Výstava Lucemburské opráski

Přijďte se pobavit! Šestice lucemburských panovníků od Karla IV. po Jošta
se vám představí atraktivní formou v podobě svérázných kreseb a gagů.


vystava-spilberk-opraski

  • Kdy: 21.4.-3.7.2016
  • Otevřeno: 10-18 hod.
  • Kde: hrad Špilberk, Galerie Jih

Co se skrývá za komiksem s takto zvláštním názvem?

Naivní, až schematické kresby spolu se stylizovaným pravopisně chybným projevem dotvářejí ráz komiksu. V něm tajemný autor Jaz glosuje historické události s nebývalou břitkostí a suchým humorem.

Žádnému jeho obrázku (oprásku) nechybí vtipná pointa, často však od čtenáře vyžadují všímavost a všeobecný rozhled.

Komiks si nejprve získal velkou popularitu v prostředí internetu na Facebooku, záhy začal vycházet s úspěchem i knižně. Teď se dočkal i vlastní výstavy.

Jazovy komiksy se zabývají celou českou historií od praotce Čecha až po nedávné dějiny, na výstavě na Špilberku jsou ale k vidění komiksy právě z doby lucemburské.

Některé lidé znají z internetu nebo z knížek, některé Jaz vytvořil speciálně pro výstavu na hradě Špilberku. Karel IV., Zmikund, Jošt a celá jejich parta se po sedmi staletích vrací na Špilberk.

Poznají ho ještě vůbec?

Zjistěte vstupné »


Co na vás dále čeká

Expozici panelů s komiksovými výjevy doplní i archeologické nálezy z 14. a 15. století (např. zdobené kachle s lucemburskými motivy, aquamaline – nádoby na vodu ve tvaru zvířat a další).

A těšit se také můžete na  exponáty, které souvisí se zobrazenými příběhy (od replik dobových zbraní až po portrét císaře Zikmunda od Albrechta Dürera).

Humoristicky laděná výstava Lucemburské opráski tvoří rozvernou protiváhu novému rozšíření stálé expozice „Od hradu k pevnosti“ o vitríny s exponáty o Joštovi Lucemburském.

Muzeum města Brna tak u příležitosti 700. výročí od narození Otce vlasti přiblíží veřejnosti lucemburskou tematiku s vtipem, ale i s poučením.

Aš narohu na Špíblerg? Se stim smiř!


Vstupné

Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby.

Typ vstupného Cena
Plné vstupné 60 Kč
Snížené vstupné 40 Kč
Rodinné vstupné (2 rodiče, 2 děti) 140 Kč
Skupiny (od 10 osob) 50 Kč
Organizovaná školní výprava 30 Kč
Mateřská škola 20 Kč
Děti od 2 do 6 let 10 Kč
Lektorský program 50 Kč

Vstup zdarma:  Držitelé karet – ICOM a AMG, členové organizací - Zväz múzeí na Slovensku,  Společnost přátel Muzea města Brna, Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola v Brně (je nutné předložit platný studentský či učitelský průkaz s fotografií).

Snížené vstupné: rodinné pasy, senior pasy, Euro 26, Mycentrope, Asociace výtvarných pedagogů, novináři (po předložení platného novinářského průkazu), průvodci CK.

Slevy pro držitelé jízdenek IDS JMK:

  • Osoby s platnou předplatní jízdenkou IDS JMK – sleva ve výši 20 % z plného vstupného na všechny typy výstav, expozic a prohlídky v objektech Měnínská brána a Hrad Špilberk.
  • V  nepracovních dny  rodiny (tj. 2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let) – sleva 20 % z rodinného vstupného, jestliže se alespoň jeden člen rodiny prokáže předplatní jízdenkou IDS JMK.

Dotazy: muzeum.brno@spilberk.cz

Jak na hrad Špilberk »


Edukační program k výstavě

„NEVÁŽNĚ-VÁŽNĚ za Lucemburky na Špilberk“

Nevážnou formou o vážných věcech. Mezi „opráski“ i dobovými exponáty se zaměříme i na to, co se většinou nevešlo do školních učebnic.

Program je určený školám a zájmovým skupinám od 13 let.

Informace a objednávky

Mgr. Soňa Mertová, PhDr. Eva Picmausová

Telefon: 542 123 618

E-mail: mertova@spilberk.czpicmausova@spilberk.cz


Jak na hrad Špilberk

Pěšky

Nejkratší pěší stezka pro výstup k hradu vede z ulice Husovy (přístupná ze dvou míst).

Cesta se za hlavní bránou rozdvojuje. Vydáte-li se doleva krytým schodištěm po schodech vzhůru, dostanete se do areálu hradu. Vydáte-li se vpravo, dostanete se ke vchodu do kasemat.

MHD

Ke Špilberku jezdí autobusová linka číslo 81.  Podívejte se na jízdní řád autobusu v PDF.

Jízdní řád v PDF

Autem

Příjezdová cesta vede z ulice Úvoz přes Gorazdovu až k hradu.

V odůvodněných případech lze požádat o vydání povolení k vjezdu, umožňující příjezd vozidla (do 6,5t) k hradu touto cestou.

Informace: Ing. Ivo Macháň, tel.: +420 542 123 667; e-mail: machan@spilberk.cz.

Zájezdy

Parkování autobusů u hradu Špilberk je možné pouze po dobu prohlídky expozic a výstav.

Jednorázové povolení k odstavení autobusu získá pověřená osoba v pokladně kasemat po složení vratné kauce ve výši 100 Kč. Po skončení prohlídky hradu, je nutné povolenku neprodleně vrátit. Pověřené osobě bude vrácena kauce v plné výši.

© Muzeum města Brna, p.o.
Vytvořil MD webdesign