• Sborník FORUM BRUNENSE vychází již 30 let

  O všem, co dělá Muzeum města Brna, informuje pravidelně sborník Forum Brunense již 30 let. Tato publikace seznamuje každý rok čtenáře s tím, co se v muzeu ději, i s tím, o čem bádají jeho odborní pracovníci. Platí to pro úplně první sborník, který vyšel v roce 1988, i pro zatím poslední číslo, které vychází právě teď.

  Aktuální sborník má několik částí. Texty odborných pracovníků Muzea města Brna i jeho spolupracovníků doplňují i fotografie, v samém závěru sborníku pak ředitel muzea Pavel Ciprian podrobně shrnuje veškeré dění v muzeu – od všech výstav a akcí až po nejrůznější opravy hradu Špilberku.

  Co se dělo na konci druhé světové války v různých částech Brna? Jaké byly počátky brněnské policie? Nebo jak se podařilo zrestaurovat poškozenou dřevěnou sochu barokního anděla od vynikajícího brněnského sochaře Ondřeje Schweigla?

  O tom všem i o dalších zajímavostech se dočtete právě ve Foru Brunense 2017. V části Studie se Marie Plevová věnuje nálezu pamětní schránky ve věži kostela sv. Josefa, Robert Janás pak bratrům Charlemontovým a makartovým tendencím v moravské malbě. Radka Blažková zkoumá činnost brněnské YWCA v letech 1936–1938 a 1946–1948. V části Materiály se Petr Holub věnuje počátkům regulace rozměrů cihel, Pavel Borský architektu Germanu Wanderleyovi a Ottendorferově knihovně ve Svitavách, Michal Simandl pak brněnské městské policii od jejího založení v roce 1866 až po zestátnění v roce 1923.

  Druhou světovou válkou se zabývají Pavel Košťál a Martin Samson v příspěvku „Ti, co se vrátili, o tom nechtěli mluvit. Vzpomínky pamětníků z Brněnska na válku, osvobození a vysídlení Němců“. Podobné tematice se věnují i Petr Vachůt a Michael Doležel v příspěvku „Tedy hlavní je, že jsme všichni zdrávi. Popis událostí jara 1945 v brněnských Žabovřeskách z dopisu Emila Walda“. Dojde i na „poklady“ z depozitářů – v části sborníku Nad sbírkami. Zdeněk Kazlepka se zabývá obrazy italských malířů z muzejních sbírek na Špilberku. Jindřich Jurča popisuje svoji restaurátorskou práci na dřevěném torzu Anděla.

  Radim Dufek přibližuje sbírku historických zbraní, konkrétně konverzních zadovek. Ve sborníku nechybí ani zprávy o tom, co muzeum pořádá. Muzejní lektorky Soňa Mertová a Barbora Svátková popisují příměstské tábory na Špilberku, které zabavily spoustu dětí. Ředitel Pavel Ciprian pak shrnuje veškeré výstavy, doprovodné programy a kulturní akce, které Muzeum města Brna organizovalo nebo spolupořádalo v předešlém roce 2016.

  A o čem pojednával onen první sborník Forum Brunense, který vyšel v roce 1988? Jeho úplně první článek shrnoval historii městského muzea – od založení v září 1904 a působení na Nové radnici, přes 30. léta a přesun do Městského dvora na Šilingrově náměstí až po definitivní přestěhování na hrad Špilberk v roce 1960. Zabývá se i obří rekonstrukcí hradu, která trvá v podstatě dodnes. Brány Špilberku se tehdy zavřely 1. dubna 1987 a zahájily se rozsáhlé práce, které si dokonce vyžádaly uzavření kasemat a expozic. Drtivá většina částí hradu je dnes již zrekonstruovaná – aktuálně se však opravuje severní přístavek a vodojemy ve východní baště.

  Forum Brunense 2017 zakoupíte za 65 Kč v prodejně suvenýrů na hradě Špilberku.
  K dostání tam jsou i výtisky některých minulých ročníků sborníku.

 • Týden výtvarné kultury 2018

  Rádi bychom vás opět přiblížili ještě těsněji k výtvarnému umění. Vždyť pořád je co objevovat a co se učit. Muzeum města Brna se opět připojuje k již tradiční brněnské akci Týden výtvarné kultury. Její devátý ročník se koná od 5. do 11. března a zavede veřejnost do mnoha galerií a muzeí.

  Podtitul letošního ročníku zní „Neskrývej.“

  Lektoři a kurátoři Muzea města Brna připravili na hradě Špilberku v rámci Týdne výtvarné kultury několik výjimečných workshopů a prohlídek. Zúčastnit se jich může široká veřejnost, ale i školy. Prohlédnout si během Týdne výtvarné kultury můžete i některé výstavy a stálé expozice.

  Programy pro veřejnost

  Slyš obraz – jak vnímat umění

  5. 3. od 13:00 / galerijní animace / 90 min / 50 Kč

  Převratné novinky rané avantgardy a dodnes méně známé přístupy vůdčích osobností české i světové moderny odkrývá animační program v expozici umění 20. století a v aktuální výstavě Pavla Navrátila. V návazné dílně knižní vazby si vytvoříme kreativní sešit.

  Vedou lektoři Muzea města Brna a Želvím krokem. Nutná rezervace termínu pouze pro skupiny. (Barbora Svátková, +420 542 123 635, svatkova@spilberk.cz)

   

  Atol a putující slunce – komentovaná prohlídka

  8. 3. od 16:00 / komentovaná prohlídka / 60 min / 50 Kč

  Výstavou Atol a putující slunce provede kurátorka Ilona Víchová. Představí tvorbu brněnského malíře Pavla Navrátila od 50. do 80. let spolu s dílem jeho dobových souputníků. K vidění budou malby a sochy čtyř výtvarníků reflektujících přírodní děje.

  Prodej vstupenek těsně před začátkem akce.

   

  Výtvarný orienťák po pověstech kasematních

  11. 3. 14:00 – 16:30 / výtvarný workshop / 150 min / 50 Kč, děti do 2 let zdarma

  Máš odvahu? Vystopuj vypravěče v tajemném bludišti pod Špilberkem! Šeptá dávné legendy, nebo pravdivé příběhy? Naslouchej a maluj. Během výtvarné akce pro děti od 5 let vznikne 6 společných obrazů v atraktivních reáliích kasemat. Koná se za každého počasí a pro návštěvníky bude připraven horký čaj.

  Sraz se vstupenkou na malém nádvoří hradu. Předprodej vstupenek u pokladny na Špilberku nebo na Měnínské bráně (Měnínská 7). Prodej vstupenek těsně před začátkem akce bude možný pouze v případě volných míst.

   

  Programy pro školy

  Slyš obraz – jak vnímat umění

  5. 3. 9:00-10:30, 13:00-14:30 / 7. 3. 9:00-10:30 / galerijní animace / 90 min / 50 Kč

  Převratné novinky rané avantgardy a dodnes méně známé přístupy vůdčích osobností české i světové moderny odkrývá animační program v expozici umění 20. století a v aktuální výstavě Pavla Navrátila. V návazné dílně knižní vazby si vytvoříme kreativní sešit.

  Pro skupiny 8. – 9. ročníku ZŠ a studenty SŠ, VOŠ, VŠ / veřejnost / jednotlivci. Vedou lektoři Muzea města Brna a Želvím krokem. Nutná rezervace termínu pouze pro skupiny!

  Barbora Svátková, +420 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

   

  Epopej Pompeje

  6. 3. 9:00-10:30 / 8. 3. 9:00-10:30 / výtvarný workshop / 60-90 min / 50 Kč

  Přijďte probudit své tvůrčí síly v dialogu s Pavlem Navrátilem a dalšími umělci. Ve výtvarném workshopu s prvky galerijní animace se necháme inspirovat přírodou a jejími tvůrčími principy. Vesuv se opět probouzí… věděli jste to?

  Program k výstavě malíře P. Navrátila pro skupiny žáků 2. stupně ZŠ a SŠ vede Lucie Zamazalová z KVV PdF MU. Nutná rezervace termínu!

  Barbora Svátková, +420 542 123 635, svatkova@spilberk.cz

   

  Výstavy a expozice

  Všechny následující výstavy a expozice jsou pro vás v době Týdne výtvarné kultury mimořádně otevřené od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin. Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby.

   

  Atol a putující slunce / 22. 2.–29. 4. 2018

  Výstava brněnského malíře Pavla Navrátila od 50. do 80. let s dílem dobových souputníků. Příběhy čtyř brněnských rodáků nastíní tvůrčí snahy generace poznamenané válkou i komunismem. Na nepřízeň doby reagovali reflexí přírodních dějů, univerza a času.

  O nové Brno: Brněnská architektura 1919 – 1939

  Meziválečná architektura všeobecně známá pod pojmem brněnský funkcionalismus je dodnes bezesporu mezinárodním fenoménem. Výjimečná tvůrčí atmosféra a přítomnost vynikajících protagonistů byla v daném okamžiku a na daném místě naprosto excelentní.

  Od renesance po modernu

  Expozice představuje výběr z nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna. Ve dvou samostatných okruzích, vymezených časovým rozpětím od roku 1570 do roku 1945, jsou prezentována díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s městem Brnem.

   Od moderny po současnost

  Expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí od konce 2. světové války po současnost. Brněnské tvůrčí skupiny měly zásadní význam pro udržení kontinuity českého umění. Instalace naznačuje vazby mezi autory a vývojové souvislosti.

  Na všechny programy a prohlídky v rámci Týdne výtvarné kultury platí jednotné vstupné: 50 Kč. 

 • Jeden kmen naposledy ve vyprávění kurátora

  V rámci výstavy Jeden kmen o tolkienovských skřetech pro vás chystáme už úplně poslední komentovanou prohlídku. Kurátor výstavy a člen brněnského výtvarného fantasy projektu Jeden kmen Ctibor Ostrý vám povypráví, jak kmen žije, kde a s kým skřeti bojovali a taky co se s nimi stane po smrti. Nenechte si ujít působivou výstavu a zároveň si poslechnout spoustu zajímavostí ze zákulisí. Jde o poslední šanci: žádná další komentovaná prohlídka už nebude. Dozvíte se také, co nového vás v rámci projektu po skončení výstavy ještě čeká.

  Komentovaná prohlídka výstavy JEDEN KMEN se koná v sobotu 17. března 2018.

  Vstupné na komentovanou prohlídku je stejné jako běžný vstup do výstavy, tedy 60 / 40 Kč.

  Kdy: v sobotu 17. března od 15.30
  Kde: hrad Špilberk, malé nádvoří

  Nezapomeňte, že z důvodu rekonstrukce je hrad dočasně přístupný pouze branou od ulice Gorazdovy. Více o tom, jak se na Špilberk dostanete, najdete zde.

 • Baron Trenck – fantazie a realita

  Jeden z nejslavnějších špilberských vězňů, baron František Trenck, dnes budí pozornost veřejnosti stejně jako v 18. století. Letos v únoru jeho mumifikované ostatky zkoumal tým odborníků, čímž započala jejich práce na 3D rekonstrukci Trenckovy podoby. Muzeum města Brna následně v březnu navrátilo ze svých sbírek Řádu kapucínů Trenckův palec, který zřejmě někdo před víc než sto lety mumii ukroutil. Nyní odborníci představí veřejnosti první výsledky svého bádání – a to u příležitosti 145. výročí přeložení ostatků barona Trencka v hrobce kapucínského kláštera. František Trenck, úspěšný vojevůdce a velitel pandurů, který byl známý pro svou prudkou povahu, našel na sklonku života ve vězení na Špilberku duchovní útěchu právě u kapucínských bratří. Odkázal jim svůj majetek a přál si být pochován jako člen řádu. Díky specifickým podmínkám a odvětrávání hrobky se jeho tělo přirozeně mumifikovalo a dnešní vědci je mohou zkoumat. Jak se „oživuje“ více než 250 let stará mumie a co je možné zjistit nejmodernějšími antropologickými a kriminalistickými metodami? Zveme vás na přednášku.

  Baron Trenck – fantazie a realita. Proces forenzního vyšetření mumie a postup 3D rekonstrukce obličeje Františka Trencka.

  Přednášet bude RNDr. Petra Urbanová PhD, Mgr. Kateřina Hlouchová a Mgr. Petr Vachůt.

  Už na jaře proběhlo scanování mumie, práce vědců se pak přesunula do laboratoří. Kompletní výsledky jejich práce uvidí lidé na výstavě v roce 2019, mezitím se ale s postupem zkoumání mohou seznámit na přednášce. Petr Vachůt z Muzea města Brna představí barona Trencka jako historickou osobnost, Kateřina Hlouchová z Kapucínské hrobky vysvětlí, co se s Trenckovými ostatky dělo po jeho smrti. Největší část přednášky bude patřit Petře Urbanové z Laboratoře morfologie a forenzní antropologie. Hovořit bude o dosavadním forenzním vyšetření a postupu při 3D rekonstrukci Trenckova obličeje.

  KDY: úterý 24. října, 17.30
  KDE: refektář Kláštera kapucínů v Brně, vstup z Kapucínského náměstí
  Vstup je ZDARMA.

  Veřejnou přednášku pořádá Provincie kapucínů v České republice, Laboratoř morfologie a forenzní antropologie Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Muzeum města Brna.

  baron Trenck

 • Angličák – legenda v krabičce

  Po úspěchu v Praze a Plzni zapůjčilo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze svoji nedávno získanou unikátní sbírku modelů aut. Pro tento typ modelů se v našem prostředí vžil pojem „angličák“ a pro jejich adjustování do malých krabiček pojem „matchbox“. Na Špilberku bude výstava k vidění od 20. března do 15. června.

  Fenomén Matchbox se datuje od padesátých let 20. století a zasáhl několik generací dětí i dospělých. Anglická firma Lesney začala vyrábět kovové miniaturní modely aut, strojů a různých hraček koncem čtyřicátých let. První mimořádný úspěch zaznamenala s miniaturní verzí korunovačního kočáru, kterého se v roce 1953 prodalo přes milion kusů.

  Značka Matchbox odkazuje na způsob balení modelů do krabiček od zápalek. Není bez zajímavosti, že obaly byly inspirovány krabičkami Norvic, jež vyráběla československá firma SOLO Sušice.

  Pod značkou Matchbox vznikla série 1–75 a ta byla brzy doplněna dalšími řadami, které inovovaly a variovaly podobu aut, sérií Superfastů s vylepšenými jízdními vlastnostmi aut, sériemi větších modelů stavebních a zemědělských strojů (Major Packs a King Size) a v neposlední řadě veterány – Models of Yesteryear, jež byly prezentovány jako sběratelské artefakty pro dospělé.

  V českém prostředí si tyto modely získaly velkou popularitu díky nevídané preciznosti a dotaženosti provedení, funkčnosti, zářivé barevnosti a vysoké odolnosti. Výstava představuje bezmála osm set modelů od prvních hraček z přelomu čtyřicátých a padesátých let až po modely veteránů z nedávné doby i ukázku moderních „angličáků“ z kolekce Collectibles. Je určena široké veřejnosti – způsob instalace zohledňuje prezentaci autíček jako hraček pro děti i jako objekt sběratelských aktivit.

7. stránka z celkem 7« První...34567