• Za jednu cenu dva zážitky,
  projížďka lodí i kasematy

  Dopravní podnik města Brna a Muzeum města Brna nabízí svým návštěvníkům za jednotnou cenu nákup jízdenky na lodní dopravu na Brněnské přehradě a současně vstupenku do kasemat na Špilberku, a to s výhodnou slevou.

  Po celou plavební sezónu roku 2015, tj. od 18.4. až do 11. října, si návštěvníci mohou zakoupit zvýhodněnou „pojízdnou vstupenku“. V ceně mají cestu lodí po Brněnské přehradě až pod hrad Veveří a zase zpět, ale také vstup do kasemat, nejnavštěvovanější části hradu Špilberk. K dispozici je samozřejmě plná cena pro dospělé, ale také snížená cena pro mládež a držitele ZTP a samozřejmě rodinná jízdenka. Ve všech případech se nákup tohoto společného lístku vyplatí – zájemci zaplatí méně, než když si koupí oboje zvlášť.

  Navíc turisté nemusí spěchat, do kasemat se na zakoupenou „pojízdnou vstupenkou“ dostanou až do konce kalendářního roku a lístek na loď platí do konce letošní plavební sezóny. Tato sleva jak tedy vhodná pro Brňáky i přespolní, kteří přijíždějí do Brna na dovolenou, prázdniny nebo třeba jenom na víkend. Za jednu cenu si kupují dva zážitky!

  Pojízdnou vstupenku lze koupit na hradě Špilberk i na přístavišti v Bystrci.

  Ceník

  Plné vstupné (nad 15 let)    230 Kč

  Snížené vstupné  (do 15 let, ZTP) 115 Kč

  Rodinné vstupné (2 dospělí a 3 děti do 15 let)  520 Kč

 • Obměna stálé expozice poválečného umění

  Na jaře roku 2013 otevřelo Muzeum města Brna stálou expozici současného výtvarného umění pod názvem Od moderny po současnost, zaměřenou hlavně na brněnskou výtvarnou scénu v období od roku 1945 do roku 2013. Expozice tak mapuje výtvarné dění v Brně od vzniku brněnských tvůrčích skupin přes reduktivní a konceptuálně zaměřené projevy až do období 80. let. Výtvarný vývoj vyúsťuje do závěrečného prostoru věnovanému 90. létům a současnosti.

  V květnu roku 2014 uplynul rok od otevření expozice. K tomuto výročí Muzeum města Brna připravilo částečnou proměnu, díky které bude stávající přehlídka doplněna zejména o umění akce 70. a 80. let a o výrazné projevy nových médií. V oblasti umění akce se jedná zejména o fotografie z akcí Dalibora Chatrného, Mariana Pally, Vladimíra Ambroze, J. H. Kocmana, Miloslava Sonnyho Halase, Jana Steklíka, Tomáše Rullera, Josefa Daňka a Blahoslava Rozbořila. Na poli nových médií, video artu a projektů zaměřených na propojení světla a zvuku se návštěvník setká například s dílem Woodyho Vašulky, Jiřího Suchánka, Petronely Estrady Tančekové, Filipa Cenka a autorské dvojice Barbora Trnková & Tomáš Javůrek. Uvedená díla budou dlouhodobě zapůjčena od autorů a soukromých sběratelů.

  Při příležitosti prvního výročí otevření expozice byl také vydán a pokřtěn katalog Od moderny po současnost 1945 – 2013, který je možné zakoupit v prodejně suvenýrů na malém nádvoří hradu.

  image

 • Rozhledna otevřena

  Od 10.7.2014 je opět pro veřejnost rozhledna otevřena.

  Otvírací doba 10:00 – 18:00 hod

  Otevřeno denně mimo pondělí.

   

 • Byla na Špilberku penězokazecká dílna?

   

  Během stavební rekonstrukce jižního křídla Špilberku, která probíhala v letech 2011-2013, byl prováděn také záchranný archeologický výzkum. Jižní křídlo hradu bylo poslední částí, která nebyla dotčena rekonstrukcemi posledních let. Archeologický výzkum proto přinesl celou řadu nových a zajímavých poznatků. Mezi ně patří například odhalení průběhu vnější (tzv. parkánové) středověké hradby, o němž jsme měli zatím jen nejasné představy. Výzkum vydal také celou řadu unikátních archeologických nálezů, mezi kterými můžeme zmínit heraldickými motivy zdobené kamnové kachle, kostěný ořech z kuše (součást spouštěcího mechanismu), nebo kamennou kuli do hákovnice či kouli do děla.

  Zcela výjimečným nálezem je odpad z penězokazecké činnosti, který dokládá, že přímo na královském hradě se v průběhu pohnutých let druhé poloviny 15. století padělaly mince.

  Všechny předměty prošly konzervací a v současné době jsou vystaveny v severním křídle hradu.

  ales

 • Konference o pivovarnictví v českých zemích

  Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů a technologií v českých zemích

  V prvních podzimních dnech 24.–25. 9. 2015 se v prostorách hradu Špilberku konala konference zaměřená na pivovarskou výrobu a její historický vývoj. Akce byla pořádána institucí Muzea města Brna ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarnickým a sladařským. Tematicky pak navazovala na hlavní výstavu muzea letošního roku „Žít pivo“. Organizace a přípravy konference se zhostila dvojice domácích badatelů Petr Vachůt a Petr Holub. Patronát nad setkáním držel Petr Hauskrecht, sládek stejnojmenného brněnského pivovaru.

  Výjimečnost tohoto setkání tkvěla především v interdisciplinárním zaměření, kdy se na problematiku pivovarské výroby nahlíželo z pozice různých vědních oborů. Ke společné diskuzi se na hradě sešli zástupci z řad domácích i zahraničních historiků, archeologů, archeobotaniků, stavebních historiků, odborníků na památkovou péči, ale i soukromých badatelů, které spojuje hluboký zájem o pivovarskou tematiku. Ve dvou dnech tak zaznělo kolem 30 příspěvků, kdy dobové zasazení většiny z nich bylo v období 18. a 19. století. Průřezově však konference pokrývala historii pivovarnictví od středověku po 20. století. Vybrané příspěvky z konference budou k přečtení v časopise Kvasný průmysl (vydání 2/2016), který vydává právě Výzkumný ústav pivovarnický a sladařský. Dvoudenní konference pak byla ukončena exkurzí do Parního pivovaru Hauskrecht.

   

 • Komentovaná prohlídka kabinetu grafiky

  Čerstvě postavená kašna Parnas, korunovaný obraz Panny Marie Svatotomské nebo cestopisný výjev až z Rio de Janeira. Tyto a další vzácnosti jsou k vidění v Kabinetu grafiky, jenž je součástí stálé expozice Od renesance po modernu a sbírku obrazů a soch tak rozšiřuje o kresby, lepty a mědirytiny z 18. a 19. století. Jde o vzácné, pečlivě restaurované kusy, které nemohou být vystaveny dlouhodobě – grafiky tak jsou k vidění jen do konce tohoto roku.

  Jak poznat, kdo kreslil a kdo ryl? Kde byly vyhlášené tiskařské dílny? Nebo jak z latinského nápisu „vyluštit“ rok vzniku? Dozvíte se na komentované prohlídce s kurátorkou výstavy, paní Janou Svobodovou. Na výstavě je necelá stovka grafik a o každé by se dalo dlouze vyprávět – kdo a proč ji nechal zhotovit a co znázorňuje.

  Pojďme se vrátit v čase do dob rytců a tiskařů. Prohlédneme si městské veduty, vyobrazení přírody i poutních míst či univerzitní teze, tedy pozvánky k veřejným obhajobám. Jedna taková je dokonce vytištěna na hedvábí s paličkovanou krajkou.

  Vstupné je stejné jako do stálých expozic.

   

  Kdy: 24. října v 15:00 (na Špilberk jede ve 14:34 autobus č. 81 ze zastávky Česká, odjezd od rohu Moravského náměstí)

  Kde: vstup do expozice Od renesance po modernu (2. patro severního křídla Špilberku)

  Provede PhDr. Jana Svobodová.

 • Pozor, mění se otevírací doba

  Kasematy jsou otevřené od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, stejně tak Jihozápadní bastion (tam nadále platí prohlídka pouze na objednávku).

  Stálé expozice si můžete prohlédnout pouze od středy do neděle, taktéž od 9 do 17 hodin. Ve stejnou dobu bude otevřená i výstava Magdalény Kopotové s názvem A klobouk dělá dámu, která začíná v prosinci.

  Každý den je přístupná výstava Žít pivo, i ta od 9 do 17 hodin. V listopadu bude ve stejném režimu zpřístupněna tradiční vánoční výstava věnovaná tvorbě některého z ilustrátorů knih pro děti, letos Vlasty Švejdové.

  Rozhledna bude přes zimu otevřená jen při dobrých povětrnostních podmínkách – od středy do neděle od 9 do 17 hodin.

  Zavřeno budeme na Špilberku mít 24. a 25. prosince. Poslední den roku budeme mít otevřeno pouze do 15 hodin a na Nový rok kvůli novoročního ohňostroji bude opět zavřeno.

  Kompletní otevírací dobu hradu Špilberku najdete zde.

 • Podzimní program pro seniory

  ŘÍJEN

  Zaniklé brněnské kavárny

  úterý 6. 10. v 15.30

  Vycházka po zmizelých brněnských kavárnách u vás měla velký úspěch a často jste se ptali na její zopakování. Vaše přání vám nyní rádi splníme.

  Vydejme se společně po stopách našich slavných zaniklých kaváren. Setkáme se v  parku na Moravském náměstí, v rohu u křižovatky Kounicovy ul. a Žerotínova nám. Od bývalé Zemské kavárny se vydáme přes Joštovu ul., Moravské nám., Běhounskou ul., nám. Svobody až k parku na Kolišti. Z kavárenské kultury se dnes stává nový brněnský fenomén, pojďme si proto alespoň krátkým povídáním připomenout, kde všude byly kavárny v dobách jejich největší slávy.

  Komentovaná procházka je zdarma.

  procházky kavárny 003 procházky kavárny 006 arch vycházka 9.10.2012 008 arch vycházkaBVV 9.10.2012 006 

  LISTOPAD

  Komentovaná prohlídka výstavy „Žít pivo“

  úterý 10. 11. v 15.30

  Pivu, hospodám a pivovarům se věnuje letošní hlavní výstava Muzea města Brna na Špilberku. Výstava nazvaná „Žít pivo“ mapuje vše, co v Brně s pivem, jeho vařením i pitím souviselo. Pojďme si výstavu o pivě projít i rámci našich akcí 50+. Pokud vás pivní tematika láká, zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy, kterou provede její kurátor.

  Snížené vstupné je 50 Kč, sraz u hlavní pokladny na Špilberku.

  víkend pivo 29.8 007 víkend pivo 29.8 012 víkend pivo 29.8 033 víkend pivo 29.8 035

   

  Na vaši účast se těší za MuMB

  PhDr. Lenka Kudělková   kudelkova@spilberk.cz

   PhDr. Eva Picmausová   picmausova@spilberk.cz 

 • Kulturní akademie třetího věku startuje

  Více přednášek, nová témata, nová místa, noví přednášející. Kulturní akademie třetího věku – společný projekt Hvězdárny a planetária Brno, Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Muzea města Brna, Domu umění města Brna, Filharmonie Brno a Moravské galerie v Brně otevírá ročník 2015/2016.

  Kulturní akademie je určena všem milovníkům brněnské kultury ve věku 55+, bez zvláštních nároků na vzdělání. Přednášky probíhají pokaždé na jiném místě, vždy v prostorách pořádající organizace. Účastníci vyslechnou nejen zajímavé proslovy, ale také si prohlédnou aktuální výstavy, zúčastní se komentované procházky městem, pozorování oblohy, shlédnou netradiční projekci, nakouknou do zákulisí, obdrží studijní materiály a na závěr i absolventský diplom.

  Poplatek za celou akademii je 1680 Kč za 24 přednášek, které se budou konat vždy v pondělí od 16:30 do 18.00. Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na 60. Přihlášky se přijímají od pondělí 24. srpna 2015 v Zákaznickém centru Knihovny Jiřího Mahena na ulici Kobližná 4.

  Program Kulturní akademie třetího věku 2015/2016

  5. října – Muzeum města Brna
  Hostince a pivovary Brna od středověku po současnost (přednáška s komentovanou prohlídkou výstavy)

  12. října – Hvězdárna a planetárium Brno
  Blíže ke hvězdám (projekce s prohlídkou hvězdné oblohy)

  19. října – Filharmonie Brno
  Koncertní sezona filharmonie aneb tajemství dramaturgie (přednáší Jiří Beneš)

  26. října – Muzeum města Brna
  Zmizelý svět brněnských meziválečných kaváren (přednáška)

  2. listopadu – Muzeum města Brna
  Špilberské kasematy (prohlídka s výkladem)

  9. listopadu – Moravská galerie v Brně
  Cena Jindřicha Chalupeckého (Pražákův palác)

  16. listopadu – Dům umění města Brna
  Komentovaná prohlídka výstavy Dalibora Chatrného „Vidět svět jinak“

  23. listopadu – Knihovna Jiřího Mahena v Brně
  Brno historické s historičkou (přednáší Milena Flodrová)

  30. listopadu – Knihovna Jiřího Mahena v Brně
  Brno literární (přednáší Vojen Drlík)

  7. prosince – Filharmonie Brno
  Symfonický orchestr kraje Brněnského (1951-1956) – zapomenutá historie

  14. prosince – Moravská galerie v Brně
  Zastihla je noc, Čeští umělci ve Francii 1938 – 1945 (Místodržitelský palác)

  1. února – Dům umění města Brna
  Komentovaná prohlídka výstavy Václava Jiráska „Výlet (2004 – 2014)“

  8. února – Knihovna Jiřího Mahena v Brně
  Brno hudební (přednáší Miloš Štědroň)

  15. února – Filharmonie Brno
  Příběh nové koncertní síně (přednáší Marie Kučerová)

  22. února – Filharmonie Brno
  Brněnská filharmonie v zahraničí (přednáší Blanka Prokšová)

  29. února – Hvězdárna a planetárium Brno
  Dynamická Země (projekce s přednáškou)

  7. března – Hvězdárna a planetárium Brno
  Astronom v každém z nás (projekce a experimenty)

  14. března – Moravská galerie v Brně
  Prohlídka Uměleckoprůmyslového muzea s aktuální expozicí

  21. března – Hvězdárna a planetárium Brno
  Slunce – naše denní hvězda (projekce a pozorování Slunce)

  4. dubna – Muzeum města Brna
  Meziválečné Brno pod značkou „UP“ (přednáška)

  11.  dubna – Dům umění města Brna
  Komentovaná prohlídka výstavy Milana Housera (přednáší Terezie Petišková)

  18. dubna – Moravská galerie v Brně
  Prohlídka Jurkovičovy vily s aktuální expozicí

  25. dubna – Dům umění města Brna
  Procházka po brněnské meziválečné architektuře v rámci Brněnského architektonického manuálu (přednáší Lucie Valdhansová)

  2. května – Knihovna Jiřího Mahena v Brně
  autorské čtení s překvapením, předávání závěrečných diplomů

 • Bohuslav Woody Vašulka navštívil Špilberk

  Dne 11. září 2015 navštívil  Muzeum města Brna brněnský rodák, světově proslulý představitel video artu, umění nových médií a interaktivních multimediálních instalací, Bohuslav Woody Vašulka, který od 60. let působí v USA.  Prohlédl si stálou expozici Od moderny po současnost, kde je zastoupen svými videoprojekcemi ze 70. a 90. let. Dále si prohlédl prostory západního křídla, kde plánujeme jeho výstavu.

  Bohuslav Petr Vašulka se narodil 20. ledna 1937 v Brně. Už jako kluk sbíral v okolí brněnského letiště pozůstatky munice a letadel z 2. světové války a sestavoval z nich artefakty. V letech 1954-1958 studoval technologii kovů a hydraulickou mechaniku na Střední průmyslové škole strojírenské v Brně, což předurčilo jeho pozdější zájem o interaktivní robotické instalace. Ve studiu pokračoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde režíroval a produkoval několik krátkých filmů a v roce 1965 absolvoval v oboru Filmová a televizní dokumentární tvorba.

  V Praze se seznámil se studentkou konzervatoře Steinou Briem Bjarnadottir z Islandu, Steina se stala jeho manželkou, přijal islandské občanství i jméno a v roce 1965 se spolu přestěhovali do New Yorku, kde v roce 1971 založili proslulé multimediální experimentální centrum  “The Kitchen “ a s Andresem Mannikem uspořádali první videofestival ve Whitney muzeu.

  V roce 1980 se přestěhovali do Santa Fe v Novém Mexiku, kde Vašulka dodnes pokračuje v základním výzkumu “digitálního prostoru”. V roce 1999 inicioval projekt Art and Science Laboratory of Santa Fe.  V posledních letech Vašulka věnoval velké úsilí digitalizaci a zpřístupnění svých obsáhlých archivů, se kterými nedávno vstoupil i na platformu Second Life, kde buduje rozsáhlé virtuální muzeum dějin digitální kultury.

  V mezinárodním kontextu náleží Woody Vašulka k nejvýznamnějším pionýrům video artu,  elektronického a interaktivního umění. Účastnil se všech nejvýznamnějších světových přehlídek. Jeho tvorba se soustřeďuje především na oblast zpracování obrazu, vnímanou jako specifický žánr umění videa a zkoumající vlastnosti elektronického signálu. Z množství Vašulkových průkopnických videí jmenujme alespoň ta, která jsou považována za klíčová pro výzkum jazyka elektronického zobrazování, např. Svan Lake 1971, Vocabulary 1973, Noisefields 1974, Artifacts 1980.

  Kontakty s Brnem Vašulka udržuje stále. V roce 2004 realizoval pro světovou premiéru opery RUR v Národním divadle v Brně multimediální část scény, v roce 2010 prezentoval v Ateliéru performance FaVU svůj projekt virtuálního muzea na platformě Second Life a v roce 2011 sérii přednášek „The Vasulkas: Pět desetiletí ve videu“ v Domě umění města Brna.

  Woody Vašulka Brno city Museum Špilberk 11.9.2015 Woody Vašulka Brno city Museum Špilberk 11.9.2015 Woody Vašulka Brno city Museum Špilberk 11.9.2015 Woody Vašulka Brno city Museum Špilberk 11.9.2015

 • Festival Shining

  Letní scéna na Špilberku v září znovu ožije. Tentokrát ji zaplní středoškolské kapely – na jeden den totiž bude patřit festivalu Shining. Pořádají ho Studentské koncerty Brno, které na jeviště pomáhají mladým začínajícím kapelám. Pojďte si užít babí léto a nadějné muzikanty!

  Na které studentské kapely se můžete těšit?

  • Ňuňu | rock‘n‘roll | www.bandzone.cz/nunu
  • Sweet Slackers | blues-stoner rock | www.bandzone.cz/sweetslackers
  • Kushumbend | punk-blues | www.bandzone.cz/beatthebombs
  • Float | písničky americké skupiny FLOGGING MOLLY
  • Marek Braun | pop-rock | www.bandzone.cz/marekbraun
  • What You Want | indie-rock | www.bandzone.cz/whatyouwantband
  • M2E | pop-rock | www.bandzone.cz/m2e

  Kromě kapel vám festival Shining zpříjemní deky a sedátka, projekce, pikniky se spoustou jídla a pití nebo vodní dýmky.

  Partneři akce:

  • Eleven Club
  • Prototyp
  • Youth for Youth
  • Rekola
  • Laser Game Brno

  Festival začíná v sobotu 19. září v 15 hodin. Vstupné je 60 Kč, po 17. hodině pak 80 Kč. Další informace zde na facebooku.

  shining web 1 shining web 3 shining web 2 shining web 4

 • Špilberk žije! Aneb Švédi nás nedostanou

  12. a 13. září jste si s námi na Špilberku užili zábavný rodinný víkend s atmosférou roku 1645. A přišlo vás téměř 5000!

  Víkend s akcí „Špilberk žije! Aneb Švédi nás nedostanou“ je úspěšně za námi. Celkem jsme na Špilberku přivítali na 5000 lidí, což z letošního ročníku otevřeného Špilberku činí ten nejnavštěvovanější. Povedlo se i počasí, na hradě panovala příjemná atmosféra. Těší nás vaše pochvaly a moc za ně děkujeme. 

   Akce Špilberk žije! otevřela u příležitosti 370 let od švédského dobývání celý areál hradu

  kallPo všech prostorách Špilberku vás provázela tajuplná šifrovací hra s názvem „Tajemství švédského důstojníka“. Při ní jste zakusili úsilí brněnských obránců i zmar švédských nepřátel. Zvládli jste vojenský výcvik, prokázali odvahu i bystrost a poodkryli záhadu prostřelené lebky, která zřejmě patřila (nebo nepatřila?) švédskému veliteli Kallenbergovi.  pro malé i velké. Úspěšným luštitelům jsme v kůru nad královskou kaplí rozdali víc než 800 cen.

  Kromě hry vás bavil i um šermířů, zpěv žakéřů, divadlo, ale i ukázky bitvy o Špilberk či speciální prohlídky stálých expozic a jihozápadního bastionu. Na hradě bylo celkem 127 lidí v historických kostýmech – zaměstnanců muzea, ale i ochotných dobrovolníků. O program pro vás se ale staralo víc než 150 lidí.

  sz15-1 sz15-3 sz15-2 sz15-5 sz15-4 sz15-6 sz15-7 sz15-8

  Program:

  ♦ Sobota 13. září

  10:00–18:00   Tajemství švédského důstojníka (šifrovací hra)

  10:00–18:00    Zobraz obraz (soutěžní stezka expozicemi)

  11:00–17:30     Kterak Švédi Brno nedobyli (komentované prohlídky jihozápadního bastionu, každou půlhodinu)

  11:00–17:00     Brno na Špilberku (komentované prohlídky stálé expozice, každou hodinu)

  11:00–17:00     Od moderny po současnost (komentované prohlídky stálé expozice, každou hodinu)

  13:00, 14:00, 15:00 a 16:00    Cvičení zemské hotovosti, mušketýrů, arkebuzírů, dělostřelců (jižní bastion)

  14:30    Paroháč (šermířské vystoupení, velké nádvoří)

  15:30    Banda Alegra: Bubny války (bubenické vystoupení, velké nádvoří)

  16:30    Asmodeus: Šermířské humoresky (šermířské vystoupení, velké nádvoří)

  17:00    Boj o Špilberk (jižní bastion)

  18:00    Ořechovské divadlo: Jak Švédové L. P. 1645 Brno marně dobývali aneb Bylo nebylo (velké nádvoří)

  ♦ Neděle 13. září

  10:00–18:00    Tajemství švédského důstojníka (šifrovací hra)

  10:00–18:00    Zobraz obraz (soutěžní stezka expozicemi)

  11:00–17:30     Kterak Švédi Brno nedobyli (komentované prohlídky jihozápadního bastionu, každou půlhodinu)

  11:00–17:00     Brno na Špilberku (komentované prohlídky stálé expozice, každou hodinu)

  13:00, 14:00, 15:00 a 16:00    Cvičení zemské hotovosti, mušketýrů, arkebuzírů, dělostřelců (jižní bastion)

  14:30    Paroháč (šermířské vystoupení, velké nádvoří)

  15:30, 16:30     Žakéři: S písní na rtech (hudební vystoupení, velké nádvoří)

  17:00    Boj o Špilberk (jižní bastion)

  Ceník:

  Plné vstupné     150,- Kč
  Snížené vstupné (děti od 6ti do 15ti let, kostýmovaní*)      50,- Kč
  Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti)      300,- Kč
  Děti od 2 do 6ti let, ZTP, ZTP/P     10,- Kč

  *kostýmy musí odpovídat období třicetileté války
  Pozn.: Po celý víkend 12. – 13.9. neplatí akce „pivo Špilberk za 10 Kč“ a zároveň nelze uplatnit slevové vouchery na jednotlivé výstavy a slevové vouchery do kasemat.

  Plán hradu:

  mapka

  Pokladny na akci

  Kasematy, hlavní pokladna muzea a pokladna ve vjezdové bráně – tato pokladna je bezbarierová. Platba kartou je možná ve všech pokladnách, kromě vjezdové brány.

  logden

   

   

 • Komentované prohlídky výstavy k 70. výročí ukončení II. světové války

  Jako jeden ze symbolů nacistické zvůle v Brně slouží barokní kaple na Špilberku. Církevní památku nejprve nacisté znesvětili v září 1939, kdy zde po několik dní byla v nuzných a stísněných podmínkách zavřena část vězňů, opravdových i domnělých odpůrců režimu, kteří byli pozatýkáni v rámci akce Albrecht I. v den vypuknutí války. Posléze kapli přestavěli na síň slávy s nacistickými symboly. Po válce zde byl vybudován památník II. odboje, v 60. letech pak expozice ostře protinacistických fotomontáží Johna Heartfielda, jím osobně vybraná a instalovaná speciálně do prostor kaple, do kontrastu s dochovanými fragmenty nacistické výzdoby.

  Muzeum města Brna připomíná události odehrávající se v kapli a na Špilberku za II. světové války netradičním způsobem; prostřednictvím instalace využívající prvky videomappingu. Historická data a fotografie, prezentované hlavně v dotykovém digitálním stole, doplní hra světla, zvuku, obrazů a symbolů, jež návštěvníka provede pocity bezmoci a nejistoty, které v kapli zažívali vězni před více než 70 lety, ale i pocity naděje, kterou naopak lidé během války hledali v nejzazších koutech svého nitra či v sebemenších detailech okolního světa. Jako třeba v rozkvetlých mandloních, v časech blížícího se konce války. 

  Komentované prohlídky výstavy Na Starém Brně kvetly mandloně se konají o sobotách 22. 8. a 5. 9. 2015 vždy v 16:00 hodin. Sraz na malém nádvoří před barokní kaplí. Průvodkyní bude historička Dana Olivová. 

 • Víkend s brněnskými pivovary

  Špilberk 10 od Parního pivovaru Hauskrecht chutnal lidem nejvíc

  Víkend s brněnskými pivovary je úspěšně za námi. Na velkém nádvoří hradu Špilberku se sešlo osm pivovarů a téměř tři tisícovky lidí. Kromě ochutnávek lokálního piva a pivních specialit se mohli podívat i na výstavu Žít pivo – a právě její návštěvníci hlasovali o nejlepší brněnské pivo. S rozdílem jediného hlasu vyhrál Špilberk 10 od Parního pivovaru Hauskrecht. 

  Na pivní akci se přišla podívat spousta lidí, neodradilo je ani horké počasí. Plnoletí návštěvníci výstavy Žít pivo dostali ke vstupence speciální kupón s poukazy na volnou degustaci nominovaného piva u každého pivovaru. Po vypití jim z kupónu zbyl jen hlasovací lístek, který mohli u infostánku vhodit do hlasovacích historických nádob na pivo. Nejvíc se jich nashromáždilo v nádobě Parního pivovaru Hauskrecht, který soutěžil s pivem Špilberk 10. Ovšem výsledek to byl velmi těsný. Pivovar na druhém místě měl o jediný hlas méně, třetí o dva méně.

  Parní pivovar Hauskrecht – Špilberk 10

  pivtm

  Ze všech hlasujících jsme vylosovali tři výherce, kontaktovat je budeme e-mailem. Jména vylosovaných: Ondřej Dokoupil, Peter Lištvan, Matyáš Křepelka.

  K ochutnání nebyla jen současná piva. Například pivovar Lucky Bastard uvařil speciálně na tuto akci podle starobylé receptury pivo Středověk, aby lidé poznali, jaké bylo pivo v dobách středověku a raného novověku. Vynikalo svěžestí a kouřovou příchutí.

  Ostatní soutěžní piva:

  Magistr – Kelly polotmavé 11        Lucky Bastard – Středověk       Pegas – Pegas světlý ležák 12

  magistr     luckybastard     pegas

  Létající piv. Albert – Albert Ale 12        Richard – Žebětínská 10

  Albert     richard                          

  Líšeňský pivovar – Marvan 11           Nefiltrovaný Ležák Starobrno

  lisen     starobrno

   

  loga pivoden

1. stránka z celkem 1112345...10...Poslední »