• VT_003

  Stanovisko
  Muzea města Brna

  Stanovisko Muzea města Brna, Moravské galerie v Brně a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště v Brně k publikaci autorů Daniela Hammer Tugendhatová, Ivo Hammer, Wolf Tegethoff: Vila Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe. Rodinný dům Tugendhatových. Památka UNESCO, ISBN 978-80-7485-012-7, kterou vydalo v únoru 2014 (vročení v tiráži Brno 2013) nakladatelství Barrister & Principal.

  Uvedená publikace je jednou z řady nových studií, jež byly vydány po ukončení komplexní památkové obnovy a restaurování Vily Tugendhat, která je zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Vzhledem ke skutečnosti, že zmíněná publikace není ve všech ohledech nezpochybnitelná, považujeme za potřebné sdělit veřejnosti některá fakta:
  Při vší úctě k autorům, kteří nepochybně jsou renomovanými odborníky, nelze přehlédnout , že publikace obsahuje řadu věcných chyb a nepřesností, ale zároveň i formulací, s nimiž se nemůžeme ztotožnit a které dle našeho mínění vrhají na některé osoby či děje spojené se soudobou historií vily Tugendhat nedobré světlo. Politováníhodnou skutečností, svědčící o neprofesionálním přístupu nakladatelství při realizaci svého edičního počinu ve vztahu k objektu světového významu, je užití fotografických, textových a dalších materiálů bez vědomí nositelů autorských a reprodukčních práv. Instituce zastoupené svými níže podepsanými statutárními zástupci proto zvažují podniknutí právních kroků vůči nakladatelství, které povedou k nápravě tohoto stavu.

  V Brně dne 9. dubna 2014
  PhDr. Pavel Ciprian
  ředitel Muzea města Brna
  PhDr. Kateřina Tlachová
  zástupkyně ředitele Moravské galerie v Brně
  PhDr. Zdeněk Vácha
  ředitel Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště v Brně

  STANOVISKO CZ.PDF

  STANOVISKO EN.PDF

 • cissura2-e1396946487938

  Byla na Špilberku penězokazecká dílna?

   

  Během stavební rekonstrukce jižního křídla Špilberku, která probíhala v letech 2011-2013, byl prováděn také záchranný archeologický výzkum. Jižní křídlo hradu bylo poslední částí, která nebyla dotčena rekonstrukcemi posledních let. Archeologický výzkum proto přinesl celou řadu nových a zajímavých poznatků. Mezi ně patří například odhalení průběhu vnější (tzv. parkánové) středověké hradby, o němž jsme měli zatím jen nejasné představy. Výzkum vydal také celou řadu unikátních archeologických nálezů, mezi kterými můžeme zmínit heraldickými motivy zdobené kamnové kachle, kostěný ořech z kuše (součást spouštěcího mechanismu), nebo kamennou kuli do hákovnice či kouli do děla.

  Zcela výjimečným nálezem je odpad z penězokazecké činnosti, který dokládá, že přímo na královském hradě se v průběhu pohnutých let druhé poloviny 15. století padělaly mince.

  Všechny předměty prošly konzervací a v současné době jsou vystaveny v severním křídle hradu.

  ales Pracovní foto z průběhu výzkumu

 • Velikonoce

  Velikonoce 2014

  Na zelený čtvrtek 17. 4. 2014

  si přijďte s dětmi do Muzea hraček vyrobit různé velikonoční dekorace. Nezapomeneme ani na tradice.
  více informací: Eva Picmausová, tel: 542 123 618, picmausova@spilberk.cz

  Otevřeno bude od  10 hodin.

   

  Na Pondělí velikonoční 21.4.2014

  budete moci na Špilberku navštívit  kasematy, výstavu ANGLIČÁK – LEGENDA V KRABIČCE.

  Otevřeno bude od 9 do 17 hodin.

   

  Měnínská brána – Muzeum hraček, bude 21.4.2014 otevřená od 10 do 18 hodin.

 • procházky kavárny 003

  Program 50+

  DUBEN

  Pro velký zájem zopakujeme vycházku do míst plánovaného, ale nerealizovaného Akademického náměstí. Sejdeme se u Botanické zahrady na ulici Veveří, odtud zamíříme kolem bývalé Okresní nemocenské pokladny k Zemskému vojenskému velitelství (dnešní Univerzita obrany). To už se ocitneme na Akademickém náměstí, kam měly být ve 30. letech minulého století soustředěny budovy Masarykovy univerzity, z nichž však byla postavena jen právnická fakulta. Věříme, že příběh tohoto největšího a nejnáročnějšího urbanisticko-architektonického projektu meziválečného Brna, na němž se podíleli téměř všichni zdejší významní architekti, vás překvapí i zaujme.

  Sraz 15. 4. v 15.30 u Botanické zahrady, vchod z Veveří

   

  KVĚTEN
  Květnová vycházka nás zavede do čtvrti rodinných domů a vilek – do Žabovřesk. Ti z vás, kteří s námi na podzim  r. 2012 navštívili brněnské Výstaviště, si jistě vzpomenou, že s jeho vznikem v r. 1928 volně souvisela také výstavba skupiny ukázkových rodinných domů, tzv. Kolonie Nový dům, vybudovaná mezi ulicemi Bráfovou, Petřvaldskou, Drnovickou a Šmejkalovou. Třebaže většina domů během své téměř devadesátileté historie prošla podstatnými stavebními změnami, hlavní myšlenka jejich realizace, tj. postavit zdravé a pohodlné bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva, zůstala nezměněna.

  Sraz 27. 5. v 15.30, ul. Šmejkalova č. 142 (doprava: tramvaj č. 3, zastávka Burianovo nám. (U kapličky), nebo tramvaj č.1, zastávka Bráfova)

   

  ŘÍJEN

  Na podzim se vrátíme blíž k historickému jádru města. Setkáme se na rohu ulic Husovy a Pellicovy a projdeme si druhou z nich. Pellicova ulice a její nejbližší okolí nebývá často cílem architektonických vycházek, i když také tady stojí řada architektonicky neobyčejně pozoruhodných staveb, ať už jsou to secesní vilky nebo funkcionalistické nájemné domy. Neméně zajímavé budovy pak najdeme i na Gorazdově ulici, do níž Pellicova ústí, stejně jako v další okolní zástavbě. Vycházku pak ukončíme prohlídkou tzv. pasivního domu v Údolní ulici.

   Sraz 7. 10. v 15.30 na rohu ulic Husovy a Pellicovy.

   

  Všechny, kdo mají čas a chuť dovědět se něco o městě, v němž žijí,

  zve PhDr. Lenka Kudělková a PhDr. Eva Picmausová

   

  Kontakt: PhDr. Eva Picmausová, picmausova@spilberk.cz

 • trh02

  SU REALISTA
  DALÍ? NEDALI. PRODALI!

  Přijďte prodat nebo nakoupit na Špilberk!

  Zveme Vás na výjimečný aprílový, surrealistický bleší trh a RECYjarmark!

  Akce se koná jako pocta Salvadoru Dalímu, osobnosti s nekonečnou fantazií, a je pozvánkou na právě probíhající výstavu jeho děl Zhmotnění neskutečného.

  Trh i jarmark se uskuteční pouze za suchého povětří v úterý 1. dubna 2014 od 14 hodin na velkém nádvoří hradu Špilberku.

  Své zboží si budete prodávat sami. K dispozici budete mít lavičku jako prodejní místo (pult). Sortiment nabízeného zboží je omezený pouze Vaší fantazií, bezpečností a dobrými mravy.

  Vlastnoruční výrobky ze všech představitelných i nepředstavitelných, realistických i nerealistických, recyklovaných i nerecyklovatelných materiálů vítány!

  pozvánka recy

  Občerstvení na Špilberku poskytují:

  •      bistro Babinský
  •      Café Špilberk
  •      Restaurace a hradní vinárna Špilberk
 • TVK_B1

  Týden výtvarné kultury

  Pojďte s námi táhnout „Za jeden provaz“!, vyzývá motto 5. ročníku Týdne výtvarné kultury. Týden veřejných dialogů s výtvarným uměním v Brně pořádá Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU ve spolupráci s brněnskými muzei, galeriemi a vysokými školami.

  Dokážeme dostatečně pozorně vnímat, co nám sděluje výtvarné umění? Ptá se festival Týden výtvarné kultury, který se svým pátým ročníkem snaží upozornit na význam výtvarného umění a na řadu zajímavých doprovodných programů k výstavám. Akce připomíná odkaz prof. Igora Zhoře, pedagoga FaVU VUT a PdF MU, který byl významným znalcem i popularizátorem současného umění (9. 3. 1925 – 28. 11. 1997).

  Plazí se, klikatí, uzlí a ve tmě ztrácí? Knír Salvadora Dalího v doprovodné akci Provazové provázení po Špilberku vede účastníky k tématu výstavy slavného malíře nezvyklým přístupem. Program propojuje téma surrealismu s prostředí hradu Špilberku. Výtvarně dramatický interaktivní workshop pro školy a veřejnost začíná zrozením Salvadora (což znamená Spasitele) Dalího, za pohnutých okolností pokračuje setkáním s několika postavami ze života slavného malíře. A co více prožijete pod starobylými klenbami hradu a kasemat, nebudeme prozrazovat.

  TVK 01 TVK 02 TVK 03 TVK 04

  Termíny workshopů Provazové provázení:

  Úterý 11. března v 10:00 a 15:00

  Středa 12. března v 9:00 a 12:30

  Čtvrtek 13. března v 10:00 a 15:00

  Pátek 14. Března v 10:00

  Sraz vždy u pokladny kasemat. Délka trvání akce: 90-120 minut. Vstupné 60 / 100 Kč.

  Animují: B. Svátková, L. Svobodová, P. Ivanov, Z. Rederer, Z. Žanda, K. Gojná a studenti PdF a FF MU.

  Kontakt: Barbora Svátková, tel.: 542 123 635, mail: svatkova@spilberk.cz

 • autíčko tit

  Angličák – legenda v krabičce

  Po úspěchu v Praze a Plzni zapůjčilo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze svoji nedávno získanou unikátní sbírku modelů aut. Pro tento typ modelů se v našem prostředí vžil pojem „angličák“ a pro jejich adjustování do malých krabiček pojem „matchbox“. Na Špilberku bude výstava k vidění od 20. března do 15. června.

  Fenomén Matchbox se datuje od padesátých let 20. století a zasáhl několik generací dětí i dospělých. Anglická firma Lesney začala vyrábět kovové miniaturní modely aut, strojů a různých hraček koncem čtyřicátých let. První mimořádný úspěch zaznamenala s miniaturní verzí korunovačního kočáru, kterého se v roce 1953 prodalo přes milion kusů.

  Značka Matchbox odkazuje na způsob balení modelů do krabiček od zápalek. Není bez zajímavosti, že obaly byly inspirovány krabičkami Norvic, jež vyráběla československá firma SOLO Sušice.

  Pod značkou Matchbox vznikla série 1–75 a ta byla brzy doplněna dalšími řadami, které inovovaly a variovaly podobu aut, sérií Superfastů s vylepšenými jízdními vlastnostmi aut, sériemi větších modelů stavebních a zemědělských strojů (Major Packs a King Size) a v neposlední řadě veterány – Models of Yesteryear, jež byly prezentovány jako sběratelské artefakty pro dospělé.

  V českém prostředí si tyto modely získaly velkou popularitu díky nevídané preciznosti a dotaženosti provedení, funkčnosti, zářivé barevnosti a vysoké odolnosti. Výstava představuje bezmála osm set modelů od prvních hraček z přelomu čtyřicátých a padesátých let až po modely veteránů z nedávné doby i ukázku moderních „angličáků“ z kolekce Collectibles. Je určena široké veřejnosti – způsob instalace zohledňuje prezentaci autíček jako hraček pro děti i jako objekt sběratelských aktivit.

 • D3u

  V březnu se těšte na Salvadora Dalího

  Výstava čítající přes 100 exponátů představuje Salvadora Dalího tak, jak ho lidé možná neznají. Obsahuje litografie a dřevoryty, při jejichž tvorbě se Dalí inspiroval osobností a dílem italského sochaře Benvenuta Celliniho či Božskou komedií Dante Alighieriho. Celý cyklus litografií vytvořil také jako ilustrace k španělskému humoristickému románu z 19. století Třírohý klobouk. K vidění bude také méně známá část Dalího díla – medaile, reliéfy a další drobné předměty ze stříbra, bronzu i zlata. Součástí jsou rovněž malované keramické dlaždice, popelníky či dokonce série talířů s motivy hracích karet či znázorňujících sedmero umění. Mezi vystavené rarity patří například medaile vytvořené pro fotbalové mistrovství světa v Mexiku, viněty pro vinařství Chateau Mouton Rothschild, návrhy poštovních známek či reliéf připomínající 3000 let od založení Jeruzaléma.

   Výstava bude mimořádně otevřena denně od 9 do 17 hodin.

   Interaktivní workshop pro návštěvníky je součástí výstavy. Doprovodné programy pro školy a zájmové skupiny na objednání (Barbora Svátková, tel.: 542 123 635, svatkova@spilberk.cz)

 • F. X. Rektořík, hřbitov u kostela sv. Jakuba obráceně

  Právě vyšla nová ročenka
  Forum Brunense 2013!

  ssNa své si přijdou zájemci o historii vojenství, pro které je připravena studie o působení zemských pevnostních inženýrů na Moravě a článek o špilberských prachárnách. S vojenstvím souvisí i stať o pravěkých nálezech keramických napodobenin kamenných sekeromlatů, objevených na Starých zámcích u Líšně. Další příspěvek zaujme zajisté i širší veřejnost, popsán je v něm průběh tři brněnských barokních ohňostrojů. Důvody přípravy ohňostrojů byly různé, jeden z nich byl například odpálen jako projev radosti nad skutečností, že se císařovna Marie Terezie uzdravila z neštovic. V ostatních studiích se dozvíte například podrobnosti o podobách města Brna ve výtvarném umění 1. poloviny 19. století, historii veletrhu módy na Brněnském výstavišti či nahlédnete na kuriózní porcelánový kabinet, který se nacházel v paláci Dubských v Brně na dnešní České ulici.

  Distribuci zajišťuje Alvéra Mazáčová, tel. 542 123 643, mazacova@spilberk.cz

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Spuštění nového webu

  30.12. 2013 jsme připravili spuštění nových webových stránek hradu Špilberk a Muzea Města Brna. Celý web prošel kompletním redesignem a je zcela v souladu s nejnovějšími trendy a standardy dnešních dnů. Věříme, že se vám bude líbit. Zároveň prosíme o trpělivost a pochopení, pokud někde ze začátku něco nebude fungovat 100%.