Navigation

Sportu Zdar!

edukační program pro školy a dětské zájmové skupiny ve výstavě BRANKY BODY BRNO v Muzeu města Brna na Špilberku

termín konání: 16. 5. – 31. 12. 2019

Žáci poznají životní příběhy známých i zapomenutých sportovců, jejichž osudy byly často ovlivněny dobou a politickou situací. Zjistí, že z brněnských sportovních klubů vzešlo mnoho olympijských vítězů, mistrů světa a dalších mezinárodně úspěšných osobností, připomenou si místa a budovy někdejších sportovních klání.

 

Cílová skupina: ZV 1. a 2. stupeň, SŠ, Gymnázia
RVP:  Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví
Vzdělávací obory: Prv, VL, ČJL, D, Tv, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví
Podpora klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské

 

Délka programu: 90 minut
Vstupné 50,-Kč
Objednávky programu: Tel.: 542 123 618

e-mail: picmausova@spilberk.cz; hancak@spilberk.cz; surlakova@spilberk.cz

Frištenský 1