• Pohádkové Vánoce na Špilberku

  Červená Karkulka, Budulínek, princezny a princové, ale i zvířátka a další pohádkové bytosti z ilustrací paní Vlasty Švejdové – ti všichni zaplnili 12. prosince brněnský hrad Špilberk. A vy jste hádali, ze které pohádky za námi přišli.

  Děti hledaly po nádvoří i po hradě pohádkové bytosti, které zapomněly, z jaké jsou pohádky. Proto jim děti pomáhaly vzpomenout si. Když pohádku věděly správně, dostaly razítko. A kdo nasbíral všechna, toho čekala pěkná odměna. Děti si mohly vyrobil vlastoručnš malované nebo vybarvené odznáčky a dostávaly také pestrobarevné zdravotně nezávadné lahve k pití od značky FreeWater. Kromě toho si děti sedaly na liščí ohon stejně jako Budulínek a rodiče si připomněli pohádky z dětství.

  Hrad Špilberk  zaplnily postavičky z pohádek a říkanek pro děti.

  Ve výstavě obrázků Vlasty Švejdové „Hádám, hádám pohádku“bylo pěkně živo. Přímo na místě bylo možné zakoupit si některou z knih Vlasty Švejdové a od 13.00 hodin si ji nechat autorkou podepsat.  Děti si užívaly i v dílničkách, obchůdcích a v pohádkovém fotoateliéru. Vánoční atmosféru na hradě vykouzlil vánoční stromeček a stánky, dobrou náladu zajistilo divadlo nebo oblíbené opékání buřtů.  Děti se také povozily na koníkovi a hladily si ovečky.

  ovecka

   

   

   

   

   

   

  Program na pódiu na velkém nádvoří:děťátko1

  10.00 – Pohádky ze Špalíčku I – Divadlo Paravánek
  11.00 – Pohádky ze Špalíčku II – Divadlo Paravánek
  13.00 – Pohádkové hádání o ceny – REX
  14.00 – Meluzína – Mateřská škola Dubová
  15.00 – Čert a Káča – Divadlo Parnas
  16.00 – Meluzína – Mateřská škola Dubová
  17.00 – Vánoční koncert souboru KvOk
  (změna programu vyhrazena)

  Srdečně vás zveme na Špilberk na Pohádkové Vánoce.

  Kdy? V sobotu 12. prosince od 10 do 17 hodin. Program na nádvoří až do 18 hodin.

  A co vstupné? Pohádkový program na velkém nádvoří je zdarma. Děti do 15 let mají vstup na výstavu Hádám, hádám pohádku ZDARMA, avšak jen v doprovodu dospělého. S jedním dospělým mohou jít až dvě děti. Vstupné jednoho dospělého vyjde na 90 Kč.

  Vstupné do jiných výstav, stálých expozic, kasemat a na rozhlednu je beze změny.

  čert vánoce 014 070 čert vánoce 014 095 čert vánoce 014 127 čert vánoce 014 129 čert vánoce 014 146 Vanoce 34 Vanoce 36 Èertovské vánoce 13.12.2014 Špilberk

  O pohádkách víme vše!

  Jaký je rozdíl mezi Smolíčkem a Pacholíčkem?

  S čím šel hloupý Honza do světa?

  pohvanocelogo

  pohvanocehlidka

   

  Vánoční stromeček na Špilberku svými vlastnoručně vyrobenými dekoracemi ozdobí účastníci vánoční dílny Střediska ekologické výchovy Hlídka (v kopci pod Špilberkem).

  Více informací o této vánoční dílně najdete zde.

   

   

   

  banner freewater Za věnování zdravotně nezávadných lahví jako dárků pro děti děkujeme firmě FreeWater.

 • Aktualizovali jsme mapu bombardování

  Na jaře letošního roku jsme si připomněli 70. výročí osvobození Brna od německých okupantů.  Opět bylo oživeno tragické téma letecké války nad Brnem, kterou opakovaně vedly v roce 1944 bombardéry amerického letectva a v roce 1945 vzdušné sily Rudé armády. Výsledky nového badatelského výzkumu byly postupně zpracovány a nyní se s nimi můžete seznámit prostřednictvím zaktualizované internetové aplikace Bombardování Brna.

  Do mapy bylo nově přidáno 60 bodů zásahů bomb a 859 dosud nezveřejněných fotografií.

  Řada již dříve lokalizovaných míst leteckých útoků byla upřesněna a v mapě upravena. Momentálně tak aplikace Bombardování Brna eviduje 1256 dopadů leteckých pum a 1719 fotografií následků bombardování. Chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům archivů za pomoc při dohledávání dokumentů mapujících události konce 2. světové války v Brně. Naše díky ale patří zejména desítkám pamětníků nebo jejich potomků, kteří se s námi podělili o své vzpomínky na 70 let staré tragické události.

  Autoři aplikace Bombardování Brna

 • Konference o pivovarnictví v českých zemích

  Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů a technologií v českých zemích

  V prvních podzimních dnech 24.–25. 9. 2015 se v prostorách hradu Špilberku konala konference zaměřená na pivovarskou výrobu a její historický vývoj. Akce byla pořádána institucí Muzea města Brna ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarnickým a sladařským. Tematicky pak navazovala na hlavní výstavu muzea letošního roku „Žít pivo“. Organizace a přípravy konference se zhostila dvojice domácích badatelů Petr Vachůt a Petr Holub. Patronát nad setkáním držel Petr Hauskrecht, sládek stejnojmenného brněnského pivovaru.

  Výjimečnost tohoto setkání tkvěla především v interdisciplinárním zaměření, kdy se na problematiku pivovarské výroby nahlíželo z pozice různých vědních oborů. Ke společné diskuzi se na hradě sešli zástupci z řad domácích i zahraničních historiků, archeologů, archeobotaniků, stavebních historiků, odborníků na památkovou péči, ale i soukromých badatelů, které spojuje hluboký zájem o pivovarskou tematiku. Ve dvou dnech tak zaznělo kolem 30 příspěvků, kdy dobové zasazení většiny z nich bylo v období 18. a 19. století. Průřezově však konference pokrývala historii pivovarnictví od středověku po 20. století. Vybrané příspěvky z konference budou k přečtení v časopise Kvasný průmysl (vydání 2/2016), který vydává právě Výzkumný ústav pivovarnický a sladařský. Dvoudenní konference pak byla ukončena exkurzí do Parního pivovaru Hauskrecht.

   

 • Komentovaná prohlídka kabinetu grafiky

  Čerstvě postavená kašna Parnas, korunovaný obraz Panny Marie Svatotomské nebo cestopisný výjev až z Rio de Janeira. Tyto a další vzácnosti jsou k vidění v Kabinetu grafiky, jenž je součástí stálé expozice Od renesance po modernu a sbírku obrazů a soch tak rozšiřuje o kresby, lepty a mědirytiny z 18. a 19. století. Jde o vzácné, pečlivě restaurované kusy, které nemohou být vystaveny dlouhodobě – grafiky tak jsou k vidění jen do konce tohoto roku.

  Jak poznat, kdo kreslil a kdo ryl? Kde byly vyhlášené tiskařské dílny? Nebo jak z latinského nápisu „vyluštit“ rok vzniku? Dozvíte se na komentované prohlídce s kurátorkou výstavy, paní Janou Svobodovou. Na výstavě je necelá stovka grafik a o každé by se dalo dlouze vyprávět – kdo a proč ji nechal zhotovit a co znázorňuje.

  Pojďme se vrátit v čase do dob rytců a tiskařů. Prohlédneme si městské veduty, vyobrazení přírody i poutních míst či univerzitní teze, tedy pozvánky k veřejným obhajobám. Jedna taková je dokonce vytištěna na hedvábí s paličkovanou krajkou.

  Vstupné je jednotné: 50 Kč.

   

  Kdy: 24. října v 15:00 (na Špilberk jede ve 14:34 autobus č. 81 ze zastávky Česká, odjezd od rohu Moravského náměstí)

  Kde: vstup do expozice Od renesance po modernu (2. patro severního křídla Špilberku)

  Provede PhDr. Jana Svobodová.

 • Pozor, mění se otevírací doba

  Kasematy jsou otevřené od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, stejně tak Jihozápadní bastion (tam nadále platí prohlídka pouze na objednávku).

  Stálé expozice si můžete prohlédnout pouze od středy do neděle, taktéž od 9 do 17 hodin. Ve stejnou dobu bude otevřená i výstava Magdalény Kopotové s názvem A klobouk dělá dámu, která začíná v prosinci.

  Každý den je přístupná výstava Žít pivo, i ta od 9 do 17 hodin. V listopadu bude ve stejném režimu zpřístupněna tradiční vánoční výstava věnovaná tvorbě některého z ilustrátorů knih pro děti, letos Vlasty Švejdové.

  Rozhledna bude přes zimu otevřená jen při dobrých povětrnostních podmínkách – od středy do neděle od 9 do 17 hodin.

  Zavřeno budeme na Špilberku mít 24. a 25. prosince. Poslední den roku budeme mít otevřeno pouze do 15 hodin a na Nový rok kvůli novoročního ohňostroji bude opět zavřeno.

  Kompletní otevírací dobu hradu Špilberku najdete zde.

 • Podzimní program pro seniory

  ŘÍJEN

  Zaniklé brněnské kavárny

  úterý 6. 10. v 15.30

  Vycházka po zmizelých brněnských kavárnách u vás měla velký úspěch a často jste se ptali na její zopakování. Vaše přání vám nyní rádi splníme.

  Vydejme se společně po stopách našich slavných zaniklých kaváren. Setkáme se v  parku na Moravském náměstí, v rohu u křižovatky Kounicovy ul. a Žerotínova nám. Od bývalé Zemské kavárny se vydáme přes Joštovu ul., Moravské nám., Běhounskou ul., nám. Svobody až k parku na Kolišti. Z kavárenské kultury se dnes stává nový brněnský fenomén, pojďme si proto alespoň krátkým povídáním připomenout, kde všude byly kavárny v dobách jejich největší slávy.

  Komentovaná procházka je zdarma.

  procházky kavárny 003 procházky kavárny 006 arch vycházka 9.10.2012 008 arch vycházkaBVV 9.10.2012 006 

  LISTOPAD

  Komentovaná prohlídka výstavy „Žít pivo“

  úterý 10. 11. v 15.30

  Pivu, hospodám a pivovarům se věnuje letošní hlavní výstava Muzea města Brna na Špilberku. Výstava nazvaná „Žít pivo“ mapuje vše, co v Brně s pivem, jeho vařením i pitím souviselo. Pojďme si výstavu o pivě projít i rámci našich akcí 50+. Pokud vás pivní tematika láká, zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy, kterou provede její kurátor.

  Snížené vstupné je 50 Kč, sraz u hlavní pokladny na Špilberku.

  víkend pivo 29.8 007 víkend pivo 29.8 012 víkend pivo 29.8 033 víkend pivo 29.8 035

   

  Na vaši účast se těší za MuMB

  PhDr. Lenka Kudělková   kudelkova@spilberk.cz

   PhDr. Eva Picmausová   picmausova@spilberk.cz 

 • Program Kulturní akademie třetího věku

  Kulturní akademie třetího věku – společný projekt Hvězdárny a planetária Brno, Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Muzea města Brna, Domu umění města Brna, Filharmonie Brno a Moravské galerie v Brně otevírá ročník 2015/2016. I v nové sezóně láká na spoustu přednášek, zajímavá místa i odborníky. 

  Kulturní akademie je určena všem milovníkům brněnské kultury ve věku 55+, bez zvláštních nároků na vzdělání. Přednášky probíhají pokaždé na jiném místě, vždy v prostorách pořádající organizace. Účastníci vyslechnou nejen zajímavé proslovy, ale také si prohlédnou aktuální výstavy, zúčastní se komentované procházky městem, pozorování oblohy, shlédnou netradiční projekci, nakouknou do zákulisí, obdrží studijní materiály a na závěr i absolventský diplom.

  Více o akademii zde.

  Program Kulturní akademie třetího věku 2016/2017

  3. 10. Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2 / 16.30 h Tajemství neviditelných světů (projekce v digitáriu)

  10. 10. Muzeum města Brna, hrad Špilberk / 16.30 h 55 let Televizního studia Brno – Martin Samson (komentovaná prohlídka výstavy)

  17. 10. Muzeum města Brna, Vila Tugendhat, Černopolní 45 / 16.30 h Genius loci svahu nad lužáneckým parkem a vily rodiny Löw-Beer v Brně a ve Svitávce – Dagmar Černoušková (přednáška)

  24. 10. Filharmonie Brno, Komenského nám. 8 / 16.30 h Koncertní sál 19. a 21. století – PhDr. Marie Kučerová

  31. 10. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 / 16.30 h Brno poetické – Jiří Trávníček

  7. 11. Moravská galerie v Brně, Husova 18 / 16.30 h ART IS HERE (Pražákův palác)

  14. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 / 16.30 h Umění jako cesta ke zdraví: využití muzikoterapie a arteterapie v běžném životě – Soňa Štoudková a Hana Sakmarová

  21. 11. Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2 / 16.30 h Komentovaná prohlídka nového kognitoria, Dobrodružná optika

  28. 11. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / 16.30 h Komentovaná prohlídka skupinové výstavy Nevratný posun

  5. 12. Filharmonie Brno, Komenského nám. 8 / 16.30 h Besední dům v brněnském hudebním životě – Jiří Beneš

  12. 12. Moravská galerie v Brně, Husova 14 / 16.30 h Olgoj Chorchoj (Uměleckoprůmyslové muzeum)

  6. 2. Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2 / 16.30 h Komentovaná prohlídka výstavy Federica Díaz Big Light

  13. 2. Filharmonie Brno, Komenského nám. 8 / 16.30 h Filharmonie na evropských festivalech a v nahrávacím studiu – Blanka Prokšová

  20. 2. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 / 16.30 h Moravský Manchester – Kateřina Tučková (autorské čtení)

  27. 2. Moravská galerie v Brně, Husova 18 / 16.30 h Magnus Art (Pražákův palác)

  6. 3. Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2 / 16.30 h Zpátky do vesmíru (projekce v digitáriu)

  13. 3. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / 16.30 h Komentovaná prohlídka výstavy In a Landscape

  20. 3. Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2 / 16.30 h Jarní pořad s hvězdným překvapením

  27. 3. Moravská galerie v Brně, Moravské náměstí 1a / 16.30 h Aristokracie vkusu (Místodržitelský palác)

  3. 4. Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2 / 16.30 h Brněnské architektonické stezky (procházka Brnem)

  10. 4. Muzeum města Brna, Vila Tugendhat, Černopolní 45 / 16.30 h Vila Tugendhat: Osudy ikonické stavby světové architektonické moderny od jejího vzniku po současnost – Dagmar Černoušková (přednáška)

  24. 4. Muzeum města Brna, hrad Špilberk / 16.30 Nedělní korzo: svět vycházkových holí a dýmek – Šimon Ryšavý, Pavel Košťál a Martin Samson (přednáška s komentovanou prohlídkou)

  15. 5. Filharmonie Brno, Komenského nám. 8 / 16.30 h Současná dramaturgie Filharmonie Brno – Vítězslav Mikeš

  22. 5. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, IN-centrum, nám. Svobody 15 / 16.30 h Historie a prohlídka Kleinova paláce, sídla IN-centra – Lucie Plchová

 • Bohuslav Woody Vašulka navštívil Špilberk

  Dne 11. září 2015 navštívil  Muzeum města Brna brněnský rodák, světově proslulý představitel video artu, umění nových médií a interaktivních multimediálních instalací, Bohuslav Woody Vašulka, který od 60. let působí v USA.  Prohlédl si stálou expozici Od moderny po současnost, kde je zastoupen svými videoprojekcemi ze 70. a 90. let. Dále si prohlédl prostory západního křídla, kde plánujeme jeho výstavu.

  Bohuslav Petr Vašulka se narodil 20. ledna 1937 v Brně. Už jako kluk sbíral v okolí brněnského letiště pozůstatky munice a letadel z 2. světové války a sestavoval z nich artefakty. V letech 1954-1958 studoval technologii kovů a hydraulickou mechaniku na Střední průmyslové škole strojírenské v Brně, což předurčilo jeho pozdější zájem o interaktivní robotické instalace. Ve studiu pokračoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde režíroval a produkoval několik krátkých filmů a v roce 1965 absolvoval v oboru Filmová a televizní dokumentární tvorba.

  V Praze se seznámil se studentkou konzervatoře Steinou Briem Bjarnadottir z Islandu, Steina se stala jeho manželkou, přijal islandské občanství i jméno a v roce 1965 se spolu přestěhovali do New Yorku, kde v roce 1971 založili proslulé multimediální experimentální centrum  “The Kitchen “ a s Andresem Mannikem uspořádali první videofestival ve Whitney muzeu.

  V roce 1980 se přestěhovali do Santa Fe v Novém Mexiku, kde Vašulka dodnes pokračuje v základním výzkumu “digitálního prostoru”. V roce 1999 inicioval projekt Art and Science Laboratory of Santa Fe.  V posledních letech Vašulka věnoval velké úsilí digitalizaci a zpřístupnění svých obsáhlých archivů, se kterými nedávno vstoupil i na platformu Second Life, kde buduje rozsáhlé virtuální muzeum dějin digitální kultury.

  V mezinárodním kontextu náleží Woody Vašulka k nejvýznamnějším pionýrům video artu,  elektronického a interaktivního umění. Účastnil se všech nejvýznamnějších světových přehlídek. Jeho tvorba se soustřeďuje především na oblast zpracování obrazu, vnímanou jako specifický žánr umění videa a zkoumající vlastnosti elektronického signálu. Z množství Vašulkových průkopnických videí jmenujme alespoň ta, která jsou považována za klíčová pro výzkum jazyka elektronického zobrazování, např. Svan Lake 1971, Vocabulary 1973, Noisefields 1974, Artifacts 1980.

  Kontakty s Brnem Vašulka udržuje stále. V roce 2004 realizoval pro světovou premiéru opery RUR v Národním divadle v Brně multimediální část scény, v roce 2010 prezentoval v Ateliéru performance FaVU svůj projekt virtuálního muzea na platformě Second Life a v roce 2011 sérii přednášek „The Vasulkas: Pět desetiletí ve videu“ v Domě umění města Brna.

  Woody Vašulka Brno city Museum Špilberk 11.9.2015 Woody Vašulka Brno city Museum Špilberk 11.9.2015 Woody Vašulka Brno city Museum Špilberk 11.9.2015 Woody Vašulka Brno city Museum Špilberk 11.9.2015

 • Festival Shining

  Letní scéna na Špilberku v září znovu ožije. Tentokrát ji zaplní středoškolské kapely – na jeden den totiž bude patřit festivalu Shining. Pořádají ho Studentské koncerty Brno, které na jeviště pomáhají mladým začínajícím kapelám. Pojďte si užít babí léto a nadějné muzikanty!

  Na které studentské kapely se můžete těšit?

  • Ňuňu | rock‘n‘roll | www.bandzone.cz/nunu
  • Sweet Slackers | blues-stoner rock | www.bandzone.cz/sweetslackers
  • Kushumbend | punk-blues | www.bandzone.cz/beatthebombs
  • Float | písničky americké skupiny FLOGGING MOLLY
  • Marek Braun | pop-rock | www.bandzone.cz/marekbraun
  • What You Want | indie-rock | www.bandzone.cz/whatyouwantband
  • M2E | pop-rock | www.bandzone.cz/m2e

  Kromě kapel vám festival Shining zpříjemní deky a sedátka, projekce, pikniky se spoustou jídla a pití nebo vodní dýmky.

  Partneři akce:

  • Eleven Club
  • Prototyp
  • Youth for Youth
  • Rekola
  • Laser Game Brno

  Festival začíná v sobotu 19. září v 15 hodin. Vstupné je 60 Kč, po 17. hodině pak 80 Kč. Další informace zde na facebooku.

  shining web 1 shining web 3 shining web 2 shining web 4

 • Špilberk žije! Aneb Švédi nás nedostanou

  12. a 13. září jste si s námi na Špilberku užili zábavný rodinný víkend s atmosférou roku 1645. A přišlo vás téměř 5000!

  Víkend s akcí „Špilberk žije! Aneb Švédi nás nedostanou“ je úspěšně za námi. Celkem jsme na Špilberku přivítali na 5000 lidí, což z letošního ročníku otevřeného Špilberku činí ten nejnavštěvovanější. Povedlo se i počasí, na hradě panovala příjemná atmosféra. Těší nás vaše pochvaly a moc za ně děkujeme. 

   Akce Špilberk žije! otevřela u příležitosti 370 let od švédského dobývání celý areál hradu

  kallPo všech prostorách Špilberku vás provázela tajuplná šifrovací hra s názvem „Tajemství švédského důstojníka“. Při ní jste zakusili úsilí brněnských obránců i zmar švédských nepřátel. Zvládli jste vojenský výcvik, prokázali odvahu i bystrost a poodkryli záhadu prostřelené lebky, která zřejmě patřila (nebo nepatřila?) švédskému veliteli Kallenbergovi.  pro malé i velké. Úspěšným luštitelům jsme v kůru nad královskou kaplí rozdali víc než 800 cen.

  Kromě hry vás bavil i um šermířů, zpěv žakéřů, divadlo, ale i ukázky bitvy o Špilberk či speciální prohlídky stálých expozic a jihozápadního bastionu. Na hradě bylo celkem 127 lidí v historických kostýmech – zaměstnanců muzea, ale i ochotných dobrovolníků. O program pro vás se ale staralo víc než 150 lidí.

  sz15-1 sz15-3 sz15-2 sz15-5 sz15-4 sz15-6 sz15-7 sz15-8

  Program:

  ♦ Sobota 13. září

  10:00–18:00   Tajemství švédského důstojníka (šifrovací hra)

  10:00–18:00    Zobraz obraz (soutěžní stezka expozicemi)

  11:00–17:30     Kterak Švédi Brno nedobyli (komentované prohlídky jihozápadního bastionu, každou půlhodinu)

  11:00–17:00     Brno na Špilberku (komentované prohlídky stálé expozice, každou hodinu)

  11:00–17:00     Od moderny po současnost (komentované prohlídky stálé expozice, každou hodinu)

  13:00, 14:00, 15:00 a 16:00    Cvičení zemské hotovosti, mušketýrů, arkebuzírů, dělostřelců (jižní bastion)

  14:30    Paroháč (šermířské vystoupení, velké nádvoří)

  15:30    Banda Alegra: Bubny války (bubenické vystoupení, velké nádvoří)

  16:30    Asmodeus: Šermířské humoresky (šermířské vystoupení, velké nádvoří)

  17:00    Boj o Špilberk (jižní bastion)

  18:00    Ořechovské divadlo: Jak Švédové L. P. 1645 Brno marně dobývali aneb Bylo nebylo (velké nádvoří)

  ♦ Neděle 13. září

  10:00–18:00    Tajemství švédského důstojníka (šifrovací hra)

  10:00–18:00    Zobraz obraz (soutěžní stezka expozicemi)

  11:00–17:30     Kterak Švédi Brno nedobyli (komentované prohlídky jihozápadního bastionu, každou půlhodinu)

  11:00–17:00     Brno na Špilberku (komentované prohlídky stálé expozice, každou hodinu)

  13:00, 14:00, 15:00 a 16:00    Cvičení zemské hotovosti, mušketýrů, arkebuzírů, dělostřelců (jižní bastion)

  14:30    Paroháč (šermířské vystoupení, velké nádvoří)

  15:30, 16:30     Žakéři: S písní na rtech (hudební vystoupení, velké nádvoří)

  17:00    Boj o Špilberk (jižní bastion)

  Ceník:

  Plné vstupné     150,- Kč
  Snížené vstupné (děti od 6ti do 15ti let, kostýmovaní*)      50,- Kč
  Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti)      300,- Kč
  Děti od 2 do 6ti let, ZTP, ZTP/P     10,- Kč

  *kostýmy musí odpovídat období třicetileté války
  Pozn.: Po celý víkend 12. – 13.9. neplatí akce „pivo Špilberk za 10 Kč“ a zároveň nelze uplatnit slevové vouchery na jednotlivé výstavy a slevové vouchery do kasemat.

  Plán hradu:

  mapka

  Pokladny na akci

  Kasematy, hlavní pokladna muzea a pokladna ve vjezdové bráně – tato pokladna je bezbarierová. Platba kartou je možná ve všech pokladnách, kromě vjezdové brány.

  logden

   

   

21. stránka z celkem 31« První...10...1920212223...30...Poslední »