Navigation

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány, čeká na dětské návštěvníky (a nejen na ně) stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.

Putování za pohádkou

Děti si vyslechnou povídání o loutkových divadlech, na základě názorných ukázek se dozví, jaké jsou typy loutek a jak se ovládají. Zahrají si vybranou pohádku a vyrobí si jednoduchou loutku.

Cílová skupina:
mateřské školy, 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti RVP:
Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Objednávky:
PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

www.meninska-brana.cz
Měnínská 7, Brno