• Komentovaná prohlídka výstavy Velká válka

  Průvodcem v rámci komentované prohlídky bude Radim Dufek, spoluautor výstavy a představitel Františka Ferdinanda d’Este při rekonstrukci sarajevského atentátu na Špilberku v sobotu 28. června. Sraz zájemců o komentovanou prohlídku je v úterý 2.9. od 16:30 v prostoru před výstavou. Vstupné je stejné jako při běžné návštěvě výstavy, informace zde.

  Výstava „Velká válka aneb začalo to v Sarajevu“ ukazuje první globální konflikt 20. století z pohledu obyvatel tehdejšího Brna. Výstava začíná představením běžného života v Brně, jež patřilo k nejvýznamnějším městům rakousko-uherské monarchie, v posledních letech před válkou. Jako náhlý přelom, který ukončil na evropské poměry neobvykle dlouho trvající čas míru a otevřel dveře k dosud nejkrvavější válce v dějinách, je připomenut sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este.

  Další místnosti zprostředkovávají okamžiky mobilizace, pohled do situace vojáků, kteří se octli na frontě i pohled na život v Brně v letech 1914-1918. Část výstavy je věnována zbraním, uniformám, militáriím a válečným artefaktům všech zúčastněných stran konfliktu dochovaným v Brně a okolí. Lze zde spatřit například ocelový prsní pancíř německých útočných jednotek, dvoumetrový model letadla Albatros D V., který sloužil v rakousko-uherském letectvu, či potápěčskou helmu z ponorkových loděnic v Kielu, kde byly postaveny i ponorky U3 a U4 kapitánů Karla Strnada z Pohořelic a Rudolfa Singuleho z Brna.

  Závěr výstavy přibližuje brněnské špitály a zdravotnická zařízení, přeplněná ve válečných letech raněnými a nemocnými vojáky, a také dochované pozůstatky I. světové války (pomníky, hřbitovy, dobové upomínkové předměty atd.).

  Doplňkem výstavy je reflexe Velké války v dnešní době, představená fotografiemi současných aktivit vojensko-historických jednotek a klubů – tzv. reenactmentu I. světové války. Autorkou fotografií je Michaela Wecker.

   

   

 • Letní kino Špilberk