Navigation

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány, čeká na dětské návštěvníky (a nejen na ně) stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.

Zlatá brána otevřena

Program pro MŠ

Říší hraček projdeme s říkankami, písničkami a hádankami. Do školky si děti odnáší omalovánky a vystřihovánky.

Cílová skupina:
mateřské školy

Vzdělávací oblasti RVP:
Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Objednávky:
PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

Cena za program:
MŠ 40,-/účastník,
ZŠ 50,-/účastník

www.meninska-brana.cz
Měnínská 7, Brno