• Na výstavu angličáků se slevou!

  U Muzeum města Brna nabízí mimořádnou slevu na výstavu „Angličák – legenda v krabičce“. V sobotu 31. května mají všechny děti do 15 let 50% slevu na vstupném. Za jednu návštěvu výstavy tedy zaplatí pouhých 20 korun!

  U příležitosti Dne otců v sobotu 14. 6. budou mít všichni tatínkové rovněž 50% slevu z plného vstupného do stejné výstavy.
  A jak se pozná tatínek? Že přijde v doprovodu dítěte ve věku do 15 let.

  V obou dvou dnech navíc v přilehlém parku pod Špilberkem bude probíhat program s hravými aktivitami pro rodiny s dětmi, který organizuje Centrum pro rodinu a sociální péči.

  Výstava Angličák – legenda v krabičce je k vidění v barokní kapli na malém nádvoří, otevřena je denně od 10 do 18 hodin až do 15. června.  Více o výstavě najdete zde.

 • Noc flamenca 2014

  I v roce 2014 se na velkém nádvoří hradu Špilberku uskuteční Noc flamenca (15.8., 20:00), která je součástí 23. ročníku Mezinárodního kytarového festivalu a kurzů Brno. Festival je odborným zahraničním tiskem (např. Classical Guitar – Anglie, Guitart – Itálie ad.) považován za jeden z nejvýznamnějších kytarových festivalů střední Evropy. Své pevné zázemí získal díky podpoře města Brna, které mimo jiné propůjčuje ke koncertům nádherný historický sál s barokními rozsáhlými malbami na stropě v budově Nové radnice v Brně, a Jihomoravského kraje a koná se za velmi aktivní spolupráce České kytarové společnosti s Turistickým informačním centrem Brno. Díky své propracované dramaturgické koncepci a invenční programové skladbě přitahuje zájemce nejen z řad milovníků vážné hudby, ale budí značný zájem i mezi širokou veřejností.

  Velkým přínosem akce je i skutečnost, že festival pravidelně doprovázejí kytarové kurzy, v nichž více než stovka frekventantů z celého světa může prohlubovat své znalosti kytarové hry pod vedením špičkových českých i zahraničních umělců, a přímo i mezinárodních hvězd ve hře na kytaru, které na festivalu vystupují.

  Tradiční velkolepý koncert na nádvoří hradu Špilberk v Brně „Noc flamenca“, kde je pod širým letním nebem publiku představena směs vášnivé hudby, emocí, tradice a virtuozity v podání špičkových světových hráčů, zpěváků a tanečníků flamenca, se letos přesunulo na poslední festivalový den a festival tak zakončuje.

  PROGRAM  NOCI  FLAMENCA

  15. 8., 20:00  PACO SERRANO y GRUPO FLAMENCO DE ANDALUCIA (Španělsko)
  (Paco SerranoMarina ValienteMiguel Santiago YusteJosé Luís MedinaJuan Zarzuela)

  Více informací o festivalu i o Noci flamenca na Špilberku najdete zde.
  Vstupenky lze koupit přes portál Turistického informačního centra města Brna  zde.

 • Byla na Špilberku penězokazecká dílna?

   

  Během stavební rekonstrukce jižního křídla Špilberku, která probíhala v letech 2011-2013, byl prováděn také záchranný archeologický výzkum. Jižní křídlo hradu bylo poslední částí, která nebyla dotčena rekonstrukcemi posledních let. Archeologický výzkum proto přinesl celou řadu nových a zajímavých poznatků. Mezi ně patří například odhalení průběhu vnější (tzv. parkánové) středověké hradby, o němž jsme měli zatím jen nejasné představy. Výzkum vydal také celou řadu unikátních archeologických nálezů, mezi kterými můžeme zmínit heraldickými motivy zdobené kamnové kachle, kostěný ořech z kuše (součást spouštěcího mechanismu), nebo kamennou kuli do hákovnice či kouli do děla.

  Zcela výjimečným nálezem je odpad z penězokazecké činnosti, který dokládá, že přímo na královském hradě se v průběhu pohnutých let druhé poloviny 15. století padělaly mince.

  Všechny předměty prošly konzervací a v současné době jsou vystaveny v severním křídle hradu.

  ales

 • Válka a mír ve Střední Evropě

  V Univerzitním kině Scala se 26. září 2014 koná kolokvium Válka a mír ve Střední Evropě – v historické paměti a literární reflexi (9–14 hodin). Kolokvium pořádá rakouské ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně v rámci kolokvia Rakouských knihoven v ČR (20.–27.9.2014). Program brněnské části kolokvia včetně kompletního programu naleznete na stránkách projektu Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek (wiko.phil.muni.cz). Zazní přednášky o válečné problematice u českých, německých i rakouských autorů, o sarajevském atentátu  a sokolském sletu v Brně, ale i o panevropské ideji Richarda Coudenhovea-Kalergiho. Přednášky se konají v němčině a jsou přístupné nejširší veřejnosti. Vstup volný.

  Kolokvium se koná u příležitosti 95. výročí založení Masarykovy univerzity. Záštitu nad ním přijali rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a děkan Filozofické fakulty Milan Pol.

  Kolokvium Válka a mír ve střední Evropě

 • Výstava Bohumíra Matala
  končí už v neděli 28.9.2014

  Výstava na půdě Muzea města Brna se zaměřuje na smysl Bohumíra Matala pro konstruktivní hodnoty barev, jenž se ve více či méně skryté podobě projevuje v celé jeho tvorbě. Jako konstruktér barvy dosáhl Bohumír Matal v 70. letech svého vrcholu (J. Císařovský).

 • Komentovaná prohlídka
  výstavy Bohumíra Matala

  Narodil se v Brně, tvořil v Brně, v ateliéru na České spoluzaložil tvůrčí skupinu Brno 57, přátelil se s brněnskými osobnostmi Ludvíkem Kunderou, Oldřichem Mikuláškem, Ivanem Blatným, Antonínem Přidalem a mnoha dalšími. Existuje nějaký malíř, který je více spjatý s Brnem než Bohumír Matal? Co bylo dříve, Matalův obraz „Stříhali dohola malého chlapečka“, nebo Kainarova báseň? Proč se na Matalových obrazech často objevují cyklisté?

  Bohumír Matal, nejmladší člen Skupiny 42, patří k nejvýraznějším osobnostem poválečného výtvarného umění. Výstava na Špilberku představuje jeho tvorbu prostřednictvím nejzásadnějších děl. Část je věnována také jeho realizacím ve veřejném prostoru a scénickým návrhům, o kterých se dosud vědělo jen málo.

  Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy a znalkyní Matalovy tvorby Martinou Švikovou (Muzeum Brněnska) je naplánována na 26. června od 17 hodin. Sraz účastníků v 17 hodin přímo ve výstavě.

  Další informace o výstavě a o vstupném zde.

 • Setkání pamětníků bombardování Brna

  V pondělí 25. srpna uplyne 70 let od prvního ze série bombových útoků na Brno na sklonku druhé světové války. V den tohoto výročí Muzeum města Brna zahajuje na Špilberku výstavu Letecká válka – cíl Brno, která připomene průběh i neblahé důsledky bombardování Brna. Součástí zahájení bude rovněž setkání pamětníků těchto tragických událostí.

  „Rádi bychom na vernisáž výstavy pozvali přímé účastníky bombardování, ty, jejichž vzpomínky jsou pro dnešní generace zdrojem cenných informací a doplňují holá historická fakta o skutečné lidské příběhy,“ uvádí k setkání ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian. „Je to příležitost k společnému vzpomínání, ale samozřejmě také k uctění památky těch, kteří při bombových náletech přišli o to nejcennější – o svůj život,“ dodává. Pamětníci bombardování nejsou sdruženi v žádné organizaci, není tedy jednoduché je oslovit. Muzeum města Brna proto prosí o pomoc média a veřejnost. „Znáte-li někoho ve své rodině či okolí, kdo zažil bombardování Brna v letech 1944 až 1945 či byl jeho přímým svědkem, povězte mu o tomto setkání. Informace o akci jsou dostupné na webových stránkách, bližší informace rádi poskytneme také na telefonním čísle 542 123 675,“ vyzývá Pavel Ciprian.

  Setkání pamětníků začne v 15:30 na malém nádvoří hradu Špilberku. K dopravě na hrad lze využít autobus MHD linky č. 81, který odjíždí v 15 hodin ze zastávky Česká.

  Záštitu nad setkáním i nad celou výstavou převzal primátor statutárního města Brna Roman Onderka, který by se měl setkání také účastnit, pokud mu to časové možnosti dovolí. Pro účastníky je připraveno drobné občerstvení a krátké hudební vystoupení skupiny Melody Gentlemen, která se zaměřuje na českou hudbu 30. a 40. let. Přítomní pamětníci budou mít také jaké první možnost zhlédnout celou výstavu, která bombardování připomíná prostřednictvím dobových artefaktů, fotografií i videozáznamů. Mladším návštěvníkům pak pomůže zprostředkovat autentický zážitek maketa protileteckého krytu s reálnými zvuky leteckého náletu a bombardování.

  Na velkoplošné dotykové obrazovce bude na vernisáži rovněž poprvé veřejnosti prezentována webová aplikace, která na aktuální mapě města Brna zobrazuje přehled míst dopadů leteckých pum. Na připojených fotografiích si uživatelé mohou prohlédnout podobu zasažených lokalit těsně po náletech. Vznik aplikace iniciovalo Muzeum města Brna, na její tvorbě pak spolupracovalo s Archivem města Brna a řadou předních válečných historiků. Aplikace patří do skupiny map Internetové encyklopedie dějin Brna a náklady na její realizaci zajistil Magistrát města Brna. Technické zabezpečení aplikace, stejně jako celého Geografického informačního systému města, obstarala společnost T-mapy. Aplikace bude stabilní součástí výstavy, která trvá až do 2. listopadu. Dostupná bude rovněž její mobilní verze.

  Nálety na Brno trvaly od srpna 1944 až do osvobození v dubnu 1945, město nejprve čelilo náletům letectva amerického, později sovětského. Zasaženo bylo přes 2 000 domů, bez střechy nad hlavou se ocitlo téměř 6 tisíc lidí. Nálety na dlouhou dobu poznamenaly tvář města, dodnes jsou po nich patrné stopy v podobě stavebních proluk či poničených fasád. Především však bombardování tragicky zasáhlo do osudu mnoha rodin, neboť si vyžádalo na 700 lidských životů. Nejen jako memento současníkům ale také památce všech obětí je výstava věnována.   

  Bližší informace rádi poskytneme na telefonním čísle 542 123 675

 • Podzim na Špilberku

  Mesyo o.s. ve spolupráci s Muzeem města Brna uvádí koncert nazvaný Podzim na Špilberku, který se uskuteční na velkém nádvoří hradu Špilberku 18. září 2014 od 19:30. Koncert je součástí hudebního festivalu Rock na zámku.

  PROGRAM: 

  Účinkující: 

  MESYO – Metropolitan Symphony Orchestra s dirigentem Ariellem Sharonem
  Kamil Střihavka a Jiří Zonyga

  Host:  

  Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy

  Vstupné v ceně 230/280/340 Kč je možné zakoupit přes Turistické informační centrum Brno zde nebo přes Ticketportal zde.

  Informace o Metropolitním symfonickém orchestru  zde
  Informace o koncertu Podzim na Špilberku zde.

   

  plakat_A1_spilberk_na_sirku_outlines

 • Mezinárodní hudební festival Špilberk 2014

  V polovině srpna na Špilberku startuje již patnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu, který je tradiční ozdobou brněnského kulturního léta. Každoročně nabízí na velkém nádvoří hradu sérii neopakovatelných koncertů pod širým nebem, zní na něm „více či méně klasická klasika“ a koncerty spojené s večerní procházkou krásným parkem vyhledávají stovky Brňanů. Letošní ročník přináší dva koncerty domácího orchestru – Filharmonie Brno, vystoupí i přespolní Filharmonie Hradec Králové s temperamentními Cigánskimi Diablami nebo Dagmar Pecková se Štefanem Margitou.

  Novinkou festivalu jsou kinokoncerty, návštěvníci si tak užijí kromě živé hudby také hudební filmy ve vysokém rozlišení. Posluchači si díky nim na Špilberku poslechnou z filmového plátna geniálního čínského pianistu Lang Langa, jazzovou legendu Herbie Hancocka, oblíbenou Francouzku ZAZ a jedinečné Berlínské filharmoniky. Kinokoncerty může Filharmonie Brno nabídnout díky spolupráci s IMZ – International Music Centre ve Vídni.

  Jubilejní ročník festivalu se také vrací k představě většího počtu každodenních akcí, jež kdysi utvářela jeho vznik a charakter prvních ročníků. Tentokrát půjde o sedm koncertních večerů, z nichž čtyři klasické z masa a krve budou obohaceny třemi kinokoncerty, jaké promítá vídeňské Mezinárodní hudební středisko (IMZ) na Radničním náměstí ve Vídni.

  Program:

  Pondělí 18.8., 20:30 ENTRÉE: KINOKONCERT

  Lang Lang live in Berlin feat. Herbie Hancock (Čajkovskij, Schubert, Brahms, Beethoven)

   

  Úterý 19.8., 20:00 ZAHAJOVACÍ KONCERT

  CARL MARIA VON WEBER -  Čarostřelec, předehra k opeře

  CAMILLE SAINT-SAËNS – Klavírní koncert č. 2 g moll op. 22

  ANTONÍN DVOŘÁK- Symfonie č. 8 G dur op. 88

   

  Jan Simon klavír

  Filharmonie Brno

  dirigent Aleksandar Marković

   

  Středa 20.8., 20:30 INTERMEZZO I: KINOKONCERT

  Sergej Prokofjev: Peter & the Wolf (animovaný film, BreakThru Films, 2006)

  ZAZ (záznam koncertu v Basileji 2013)

   

  Čtvrtek 21.8. 20:00 CIGÁNSKI DIABLI SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM

  Cigánski diabli:

  Ernest Šarközi cimbál

  Zoltán Grunza klarinet

  Štefan Banyák, Emil Hasala housle

  Jozef Farkaš viola

  Silvia Šarköziová violoncello

  Tibor Lévai, Alexander Mihok kontrabasy

   

  Filharmonie Hradec Králové

  dirigent Aleš Podařil

   

  Pátek 22.8., 20:00 SYMFONICKÉ TANCE

  MAURICE RAVEL – La valse

  LEONARD BERNSTEIN – Symfonické tance z West Side Story

  SERGEJ RACHMANINOV – Symfonické tance op. 45

   

  Filharmonie Brno

  dirigent Jakub Hrůša

   

  Sobota 23.8., 20:30 INTERMEZZO II: KINOKONCERT

  „Los Ritmos de la Noche – Waldbühne Berlin“

  (Berliner Philharmoniker; Gustavo Dudamel, 2008)

   

  Neděle 24.8., 20:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT

  PECKOVÁ & MARGITA – Začínáme končit
  (SAINT-SAËNS, OFFENBACH, MASSENET, ČAJKOVSKJ, JANÁČEK, DONIZETTI, CILEA, GERSHWIN, MASCAGNI)

   

  Dagmar Pecková mezzosoprán

  Štefan Margita tenor

  Orchestr Janáčkovy opery NDB

  dirigent Marko Ivanović

 • Koncert Chinaski

  Myšlenka využít zájem veřejnosti o vilu Tugendhat pro dobročinný účel dala vzniknout unikátní spolupráci Nadačního fondu Kolečko s Muzeem města Brna. Prostředky získané benefičním koncertem budou použity na nákup instrumentária a vybavení pro ambulantní traumatologii s instrumentačním  stolkem v hodnotě 80 000 korun a dětskou polohovací postýlku s aktivní matrací a příslušenstvím v hodnotě 20 000 korun.

  V příštím roce uplyne 60 let od doby, kdy bylo ve vile Tugendhat zřízeno a téměř 25 let provozováno rehabilitační středisko pro děti s vadami páteře při Dětské nemocnici v Brně. Nadační fond Kolečko, který pomáhá dětem postiženým následky dopravních nehod nebo jiným úrazem, slaví v tomto roce 10. narozeniny. To je ideální situace pro společnou podporu jednoho z osmi dětských úrazových center České republiky, Traumatologického centra Dětské nemocnice v Brně!

  Program večera

  20:00 Přivítání hostů a slavnostní přípitek v zahradě

  20:30 Představení aktivit Nadačního fondu Kolečko

  21:00 Akustický koncert kapely Chinaski v hlavním obytném prostoru vily Tugendhat

  Nadační fond Kolečko

  Nadační fond Kolečko se 10 let své existence věnuje především přímé finanční podpoře všech osmi dětských úrazových center na území České republiky (Praha –Krč, Praha-Motol, Plzeň, Ústí n. Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Ostrava), mezi která rozdělil finanční prostředky, lékařské přístroje, zdravotní pomůcky a vybavení v celkové hodnotě více než osm milionů korun. Druhým pilířem činnosti je prevence úrazů dětí v silničním provozu. Do projektu interaktivních tréninků s názvem „Rozhlédni se!“, realizovaném  v základních, mateřských a speciálních školách i dětských domovech nebo letních táborech, investovalo Kolečko od roku 2010 téměř dva miliony korun.

  Více na www.kolecko.cz

  Chinaski

  Česká pop rocková skupina Chinaski, vítěz Ceny Anděl (2005 a 2007) udělované Akademií populární hudby, slaví letos 20 let na scéně. V únoru na jejich vyprodanou show v O2 areně v Praze dorazilo 16000 fanoušků. Opakem bude komorní atmosféra ve vile Tugendhat, kde skupina představí průřez repertoárem v akustické podobě, exkluzivně v celé sestavě.

  Vstupné:  1000,- Kč/na osobu. Kapacita míst je omezená.

  Rezervace na info@tugendhat.eu nebo na 515 511 015. Vstupenky je nutné zaplatit a vyzvednout na pokladně vily Tugendhat do 2.6. do 15 hodin.

  Akci finančně podpořili: Atelier Židlický, Dallmayr Vending & Office, k.s;  Royal Party Servis spol., s.r.o.

21. stránka z celkem 24« První...10...1920212223...Poslední »