Navigation

Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana!

 

Edukační program k výstavě Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy

 

Termíny: 21. 3. – 23. 6. 2019

 

Víte, kdo byl nazýván knížetem malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? Pirchan měl koncem 19. st. mezi brněnskými malíři výsadní postavení. Portrétoval primátory a maloval oltářní obrazy, přesto je téměř zapomenut. V programu si vyzkoušíme vytvořit portréty vlastní, prostřednictvím různých tvůrčích přístupů. Program pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.

 

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Dramatická výchova

 

Délka programu: 60-90 min
Cena programu: 50 Kč/žák

 

Objednávky a informace:

MgA. Barbora Svátková, Ph.D.; e-mail: svatkova@spilberk.cz; tel.: 542 123 635