznila význam, který mezinárodní komunita přikládá rodině jako základu společnosti. Den má sloužit k podnícení zájmu o celosvětové problémy a témata týkající se rodin a připoutat k nim pozornost. 15. květen je proto příležitostí pro vlády všech zemí světa, ale i pro občanská sdružení a jiné nevládní organizace či pro jednotlivce, aby projevili svoji podporu instituci rodiny.

    Ústřední hudba Armády ČR k Mezinárodnímu dni rodiny koncertuje pravidelně již od roku 2009, vždy ve spolupráci s interprety české popmusic. Vyjadřuje tím poděkování všem rodinným příslušníkům vojáků, kteří slouží v zahraničních misích, ale také příbuzným vojenských veteránů i vojáků v činné službě v ČR.

    DSC_8860  DSC_8853  DSC_8834  DSC_8789

    Koncert na velkém nádvoří hradu Špilberk bude dirigovat hlavní dirigent pplk. Jaroslav Šíp a dirigent hudby kpt. Josef Kučera. Jako sólisté vystoupí Zora Jandová, Karolína Žmolíková, Vladimíra Patáková (sólistka ÚH AČR),  Josef Laufer,  na housle Veronika Panochová, na dudy Václav Rout a instrumentální sólisté ÚH AČR. Koncertem provází Václav Žmolík. Vedle klasických skladeb Carla Orffa, George Bizeta či Antonia Vivaldiho, orchestr zahraje i písně Beatles, Paula Anky nebo Jaroslava Ježka. Nebudou chybět skladby z muzikálů či filmů – West Side Story, Jesus Christ Superstar, Tenkrát na západě. A jako tečka zazní celosvětově nejznámější polka Škoda lásky.

    Po Brně bude následovat koncert v Olomouci (15.5.), Jindřichově Hradci (16.5.), Praze (18.5.), Liberci (19.5.) a Pardubicích. Koncerty jsou pořádány pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.