• Čechovy příběhy v pohybu: animační dílny

  Máme pro vás výjimečnou šanci, jak poznat výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha a u toho si nevšedním způsobem užít jeho obrázky.

  Muzeum města Brna ve spolupráci se Studiem Scala chystá speciální doprovodný program: animační dílny v termínech 22. ledna a 19. února.

  Jak to bude probíhat? Účastníci se seznámí s Pavlem Čechem, jeho dílem i mezi sebou navzájem. Jejich prvním úkolem bude vymyslet příběh. Atmosféra a postavy s obrazů jim v tom pomohou. Následovat bude výroba storyboardu, tedy rozkreslení jednotlivých scén. Zapotřebí také bude vybrat reprodukce Čechových obrazů, připravit scény a postavy. Jak se rozpohybují? Technikou klasické ploškové animace, kdy se jednotlivé snímky skládají z dvourozměrných rekvizit, třeba z obrázků vystřižených z papíru. Vznikl takhle třeba večerníček o Rákosníčkovi nebo americký seriál South Park. Jde přitom o nejstarší animační techniku. Účastníci ale kromě samotné animace zakusí i postprodukci – vždyť ke každému správnému filmu patří i střih, zvuk nebo titulky. Půjde zkrátka o nevšední tvořivý zážitek, navíc ve společnosti Pavla Čecha.

  Dílny jsou určené zájemcům od 8 let a v prostorách na Špilberku je povedou lektorky ze Studia Scala.

  KDY: 22. ledna a 19. února 2017 od 9 do 17 h

  KDE: hrad Špilberk

  Kapacita dílny už je obsazena.

  Cena: 750 Kč / 680 Kč s Rodinným pasem (v ceně je celodenní program, vstup na výstavu, veškerý výtvarný materiál a technika a také oběd a pití).

  Více informací zde.

  A pokud své schopnosti na animaci úplně nevidíte, můžete si přijít s Pavlem Čechem alespoň popovídat na besedu, po níž bude následovat také jeho autogramiáda. Kdy? V sobotu 4. února od 15 hodin.

 • Skutečná podoba Jošta Lucemburského odhalena

  Na Špilberku uvidíte Joštovu 3D bustu i virtuální model jeho podoby. Jak jejich příprava probíhala? Nejprve bylo zapotřebí oprášit výzkumy Joštových kosterních ostatků z let 1998 až 2000, kdy se otevřela jeho hrobka v kostele sv. Tomáše. Výsledky archeologického výzkumu zrevidoval Petr Vachůt z Oddělení archeologie Muzea města Brna a výsledky antropologických průzkumů Zdeněk Tvrdý z Antropologického pracoviště Moravského zemského muzea. Pak nastoupil tým z Laboratoře morfologie a forenzní antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (MU). Petra Urbanová, Mikoláš Jurda a Ivana Šplíchalová pracovali na 3D scanování lebky a na kraniofaciální analýze, tedy na zkoumání hlavy a obličeje. Podle toho následně vytvořili virtuální 3D podobu Joštovy lebky.

  Na zdárném dokončení rekonstrukce se podílela Helena Lukášová z Katedry počítačové grafiky a designu na Fakultě informatiky MU – v počítači vytvořila textury obličeje a oblečení. Vycházela přitom z poznatků Ctibora Ostrého z Oddělení historie Muzea města Brna o tom, jakou měl Jošt „image“ – tedy jak mohl mít upravené vlasy a vousy nebo jak mohlo vypadat jeho oblečení. A na závěr – 3D tisk takto vytvořeného digitálního modelu provedl Aleš Juránek z firmy MCAE Systems, s.r.o.

  Představený virtuální model používá nejmodernější vědecké metody, díky kterým lze představit pravděpodobnou podobu Joštovy tváře. Poprvé se odborníci pokusili Joštovu tvář rekonstruovat už v roce 2000. Model vznikl podle tzv. Gerasimovovy metody, kdy se na odlitek lebky nanáší měkké tkáně klasickou sochařskou technikou, nebyl proto zcela přesný. V roce 2016 je však pokrok mnohem dál – odborníci lebku měřili pomocí scanování laserem, čímž vytvořili její přesnou virtuální kopii. Na ni pak podle statistických antropologických dat i nových historických poznatků bod po bodu vytvořili nejen měkké tkáně a kůži, ale i vlasy, vousy a oblečení. Takto vzniklý virtuální model se navíc dá vytisknout ve 3D tiskárně.

  Projekt rekonstrukce Joštovy tváře spolufinancovalo Ministerstvo kultury a Masarykova univerzita. Více než čtyřicetihodinový tisk na 3D tiskárně plně hradila firma MCAE Systems, s.r.o.

  Virtuální podoba i vytištěný model je nyní pro veřejnost vystaven v rámci stálé expozice Od hradu k pevnosti, která byla letos u příležitosti projektu Lucemburský rok doplněna o výstavku věnovanou právě osobnosti Jošta Lucemburského, více informací zde.

 • Kudy do tajemných světů Pavla Čecha?
  Napoví beseda s autorem

  Líbí se vám obrazy brněnského výtvarníka Pavla Čecha? Čtete rádi jeho knížky nebo komiksy? Baví vás starobylé uličky a tajemná zákoutí? Pak se vám zajisté bude líbit aktuální výstava na hradě Špilberku – Tajemné příběhy Pavla Čecha. Tušíte, co do svých obrázků schovává, jak je tvoří nebo kteří slavní ilustrátoři ho inspirují?

  Čechovu rozmanitou tvorbu vám představí na komentované prohlídce kurátor výstavy Robert Janás, který je zároveň vedoucí oddělení dějin umění.

  Kdy? V sobotu 14. ledna od 15 hodin.

  Kde? Přímo ve výstavě ve 2. patře západního křídla Špilberku.

  Vstupné je stejné jako do výstavy.

  Pokud byste se chtěli setkat přímo s autorem Pavlem Čechem, rádi vás pozveme v sobotu 4. února na besedu a autogramiádu. Od 15 hodin přímo ve výstavě. S Pavlem Čechem si budete moci popovídat a navíc odejdete i s podpisem. A možná i s obrázkem.

  To ale není vše. Výstavu doprovodí ještě speciální animační dílna v termínech 22. ledna a 19. února. Účastníci dílny rozpohybují obrazy Pavla Čecha pomocí techniky klasické ploškové animace spolu se samotným autorem. Pod vedením lektorem ze Studia Scala se bude vytvářet krátký animovaný příběh.

 • Cimrman prodloužen do 8. ledna!

  Vážení a milí návštěvníci, máme pro vás hned ze začátku nového roku výbornou zprávu. Výstavu Půlstoletí s Cimrmanem jsme se rozhodli pro velký zájem ještě o kousek prodloužit. Prohlédnout si ji tak na hradě Špilberku můžete až do této neděle 8. ledna. Pokud jste doteď nestihli výstavu navštívit, máte poslední šanci.

  Výstava Půlstoletí s Cimrmanem otevřena až do 8. ledna!

  Co se na výstavě dozvíte? Třeba na čem jezdil největší český génius jako dítě, kde všude a s jakými pomůckami cestoval nebo jaké význačné vynálezy vymyslel. A také poznáte padesátiletou historii souboru Divadla Járy Cimrmana, které se celou dobu stará o duchovní odkaz tohoto pojizerského velikána a šíří jeho slávu nejen u nás, ale i ve světě. Výstavu najdete v galerii v jižním křídle Špilberku. Odnést si můžete i některý z milých suvenýrů: ať už knížku, pamětní minci nebo Cimrmanovu mini autobustu.

 • Civilizované bývanie pre každého.
  Jan Vaněk (1891–1962)

  Slovenské národní muzeum (Vajanského nábřeží 2, Bratislava), 5. 10. 2016 – 2. 4. 2017. Výstava vznikla ve spolupráci Slovenského národního muzea v Bratislavě a Muzea města Brna.

  Přijďte do Slovenského národního muzea v Bratislavě a na výstavě Civilizované bydlení pro každého. Jan Vaněk 1891–1962 zavzpomínejte, poznejte nebo se nechte inspirovat originalitou bytové reklamy, koncepcí moderního bydlení první republiky, kvalitou a nadčasovostí nábytku, u jehož zrodu stál třebíčský rodák Jan Vaněk – architekt, teoretik, publicista, vydavatel, pedagog a podnikatel – osobnost s nezpochybnitelným a dalekosáhlým významem pro utváření, naplňování a propagování nových idejí a směrů v této specifické oblasti lidské činnosti.

  Jan Vaněk se narodil 13. ledna 1891 v Třebíči. Motivován tradicí rodinného nábytkářského podnikání i přáním svého otce vystudoval C. k. odbornou školu pro zpracování dřeva v Chrudimi (1905–1909). Poté odešel do Německa, kde získával praxi v oboru u renomovaných nábytkářských firem. Po návratu v roce 1911 převzal třebíčský rodinný podnik, který reorganizoval a rozšířil pod názvem Umělecko-průmyslové dílny. Firma se v roce 1921 stala jednou z výrobních základen vznikajících Spojených uměleckoprůmyslových závodů (UP). Právě v tomto podniku Vaněk realizoval své návrhy základních prvků (knihovničky a sekretáře) přistavovacího nábytku, který stojí na počátku pozdějších slavných skladebných nábytkových sestav UP závodů.

  V roce 1925 Vaněk opustil nejen pozici vrchního ředitele, ale i celou firmu a založil v průběhu následujících let zpočátku v Brně a od roku 1934 v Praze vlastní podniky spojené většinou s bytovým designem: SBS. Brno = Standard bytová společnost Brno, PMB Praha = Poradna moderního bydlení, DDZ Praha = Dílny pro dům a zahradu.
  Aktivně se věnoval též vydavatelské činnosti. Vydávání periodika Bytová kultura – sborník průmyslového umění, ročník 1924/1925 – je u nás dodnes považováno za jeden z nejpokrokovějších počinů v prosazování moderních směrů zejména v oblasti interiérové tvorby. Jan Vaněk publikoval odborné stati, studie i komentáře v mnoha dalších časopisech a působil často také v jejich redakčních radách.

  Spolupracoval během svého života s architekty, k nimž patřili Jan Kotěra, Bohuslav Fuchs, Jaroslav Grunt, Pavel Janák, Josef Gočár, Bruno Paul, Hugo Gorge, Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe a další. Navrhoval a zařizoval interiéry bytů osobností, ke kterým patřili mj. Karel Čapek, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Čestmír Jeřábek, Jaroslav Stránský, František Topič, Hugo Haas.

  Realizoval vzorové malometrážní domky v Černé Hoře (1925), v Brně (1925–1926) a obytnou kolonii v Rybitví (1939–1941). Navrhl adaptaci a přístavbu objektů dětského léčebného ústavu Zdravá generace v Choceradech (1934–1935) a podílel se s Ferdinandem Fenclem na projektu Masarykova sanatoria v Dobříši (1936–1938). Byl autorem urbanistické studie, komplexu výrobních provozoven a správní budovy Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Praze (Východočeské chemické závody, dnes firma Synthesia, a. s.) v Rybitví (1938–1941).

  plakat výstavy

  V letech 1939–1944 přednášel na Škole umění ve Zlíně, řešil architektonická pojetí i koncepce řady výstavních projektů pro pražské Uměleckoprůmyslové museum (1937–1941) a Baťovu zlínskou školu (1940–1944). Po válce se účastnil formování nové koncepce rozvoje a výroby podniků dřevozpracujícího průmyslu.

  Životní a tvůrčí osudy Jana Vaňka se uzavírají 22. srpna 1962. Umírá tak člověk, jehož aktivita, vynalézavost a organizační schopnosti ovlivnily meziválečnou pokrokovou avantgardu a vlastní tvorba v oblasti hmotné kultury byla vždy zaměřena k potřebám co nejširších vrstev obyvatelstva v duchu jeho životního kréda „Pro dobré bydlení všem“.

  Autorem výstavy je Jindřich Chatrný z Muzea města Brna a autorem filmového dokumentu Životní a tvůrčí cesta Jana Vaňka v proměnách času prezentovaného na výstavě je Tomáš Řehořek, český scenárista, režisér a kameraman.

   

   

   

   

   

 • Vila Tugendhat je už 15 let památkou UNESCO

  Nadčasový architektonický koncept, unikátní konstrukční a technické řešení, ušlechtilé a exotické přírodní materiály, výjimečné technické vybavení a zasazení do krajinného rámce – to byly důvody, proč byla vila Tugendhat zapsána na prestižní seznam památek světového významu. Právě před 15 lety se vila Tugendhat stala jedinou zapsanou českou památkou moderní architektury a také jedinou zapsanou památkou v Brně.

  Vila Tugendhat byla 16. prosince 2001 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

  Vilu navrhl pro manžele Tugendhatovy architekt Ludwig Mies van der Rohe, postavena byla v letech 1929–1930. Už tehdy budila pozornost pro svou cenu i progresivitu. Kráčely v ní dějiny – od druhé světové války a éry socialismu až po podepsání dohody o rozdělení Československa. Celých 15 let je vila Tugendhat součástí seznamu památek UNESCO, její zápis na prestižní seznam se ale nepodařil jen tak. Už v roce 1998 vyzvalo ministerstvo kultury ke zpracování nominačního materiálu. Přihlášku připravoval tým odborníků z celé České republiky – zastupoval jej Zdeněk Kudělka z Muzea města Brna (které vilu od 1. července 1994 spravuje) a Iveta Černá z Národního památkového ústavu, který u nás zaštiťuje péči o památky UNESCO.

  Pro úspěšné zapsání byly klíčové kontakty odborníků na UNESCO. To v jednotlivých letech upřednostňuje určité typy památek. Tým naštěstí věděl o tom, že v roce 2001 bude v popředí zájmu architektura 20. století. Pro zápis byla důležitá připravenost a také načasování do tohoto konkrétního roku, jindy by šance byly menší. Komise v nominačních materiálech velmi kladně vnímala také příslib opravy vily. Té se dočkala až mezi lety 2010 a 2012.

  Od té doby se branka vily skoro nezavře. Zatímco v roce 2001 vilu navštívilo 9200 lidí, po jejím znovuotevření se návštěvnost pohybuje okolo 30 000 lidí ročně. A pořádá se také mnohem více akcí pro veřejnost. Přibylo koncertů, tanečních vystoupení i přednášek. Kromě toho mají o vilu stále velký zájem odborníci, navštěvují ji představitelé cizích států, diplomaté a umělci. Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat pravidelně vydává odborné tituly. Zařazení mezi památky UNESCO vile zajišťuje velkou mezinárodní prestiž a propagaci, zároveň ale klade vyšší nároky na její ochranu.

 • Otevírací doba o Vánocích

   

  I během vánočních svátků se můžete přijít podívat na hrad Špilberk a užít si pěkné výstavy i výhled na zimní Brno. Kdy přesně bude otevřeno? Čtěte.

  • 24. a 25. 12. zavřeno.
  • 26. 12. celý hrad otevřen od 9 do 17 h (aktuální výstavy Tajemné příběhy Pavla Čecha, Půlstoletí s Cimrmanem a Vysílá studio Brno, stálé expozice, kasematy a rozhledna).
  • 27. až 30. 12. otevřeno vše kromě stálých expozic od 9 do 17 h (aktuální výstavy Tajemné příběhy Pavla Čecha, Půlstoletí s Cimrmanem a Vysílá studio Brno, kasematy a rozhledna).
  • 31. 12. celý hrad otevřen pouze do 15 h (aktuální výstavy Půlstoletí s Cimrmanem a Vysílá studio Brno – tento den naposledy, dále výstava Tajemné příběhy Pavla Čecha, stálé expozice, kasematy a rozhledna).
  • 1. 1. 2017 zavřeno.

  Těšíme se na vás na Špilberku a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!

 • Tipy na dárky z Muzea města Brna

  Děsí vás nákup vánočních dárků? Máme řešení. U nás v Muzeu města Brna pořídíte pěkné věci a ještě si uděláte příjemnou vycházku: na hrad nebo na vilu Tugendhat. V prodejně suvenýrů v barokní lékárně na malém nádvoří na Špilberku je toho hodně – od knížek Pavla Čecha přes Cimrmanovy busty třeba až po andílky ochránce. A v bookshopu v přízemí vily Tugendhat najdete spoustu knih o architektuře a designu. 

  Pojďme postupně. Nedávno začala na Špilberku výstava Tajemné příběhy Pavla Čecha. V prodejně suvenýrů na Špilberku proto najdete spoustu knížek od Pavla Čecha: Dobrodružství pavouka Čendy, O Čertovi, O Klíči, O Zahradě, Poklad, Tajemství ostrova za prkennou ohradou, Velká knižní záhada nebo Velké dobrodružství Pepíka Střechy. U nich najdete i také Čechův krásný velký kalendář na rok 2017. Jeho koupí dokonce podpoříte dobrou věc – výtěžek jde totiž na charitu pro děti. Navíc, pokud si obrázky z kalendáře vystřihnete, můžete si z nich poskládat jeden veliký obraz. Podobně i k výstavě Půlstoletí s Cimrmanem je k zakoupení plno dárkových předmětů. Mezi nimi jsou tam knížky jako aktuální Půlstoletí s Cimrmanem, Monology (Miloň Čepelka), Filmové příběhy (Zdeněk Svěrák), divadelní hry nebo DVD Cimrman sobě. Vedle toho jsou k zakoupení i kalendáře, Cimrmanovy mini autobusty, korbely, mince i magnetky.

  V prodejně na Špilberku ale najdete i další věci. Jsou tam sklenice zdobené kovem, starodávné šperky, nádoby ze středověkého skla. Ručně šití maňásci pohádkových bytostí se budou líbit menším dětem. Milým dárkem může být i andílek ochránce. Drátovaný ručně vyrobený andílek má v sobě magické barevné kamínky a v novém roce přinese lásku a štěstí. K dostání je v různých variantách. Nechybí ani oblíbené drobnosti s motivem Špilberku – k dostání jsou hrníčky, zvonečky, plechové krabičky, přívěšky nebo magnetky. Mezi nimi jsou i vojáčci, pamětní mince nebo oblíbená písková zvířátka. Nejlepší dárek je ale stejně kniha. Zvídavé členy rodiny potěší knížky o historii Brna, Špilberku, o švédském obléhání, o Měnínské bráně nebo o vile Tugendhat. Nabídku doplňují i odbornější knihy o architektech jako Adolf Loos, Jiří Kroha nebo Jan Vaněk, Brněnský architektonický manuál nebo aktuální knihy z produkce Muzea města Brna (Moderní žena, Prague Stuckists a další).

  Kde: Prodejna suvenýrů v Barokní lékárně na malém nádvoří hradu Špilberku.

  Otevřeno: úterý až neděle od 9.00 do 16.30.

  Pěkné dárky seženete i v bookshopu na vile Tugendhat. Největší podíl z tamní nabídky zabírají knihy. Najdete mezi nimi knihy o historii vily, o dvou jejích rekonstrukcích, knihy o významných architektech meziválečných i současných i Brněnský architektonický manuál. Několik knih se věnuje slavné soše Torso z interiéru vily od Wilhelma Lehmbrucka. Najdete tu i  knížku o prvních snahách Františka Kalivody o opravu vily, knihu se snímky Miloše Budíka z dob, kdy vila složila pro rehabilitace dětí nebo publikaci O nové Brno z expozice Muzea města Brna o meziválečné architektuře a designu, knihu o Janu Vaňkovi a jeho nábytku, o vile Münz  i o dalších slavných brněnských vilách. Vedle toho jsou k dostání zápisníky, pera, hrnky, tašky a další drobnosti s motivy vily Tugendhat. Vše podle motta jejího autora, architekta Miese van der Rohe: méně je více.

  Kde: Bookshop v přízemí vily Tugendhat

  Otevřeno: úterý až neděle od 10.00 do 17.30.

  A pokud nemáte rádi hmotné věci a radši byste věnovali zážitek, můžete vašim blízkým pořídit voucher na návštěvu vily Tugendhat nebo hradu Špilberku.

 • Dvě zimní výstavy – za výhodnou cenu

  Pojďte se podívat na Špilberk na dvě výstavu a ušetřit při tom. Nachystali jsme pro vás balíček se zvýhodněným vstupným na dvě právě probíhající výstavy. Vysílá studio Brno a Tajemné příběhy Pavla Čecha si díky němu užijete za příjemnou cenu. Nabídka platí do konce tohoto roku.

  Vstupenky na obě zmíněné výstavy zakoupíte za tyhle ceny:

  Plné vstupné                                                                                     150,- Kč

  Snížené vstupné                                                                                 90,- Kč

  Rodinné vstupné                                                                              340,- Kč

  Skupiny (od 10 osob)                                                                       120,- Kč

  Organizovaná školní výprava                                                           60,- Kč

  Mateřská škola                                                                                    45,- Kč

  Děti od 2 do 6 let                                                                                 10,- Kč

  Výstavy jsou otevřené od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Vstupenky za zvýhodněnou cenu pořídíte až do 31. 12. na pokladnách na Špilberku. Pokladny zavírají 30 minut před koncem otevírací doby.

 • Zažij televizi, vyhraj televizi

  Tento absolutní rým není samoúčelný. Opravdový televizor totiž skutečně můžete vyhrát v soutěži, kterou Česká televize a Muzeum města Brna chystá na hradě Špilberku ve výstavě Vysílá studio Brno. Ta interaktivně přibližuje 55letou historii brněnského studia České televize a vše, co tu vzniklo – od pohádek po seriály. Výstava potrvá už jen měsíc – do konce roku 2016. A protože se blíží Vánoce, hodí se především dětem návštěvu výstavy zpříjemnit. Právě pro děti zhruba od 3 do 15 let je určená hra, při níž ve výstavě hledají televizního šotka. Kdo ji zvládne a bude mít štěstí v losování, získá od České televize televizi.

  Zažij televizi, vyhraj televizi! Soutěž pro děti ve výstavě Vysílá studio Brno od 26. listopadu do 20. prosince.

  Oč ve hře jde? Jako každé správné televizní studio má i to brněnské svého šotka. Škaredého škodolibého skřítka, který všemožně kazí vysílání. A tenhle má zvlášť vypečený plán – chce zabránit vysílání pohádek o Vánocích. Úkolem dětí je šotka vystopovat. Jak na to? Hned na pokladně dostanou zprávu s hádankami, které odkazují k místům, kde se šotek schovává. Když jej vypátrají, zjistí zároveň i jeho jméno, jedině s jeho pomocí mohou šotka přemoci.

  Soutěžní podmínky

  1)        Pořadatelem soutěže je Česká televize a Muzeum města Brna, příspěvková organizace.

  2)        Soutěž je určena výhradně návštěvníkům výstavy Vysílá studio Brno na Špilberku s platnou vstupenkou. Hry se mohou účastnit pouze děti od 3 do 15 let vždy v doprovodu dospělé osoby; na pokladně děti obdrží hrací kartu s dalšími pokyny – na jedno dítě vždy jednu hrací kartu.

  3)        Hrací karta obsahuje hádanky, podle nichž hráči musí poznat místa ve výstavě, kde se schovává šotek. Najde-li hráč všechna místa, vyluští tím zároveň i jméno šotka, jež vyplní do formuláře na slosovatelné hrací kartě.

  4)        Platná hrací karta musí obsahovat správné šotkovo jméno a kontaktní údaje na dospělý doprovod (telefonní číslo, případně mail). Vyplněné hrací karty se vhazují do slosovací bedýnky na konci výstavy.

  5)        Hru je možné ve výstavě hrát od 26. listopadu do 20. prosince včetně.

  6)        Výherci budou vylosováni z platných hracích karet a vyrozuměni o výhře ve středu 21. prosince.

  7)        Z platných hracích karet budou vylosováni tři výherci. Druhou a třetí cenou je dárkový balíček suvenýrů Muzea města Brna, první cena obsahuje balíček suvenýrů Muzea města Brna a televizi XY od České televize.

  8)        Výhru lze převzít po dohodě ještě před 24. prosincem 2016 přímo na hradě Špilberku, později podle individuální domluvy.

  9)        Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Muzea města Brna a České televize ani jejich rodinní příslušníci.

  10)     Osobní údaje z hracích karet nebudou dále zpracovány dle smyslu zákona o osobních údajích, po skončení soutěže budou karty s údaji zlikvidovány.

10. stránka z celkem 27« První...89101112...20...Poslední »